Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (Niepubliczna)

Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 17

Sopocka Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią z siedzibą w Sopocie, której początki sięgają 1997 roku. Szkoła kształci przede wszystkim w kierunkach ekonomicznych i architektonicznych oraz w dziedzinach z nimi związanych. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych, doskonale wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności będą odpowiadały stale rosnącym wymaganiom rynku pracy w Polsce i nie tylko. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się: Wydział Ekonomii i Finansów, Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki oraz Międzyuczelniany Wydział Biznesowo-Lingwistyczny. 

Sopocka Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, szereg studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń, które pozwalają na podwyższanie kwalifikacji zawodowych w konkretnej branży. Uczelnia cieszy się sporą renomą w środowisku akademickim, zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół czy konkretnych kierunków. Oferuje studentom kształcenie w świetnie przygotowanej bazie dydaktycznej i bytowej. 

Uniwersytet SWPS w Sopocie (Niepubliczna)

Galeria Uniwersytet SWPS w Sopocie
Galeria Uniwersytet SWPS w Sopocie
Galeria Uniwersytet SWPS w Sopocie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 4

Uniwersytet humanistyczno-społeczny SWPS - Filia w Sopocie to oddział pierwszej prywatnej uczelni w Polsce. Dzięki pasji i zaangażowaniu wielu osób stworzyliśmy miejsce przyjazne, otwarte, nowoczesne. Prowadzimy badania, odpowiadające rzeczywistym potrzebom ludzi. Współpracujemy ze środowiskiem kultury, sztuki i biznesu. Nasza kadra wykładowców przekazuje najnowszą wiedzę w atmosferze zaufania i partnerstwa. Wykłady prowadzą znamienici profesorowie, autorzy podręczników, opiniotwórczy eksperci. Dysponujemy dobrze  rozwiniętym zapleczem dydaktycznym. Dzięki możliwościom które stworzyliśmy nasi studenci mogą zdobyć specjalistyczną wiedzę. 

Organizujemy warsztaty, certyfikowane szkolenia, spotkania z ekspertami a także wizyty u pracodawców co pozwala na doskonalenie umiejętności cenionych na rynku pracy. Zwracamy uwagę na indywidualny rozwój naszych studentów, rozwijanie zainteresowań czemu służą organizowane sympozja, stowarzyszenia