Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Weterynaria - 1 uczelnia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Weterynaria

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Weterynaria w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem weterynaria we Wrocławiu

Kochasz zwierzęta i chcesz nieść im pomoc? – Weterynaria może być kierunkiem w sam raz dla Ciebie. Sprawdź już dzisiaj, co musisz wiedzieć o studiach weterynaryjnych, które uczelnie we Wrocławiu oferują ten kierunek i jak wygląda rekrutacja na te studia!

Mało kto wie, że początki weterynarii sięgają jeszcze czasów prehistorycznych. Leczeniem zwierząt zajmowali się między innymi Arystoteles, który opisywał niektóre choroby zwierzęce, np. wściekliznę, a także Hipokrates, autor przysięgi lekarskiej. Pierwsza uczelnia kształcąca lekarzy weterynarii powstała we Francji w XVIII wieku. W Polsce pierwszą uczelnią z takim kierunkiem kształcenia był Uniwersytet Jagielloński, a konkretnie Katedra Weterynarii. Obecnie studia z zakresu medycyny weterynaryjnej, tzw. weterynarii, podjąć można tylko na kilku polskich uczelniach. Wśród nich jest uczelnia we Wrocławiu.Weterynaria, jako nauka, skupia się na trzech obszarach. Pierwszym są choroby zwierząt, ich leczenie oraz profilaktyka; drugim obszarem jest ochrona ludzi przed chorobami, które mają odzwierzęce pochodzenie; a trzecim – higiena produktów zwierzęcego pochodzenia. Z pewnością jest to kierunek dla osób, które mają serce do zwierząt i które są gotowe, aby realizować wymagający program studiów.Uczelnie we Wrocławiu, na których można studiować weterynarięWe Wrocławiu jest tylko jedna uczelnia, na której kształcić się mogą przyszli lekarze weterynarii. Jest to Uniwersytet Przyrodniczy, a dokładnie Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dostępne są tutaj jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria. Jest to bowiem jeden z nielicznych kierunków, których nie obejmuje podział na studia I i II stopnia. Przyszli weterynarze muszą się nastawić na długą, bo aż sześcioletnią naukę – studia trwają 11 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: lekarz weterynarii.Studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dostępne są w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne) oraz niestacjonarnym (studia płatne). W toku nauki zdobyć można specjalizację w zakresie:•chorób psów i kotów,•chorób przeżuwaczy,•chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych,•chorób owadów użytkowych,•chirurgii weterynaryjnej,•weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej,•rozrodu zwierząt,•epizootiologii i administracji weterynaryjnej,•radiologii weterynaryjnej,•higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.Zasady rekrutacji na weterynarię na Uniwersytecie Przyrodniczym we WrocławiuLiczba punktów rekrutacyjnych dla kandydatów na weterynarię jest przeliczana zgodnie z następującym wzorem:zdjecieŹródło: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72402/zasady_liczenia_punktow_rekrutacyjnych.htmlPrzedmioty wykładane na weterynariiJak wygląda program studiów z zakresu medycyny weterynaryjnej? Oto wybrane przedmioty:•biofizyka, •chemia, •język łaciński, •anatomia z histologią i embriologią, •biochemia, •genetyka,•anatomia topograficzna,•fizjologia, •biochemia, •immunologia, •mikrobiologia, •patofizjologia,•żywienie zwierząt, •chów i hodowla zwierząt, •etologia, •dobrostan i ochrona zwierząt, •praktyka hodowlana,•farmacja, •farmakologia, •parazytologia i inwazjologia, •patofizjologia, •patomorfologia, •diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, •diagnostyka obrazowa, •choroby owadów użytkowych,•choroby zwierząt gospodarskich,•choroby psów i kotów, •choroby ryb, •praktyka kliniczna,•zadania inspekcji weterynaryjnej, •ochrona zdrowia publicznego, •ustawodawstwo weterynaryjne, •mikrobiologia i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego, •kształcenie praktyczne, w tym w ubojniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,•choroby koni, •prewencja weterynaryjna,•immunologia kliniczna, •weterynaria sądowa, •staże kliniczne, •higiena żywności•i inne...Autor: Martyna Konieczna

Zobacz uczelnie na mapie w Wrocławiu