Uczelnia Jańskiego w Łomży(Niepublliczna)

palceholder

18-400 Łomża

ul. Krzywe Koło 9

tel.:

+48 862 167 050, +48 862 165 019, infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50

Doradztwo zawodowe
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
Kadry i płace w zarządzaniu
Księgowość
Logopedia
Międzynarodowe Studia Coachingu
Zarządzanie ochroną środowiska
Oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie oświatą
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Łomży

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Łomży

Opinie o uczelniach - inne opinie w woj.