Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Wrocław

51-168 Wrocław

ul. Sołtysowicka 19B

tel.:

71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

  » Zarządzanie - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

    - spec. Zarządzanie przedsiębiorstwem

    - spec. Zarządzanie produktem

    - spec. Zarządzanie kryzysowe

    - spec. Zarządzanie projektami

    - spec. Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis kierunku

Czego nauczysz się na tym kierunku?

Studia na kierunku zarządzanie pozwalają studentom na zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej działania organizacji, funkcjonowania poszczególnych jej elementów, zarządzania projektami, ludźmi, finansami czy informacjami, budowania długofalowych strategii działania, negocjacji, rozwiązywania konfliktów. Kształcenie przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności. Nauka łączy w sobie wiedzę teoretyczną z dużym zakresem praktycznych ćwiczeń i warsztatów, które pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie doskonale odnajdują się na nowoczesnym i wymagającym rynku pracy. Są świetnie przygotowani do pracy w firmach prywatnych, dużych korporacjach i małych przedsiębiorstwach. Mogą również znaleźć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Doskonale radzą sobie także z prowadzeniem własnego biznesu.

 

Połączenie nie mogło zostać utworzone.
SQLSTATE[HYT00]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired