Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Zobacz wiecej

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Bezpieczeństwo narodowe nowość!

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Cyberbezpieczeństwo

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne spec.Kryminalistyka i kryminologia

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne spec.Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne spec.Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne spec.Zarządzanie Kryzysowe

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zasady rekrutacji

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

Kontakt

35-310 Rzeszów

ul. Cegielniana 14

tel.:

17 867 04 80-81, 17 867 04 08