Akademia Leona Koźmińskiego Administracja

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Administracja
Cena za semestr od 2650zł od od od 2650zł

    - spec. Administracja rządowa

    - spec. Administracja samorządowa

    - spec. Doradztwo podatkowe

    - spec. E-administracja

    - spec. Prawno-biznesowa

    - spec. Zarządzanie publiczne

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Administracja
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3200 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2650 semestr