Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

STUDIA DUALNE
Logistyka - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

STUDIA DUALNE
Logistyka - st. I stopnia inżynierskie Zobacz wiecej

STUDIA DUALNE
Transport - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

Budownictwo - st. I stopnia inżynierskie Zobacz wiecej

Zarządzanie - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

Logistyka - st. II stopnia magisterskie Zobacz wiecej

Logistyka - st. dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych Zobacz wiecej

Logistics - Graduate Master’s Studies Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis kierunku

Czego nauczysz się na tym kierunku?

Studia inżynierskie na kierunku logistyka kształcą doświadczonych, wykwalifikowanych inżynierów w dwóch specjalnościach: systemy informacyjne w łańcuchu dostaw oraz automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych. Kształcenie odbywa się według nowoczesnego programu nauczania, dostosowanego do zmieniających się potrzeb pracodawców. W trakcie studiów dualnych studenci na co dzień łączą naukę z pracą w firmie o wybranym profilu. Trzy dni spędzają na uczelni, natomiast dwa dni w tygodniu pracują. Pozwala to na zdobywanie wielu doświadczeń zawodowych i umiejętności, które trudno byłoby nabyć w trakcie typowo akademickich zajęć.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Absolwenci studiów logistycznych znajdują zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach działających w handlu, transporcie czy spedycji. Zapotrzebowanie na logistyków jest w branży magazynowej, a także w sklepach wielkopowierzchniowych, na lotniskach, w portach oraz w wielu firmach z innych branż. Doświadczeni logistycy nie muszą martwić się o zatrudnienie – w ich branży jeszcze długo popyt ba fachowców będzie dużo większy niż ich podaż.

 

Kontakt

51-168 Wrocław

ul. Sołtysowicka 19B

tel.:

71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja