Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)

Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Galeria Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie (SSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 12

Sopocka Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią z siedzibą w Sopocie, której początki sięgają 1997 roku. Szkoła kształci przede wszystkim w kierunkach ekonomicznych i architektonicznych oraz w dziedzinach z nimi związanych. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych, doskonale wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności będą odpowiadały stale rosnącym wymaganiom rynku pracy w Polsce i nie tylko. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się: Wydział Ekonomii i Finansów, Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki oraz Międzyuczelniany Wydział Biznesowo-Lingwistyczny. Sopocka Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, szereg studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń, które pozwalają na podwyższanie kwalifikacji zawodowych w konkretnej branży. Uczelnia cieszy się sporą renomą w środowisku akademickim, zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół czy konkretnych kierunków. Oferuje studentom kształcenie w świetnie przygotowanej bazie dydaktycznej i bytowej.