Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSIP) w Łomży

18-400 Łomża

ul. Akademicka 14

tel.:

(86) 215-59-53

ikonka email do uczelni

www.pwsip.edu.pl

rekrutacja@pwsip.edu.pl

ABC przedsiębiorstwa
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie w ochronie zdrowia- NOWOŚĆ
Edukacja dla bezpieczeństwa- NOWOŚĆ
Mediacje i negocjacje - NOWOŚĆ
Przyroda- NOWOŚĆ
Edukacja Integracyjna i Włączająca - NOWOŚĆ
Bibliotekoznastwo
Menadżerskie Zarządzanie Nowoczesną Organizacją
Oligofrenopedagogika
Ewaluacja – teoria i praktyka
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu
Terapia pedagogiczna
Kwalifikacje pedagogiczne
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - NOWOŚĆ
Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego - NOWOŚĆ
Rachunkowość i finanse - NOWOŚĆ
Informatyka stosowana - NOWOŚĆ
Informatyka dla nauczycieli - NOWOŚĆ
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w