Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

STUDIA DUALNE
Logistyka - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

STUDIA DUALNE
Logistyka - st. I stopnia inżynierskie Zobacz wiecej

STUDIA DUALNE
Transport - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

Budownictwo - st. I stopnia inżynierskie Zobacz wiecej

Zarządzanie - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

Logistyka - st. II stopnia magisterskie Zobacz wiecej

Logistyka - st. dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych Zobacz wiecej

Logistics - Graduate Master’s Studies Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis kierunku

Czego nauczysz się na tym kierunku?

Studia na kierunku zarządzanie pozwalają studentom na zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej działania organizacji, funkcjonowania poszczególnych jej elementów, zarządzania projektami, ludźmi, finansami czy informacjami, budowania długofalowych strategii działania, negocjacji, rozwiązywania konfliktów. Kształcenie przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności. Nauka łączy w sobie wiedzę teoretyczną z dużym zakresem praktycznych ćwiczeń i warsztatów, które pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie doskonale odnajdują się na nowoczesnym i wymagającym rynku pracy. Są świetnie przygotowani do pracy w firmach prywatnych, dużych korporacjach i małych przedsiębiorstwach. Mogą również znaleźć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Doskonale radzą sobie także z prowadzeniem własnego biznesu.

 

Kontakt

51-168 Wrocław

ul. Sołtysowicka 19B

tel.:

71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja