Uniwersytet w Siedlcach (UwS) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 47

Opinie: 7

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest państwową uczelnią wyższą, która na rynku edukacyjnym czynnie działa od 1969 roku. Jej struktura składa się z 5 wydziałów, w skład której wchodzi: Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Nauk Społecznych oraz Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Na ww. jednostkach studenci mogą podjąć się studiów I, II stopnia, podyplomowych czy jednolitych magisterskich

Osoby zainteresowane dalszą edukację i karierą naukową mogą również zapisać się do Szkoły Doktorskiej, gdzie dostępnych jest aż sześć dyscyplin. Dodatkowo studenci w wolnym czasie mogą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz społeczne w ramach licznych kół naukowych czy organizacji studenckich, które prężnie funkcjonują u boku uniwersytetu.