Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Weterynaria - 1 uczelnia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

50-375 Wrocław

ul. C. K. Norwida 25

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 32 01 075, 71 32 01 045, 71 32 05 158

fax.:

ikonka email do uczelni

www.upwr.edu.pl

www.rekrutacja.upwr.edu.pl

email:

www.upwr.edu.pl

www.rekrutacja.upwr.edu.pl

Zobacz także

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

54-239 Wrocław

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28)

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 799 19 37 wew.22, 71 788 94 25 wew.23

fax.:

71 799-19-37 wew. 23

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 356 16 36, 71 359 46 46

fax.:

Uczelnie z kierunkiem weterynaria we Wrocławiu

Kochasz zwierzęta i chcesz nieść im pomoc? – Weterynaria może być kierunkiem w sam raz dla Ciebie. Sprawdź już dzisiaj, co musisz wiedzieć o studiach weterynaryjnych, które uczelnie we Wrocławiu oferują ten kierunek i jak wygląda rekrutacja na te studia!

Mało kto wie, że początki weterynarii sięgają jeszcze czasów prehistorycznych. Leczeniem zwierząt zajmowali się między innymi Arystoteles, który opisywał niektóre choroby zwierzęce, np. wściekliznę, a także Hipokrates, autor przysięgi lekarskiej.

Pierwsza uczelnia kształcąca lekarzy weterynarii powstała we Francji w XVIII wieku. W Polsce pierwszą uczelnią z takim kierunkiem kształcenia był Uniwersytet Jagielloński, a konkretnie Katedra Weterynarii. Obecnie studia z zakresu medycyny weterynaryjnej, tzw. weterynarii, podjąć można tylko na kilku polskich uczelniach. Wśród nich jest uczelnia we Wrocławiu.

Weterynaria, jako nauka, skupia się na trzech obszarach. Pierwszym są choroby zwierząt, ich leczenie oraz profilaktyka; drugim obszarem jest ochrona ludzi przed chorobami, które mają odzwierzęce pochodzenie; a trzecim – higiena produktów zwierzęcego pochodzenia. Z pewnością jest to kierunek dla osób, które mają serce do zwierząt i które są gotowe, aby realizować wymagający program studiów.

Uczelnie we Wrocławiu, na których można studiować weterynarię

We Wrocławiu jest tylko jedna uczelnia, na której kształcić się mogą przyszli lekarze weterynarii. Jest to Uniwersytet Przyrodniczy, a dokładnie Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dostępne są tutaj jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria. Jest to bowiem jeden z nielicznych kierunków, których nie obejmuje podział na studia I i II stopnia. Przyszli weterynarze muszą się nastawić na długą, bo aż sześcioletnią naukę – studia trwają 11 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: lekarz weterynarii.

Studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dostępne są w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne) oraz niestacjonarnym (studia płatne). W toku nauki zdobyć można specjalizację w zakresie:
•chorób psów i kotów,
•chorób przeżuwaczy,
•chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych,
•chorób owadów użytkowych,
•chirurgii weterynaryjnej,
•weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej,
•rozrodu zwierząt,
•epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
•radiologii weterynaryjnej,
•higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zasady rekrutacji na weterynarię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Liczba punktów rekrutacyjnych dla kandydatów na weterynarię jest przeliczana zgodnie z następującym wzorem:

zdjecie
Źródło: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72402/zasady_liczenia_punktow_rekrutacyjnych.html

Przedmioty wykładane na weterynarii

Jak wygląda program studiów z zakresu medycyny weterynaryjnej? Oto wybrane przedmioty:

•biofizyka,
•chemia,
•język łaciński,
•anatomia z histologią i embriologią,
•biochemia,
•genetyka,
•anatomia topograficzna,
•fizjologia,
•biochemia,
•immunologia,
•mikrobiologia,
•patofizjologia,
•żywienie zwierząt,
•chów i hodowla zwierząt,
•etologia,
•dobrostan i ochrona zwierząt,
•praktyka hodowlana,
•farmacja,
•farmakologia,
•parazytologia i inwazjologia,
•patofizjologia,
•patomorfologia,
•diagnostyka kliniczna i laboratoryjna,
•diagnostyka obrazowa,
•choroby owadów użytkowych,
•choroby zwierząt gospodarskich,
•choroby psów i kotów,
•choroby ryb,
•praktyka kliniczna,
•zadania inspekcji weterynaryjnej,
•ochrona zdrowia publicznego,
•ustawodawstwo weterynaryjne,
•mikrobiologia i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego,
•kształcenie praktyczne, w tym w ubojniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
•choroby koni,
•prewencja weterynaryjna,
•immunologia kliniczna,
•weterynaria sądowa,
•staże kliniczne,
•higiena żywności
•i inne...

Autor: Martyna Konieczna


Wybrane kierunki studiów w dolnośląskie