Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Prawo Zobacz wiecej

Prawo dla magistrów i licencjatów* Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3950zł od od 3950zł od

Psychologia dla magistrów i licencjatów* Zobacz wiecej

Wzornictwo (School of Form) Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Wydziału – Uniwersytet SWPS w Poznaniu


Oferta Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu obejmuje studia na kierunkach psychologia, prawo oraz wzornictwo. To, co wyróżnia te studia spośród kierunków na innych uczelniach, to przede wszystkim nowoczesne podejście do kształcenia oraz ścisła współpraca pomiędzy uczelnią a większym i mniejszym biznesem. Programy studiów powstają na podstawie badania rynku i zapotrzebowania pracodawców, czerpią również z najnowszych badań oraz innowacyjnych rozwiązań. Jedną z ciekawych i unikalnych propozycji Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu jest School of Form, nowatorski kierunek wzornictwa, który nieustannie zdobywa nagrody i wyróżnienia w wielu prestiżowych rankingach. Dodatkowo, wydział ma również uprawnienia do kształcenia na studiach doktorskich na kierunku psychologia. Studenci mogą więc po ukończeniu studiów magisterskich, kontynuować kształcenie na dalszych etapach.

Uniwersytet SWPS posiada wydziały w 4 innych miastach: Katowicach, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu.

 

Studia na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu

Kierunki realizowane na Wydziale Zamiejscowym pozwalają studentom na indywidualny rozwój, pogłębianie pasji oraz zainteresowań naukowych w wybranych przez nich dziedzinach. Studenci psychologii mają do dyspozycji nowoczesne laboratorium, przystosowane do prowadzenia badań typu field study.

Na kierunku prawo każdy student ma możliwość współpracy z indywidualnym tutorem, który wspiera w wyborze najlepszych ścieżek kształcenia. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na zdobywanie umiejętności praktycznych i pierwszych doświadczeń zawodowych. Studenci mają możliwość realizowania ciekawych projektów we współpracy z kancelariami prawnymi, organizacjami i instytucjami, poradniami psychologicznymi, a także znanymi, międzynarodowymi markami, jak Skoda, IKEA czy Modus Design.

 

WYBITNI NAUKOWCY I CENIENI PRAKTYCY

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości.

Przyszli prawnicy uczą się m.in. od prof. Feliksa Zedlera – specjalisty w zakresie postępowania cywilnego, prof. Teresy Gardockiej – znawcy prawa karnego procesowego, oraz prof. Andrzeja Kocha, którego domeną są zagadnienia prawa handlowego i spółek.

Z kolei młodzi projektanci zdobywają wiedzę podczas zajęć z Oskarem Ziętą – światowej klasy designerem, czy Agnieszką Jacobson-Cielecką – kuratorką i krytykiem designu.

 

10 powodów, dla których warto studiować na Uniwersytecie SWPS

10 powodów, dla których warto studiować w Uniwersytecie SWPS:
• Uczelnia oferuje najlepszą psychologię w Wielkopolsce wg rankingu Perspektyw 2019 r.
• Uniwersytet SWPS jest najczęściej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia w 2018 r. wg MNiSW
• Uniwersytet SWPS należy do najważniejszych ośrodków psychologicznych w Polsce z prestiżową kategorią A+
• Według rankingu Perspektyw 2019 r. Wydział Prawa wchodzi w skład pięciu najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Natomiast według Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 r. studia prawnicze zajęły 1. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.
• Na Uniwersytecie SWPS wykładają najlepsi wykładowcy w Polsce: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wojciech Burszta, prof. Dariusz Doliński, prof. Wiesław Godzic, prof. Jacek Sobczak, prof. Bogdan Wojciszke
• Uniwersytet SWPS odwiedzają wybitne osobistości świata nauki i mediów, np. prof. Robert Cialdini, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Jerzy Stuhr, prof. Philip Zimbardo, Jerzy Hausner, Jacek Santorski.
Studia są nastawione na praktykę i współpracę z pracodawcami
• Działa tu Biuro Karier, które pomaga studentom znaleźć praktyki i staże
• Na Uniwersytecie SWPS istnieje 79 kół naukowych, chór, Studencka Poradnia Prawna, działają tu także szkoła językowa, księgarnia, biblioteka
• Studenci mogą odbyć część studiów za granicą na jednej ze z 102 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet SWPS podpisał umowy

 

Kształcenie za granicą

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu nie kształcą się wyłącznie w jednostce macierzystej. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z programu studiów międzynarodowych, między innymi z programu Erasmus +. Mają możliwość studiowania na prestiżowych uczelniach w całej Europie i nie tylko. Uniwersytet SWPS ma podpisane umowy partnerskie z uczelniami między innymi w Czechach, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii, Belgi, Włoszech, a nawet w Korei Północnej. Aby skorzystać z programu wymiany międzynarodowej, studenci muszą z dobrymi wynikami ukończyć pierwszy rok studiów, a także znać język obcy, w jakim prowadzone są zajęcia na wybranej przez nich zagranicznej uczelni.

 

Kontakt

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 222