Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego

Katowice

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Informatyka
Kosmetologia
Logistyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Prawo
Psychologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zapraszamy do GWSH!

Jesteśmy jedną z najbardziej prestiżowych, prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Naszą rangę potwierdzają otrzymane nagrody i najwyższe lokaty zdobywane w rankingach polskich uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, m.in. w ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu "Perspektywy" przeprowadzonym w 2019 r., Uczelnia zajęła 8 miejsce wśród najlepszych niepublicznych uczelni w PolsceDostosowujemy kształcenie do potrzeb rynku pracy. Otwieramy nowe kierunki, dajemy możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach.
Kształcimy kadry w deficytowych zawodach. Współpracujemy z uczelniami wyższymi w Anglii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech. Studenci GWSH korzystają z zagranicznych wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

Niezależnie od tego, jaki kierunek i specjalność wybierze student, w programach nauczania stawiamy na podstawy z ekonomii, prawa i nauk o zarządzaniu. To pozwala naszym absolwentom być konkurencyjnymi na rynku pracy, a także daje im wiedzę i umiejętności w prowadzeniu własnych firm.
Nasza Uczelnia mieści się w stolicy Górnego Śląska. To jedno z najbardziej rozwiniętych centrów biznesowych w Polsce, w którym przybywa instytucji akademickich, medycznych i kulturalnych.


 

Nowość w ofercie

 ang


Nowoczesny program studiów zakłada przygotowanie studentów do pracy w firmach polskich i zagranicznych. W trakcie trzech lat (studia I stopnia, licencjackie) słuchacze poznają mechanizmy zarządzania, administracji oraz strategii marketingowych, realizowanych w dużych przedsiębiorstwach.

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia magisterskich lub rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowych firmach. Uzyskane kwalifikacje i umiejętności pozwolą na dalszy rozwój zawodowy w anglojęzycznym środowisku biznesowym.

Dodatkowo w trakcie trwania studiów studenci będą mieli okazję zdać egzamin Cambrigde ESOL - BEC (Business English Certificate), który jest uznanym przez środowisko biznesowe. Egzamin BEC jest powszechnie rozpoznawanym certyfikatem potwierdzającym znajomość praktyczną języka biznesu w kraju i za granicą, zwłaszcza wśród międzynarodowych koncernów.Pielęgniarstwo II stopnia w GWSH!

Na Wydziale Medycznym w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach można uzyskać stopień magistra na kierunku Pielęgniarstwo. Studia II stopnia na tym kierunku to możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy praktycznej i teoretycznej pod okiem wybitnych specjalistów.

Zdobyte uprawniania do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo są potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na naszej Uczelni. GWSH uzyskała pozytywną ocenę Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Intensywny rozwój Wydziału Medycznego GWSH to jeden z priorytetów naszej Uczelni. Studenci Pielęgniarstwa korzystają z nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych, które powstało w GWSH. Praktyki realizowane są także w wiodących szpitalach województwa śląskiego.

Od początku grudnia trwa rekrutacja na Pielęgniarstwo II stopnia. Studia ruszają już w marcu 2019!

Logistyka na studiach II stopnia to nowe możliwości zatrudnienia. W ofercie dwie nowe specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce
  • Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw

  •