Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz wiecej

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną Zobacz wiecej

Ekonomia Zobacz wiecej

Filologia Zobacz wiecej

Finanse z elementami matematyki Zobacz wiecej

Informatyka Zobacz wiecej

Kosmetologia Zobacz wiecej

Nowe media Zobacz wiecej

Pedagogika Zobacz wiecej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz wiecej

Pedagogika specjalna Zobacz wiecej

Pielęgniarstwo Zobacz wiecej

Położnictwo Zobacz wiecej

Praca socjalna Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Miejsce przyjazne do studiowania! Mamy doświadczoną, wspierającą studentów kadrę dydaktyczną. Studenci uczą się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach, laboratoriach, aulach, salach dydaktycznych. Mamy do dyspozycji akademik, halę sportową i siłownię. Dzięki funduszom zewnętrznym na Uczelni powstało m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, pracownie: logopedyczna, do badań społeczno-językowych, symulacji biznesowych i profesjonalna pracownia sieciowa dla przyszłych informatyków.

Wspieramy ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza bardzo wysokimi stypendiami. Każdego roku ogłaszany jest również konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską, a także konkurs na najlepszy referat wygłoszony podczas studenckiej konferencji naukowej. Nagrody otrzymują też studenci działający na rzecz Uczelni i otoczenia.

Pomagamy łączyć pracę zawodową ze studiowaniem! W trwającym roku akademickim na kilku kierunkach zajęcia odbywają się popołudniami. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć pracę zawodową ze studiowaniem. Planujemy uruchomić studia w trybie popołudniowym także w roku akademickim 2020/2021.

 

kształcimy PRAKTYCZNIE najlepszych

U nas zdobędziesz solidną wiedzę teoretyczną połączoną z praktycznymi umiejętnościami. Wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Podczas studiów skorzystacie z półrocznych praktyk, co pozwoli na lepsze przygotowanie do wymagań współczesnego rynku pracy.

Nowoczesne miejsce do studiowania Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, aulach i salach dydaktycznych. Mamy do dyspozycji akademik, halę sportową i siłownię. Rozwijamy i ulepszamy metody kształcenia zdalnego i hybrydowego. Dzięki funduszom zewnętrznym powstało m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej*, pracownie: mikrobiologiczna, genetyczna, logopedyczna, sportowo-muzyczna, symulacji biznesowych, do badań społeczno-językowych, a także profesjonalna pracownia sieciowa oraz graficzna dla przyszłych informatyków.

Nagradzamy ambitnych Studentów,
którzy osiągają sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Organizujemy konkursy na najlepszą pracę dyplomową , a także na najlepszy referat wygłoszony podczas studenckiej konferencji naukowej. Nagrody otrzymują też osoby dynamicznie działające na rzecz Uczelni i otoczenia.

 

Samorząd studencki

Nasza działalność
• organizujemy akcje charytatywne, wydarzenia sportowe, eventy muzyczne i wiele innych imprez studenckich,
• wspieramy studentów,
• współpracujemy z samorządami studenckimi innych uczelni oraz z organizacjami studenckimi.

Nasze korzyści
• zdobywamy doświadczenie,
• nabywamy umiejętności organizacji i współpracy,
• poznajemy ciekawych ludzi,
• przy wszystkich działaniach towarzyszy nam znakomita zabawa.

Działania RSS skierowane są nie tylko do społeczności akademickiej, ale także do mieszkańców Płocka. To dzięki Samorządowi organizowane są „Otrzęsiny Studenckie”, zbiórki charytatywne, szkolenia, wybory MISS i MISTERA Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Juwenalia, a także wiele innych wydarzeń.

 

Koła naukowe

Uczelnia proponuje studentom różne formy aktywności, które służą rozwojowi ich zainteresowań. Wśród nich są studenckie koła naukowe:

Wydział Nauk o Zdrowiu – Koło Naukowe Promocji Zdrowia, Kosmetologów, Nowoczesnego Pielęgniarstwa, Symulacji Medycznych, Młodych Położnych;

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki – Koło Naukowe Anonimowi Fanatycy Komputerów, Koło Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek”, „Młodzi pedagodzy”, „Anglomaniacy”, Koło Psychologiczne „Psychologia i życie”, Koło Naukowe Twórczości i Kreatywności „Żakodywergenci”, Koło Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Koło Nauk Społecznych „Prosocjalni”;

Wydział Nauk Społecznych – „Bezpieczny Obywatel – Bezpieczne Państwo”, Koło Ekonomistów – Sekcja Agrobiznesu, Koło Naukowe Sekcja Zarządzania Finansami. Efekty swojej pracy studenci mogą zaprezentować podczas konferencji naukowych w Polsce i za granicą.

 

Erasmus +

Uczelnia umożliwia podejmowanie działań międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Współpracujemy z kilkudziesięcioma zagranicznymi placówkami partnerskimi w następujących krajach programu: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Cypr, Turcja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia oraz w krajach partnerskich: Albania, Czarnogóra, Gruzja, Mołdawia, Serbia i Ukraina.

Uczelnia realizuje międzynarodową wymianę studentów, absolwentów oraz kadry akademickiej. Nasi studenci mogą otrzymać stypendium w ramach Programu Erasmus+,dzięki któremu część studiów, praktyki zawodowe lub staż absolwencki mogą odbyć za granicą. Studenci niepełnosprawni oraz znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej, realizując stypendium Erasmus+, są uprawnieni do dodatkowego wsparcia finansowego z funduszu PO WER. Dodatkowo, dzięki Erasmus+ będziesz studiować w międzynarodowej atmosferze wśród studentów i wykładowców, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicznych uczelni partnerskich

 

Kontakt

Płock

09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

tel.:

48 24 366 54 21