Politechnika Wrocławska - Centrum Kształcenia Ustawicznego

51-609 Wrocław

ul. Szymanowskiego 7

tel.:

71 340 75 14

ikonka email do uczelni

cku@pwr.edu.pl

Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza biznesowa nowość
Android i iOS – nowoczesne aplikacje mobilne nowość
Architektura krajobrazu
Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza
Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń górniczych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
Dziedzictwo przemysłowe, ochrona, konserwacja, adaptacja nowość
Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle nowość
Energetyka jądrowa
Energetyka odnawialna
Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie – Utrzymanie – Wycena
Hałasy i wibracje w przemyśle nowość
Inżynieria internetowa
Mechatronika przemysłowa
Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC
Multimedia i technologie mobilne w architekturze nowość
Optometria
Organizacja i zarządzanie w górnictwie skalnym nowość
Polsko-Amerykańska szkoła biznesu studia MBA
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo
Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)
Systemy informacji geograficznej
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie
Technologia wód, ścieków i odpadów
Technologie internetowe
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych
Zagospodarowanie turystyczne w gospodarce przestrzennej nowość
Zarządzanie jakością
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego nowość

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administrowanie sieciami komputerowymi 2600
Analiza biznesowa nowość 2800
Android i iOS – nowoczesne aplikacje mobilne nowość 3250
Architektura krajobrazu 2600
Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza 2400
Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń górniczych 2900
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2000
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków 2500
Dziedzictwo przemysłowe, ochrona, konserwacja, adaptacja nowość 2750
Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle nowość 2400 zł
Energetyka jądrowa 2950
Energetyka odnawialna 2400
Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie – Utrzymanie – Wycena 2250
Hałasy i wibracje w przemyśle nowość 2250
Inżynieria internetowa 2450
Mechatronika przemysłowa 3500
Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC 2250
Optometria 3000
Organizacja i zarządzanie w górnictwie skalnym nowość 2500
Polsko-Amerykańska szkoła biznesu studia MBA 6000
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych 4400
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo 2600
Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) 3000
Systemy informacji geograficznej 2600
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie 2300
Technologia wód, ścieków i odpadów 2000
Technologie internetowe 2850
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn 2950
Urbanistyka i planowanie przestrzenne 2350
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych 3250
Zarządzanie jakością 2600
Zarządzanie logistyczne 2400
Zarządzanie projektami 2800
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej 2350
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego nowość 2750
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w

Zobacz opinie o uczelniach w