Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną

Ekonomia

Filologia

Finanse z elementami matematyki

Informatyka

Kosmetologia

Nowe media

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Praca socjalna

Zarządzanie

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Miejsce przyjazne do studiowania! Uczelnia może pochwalić się doskonałą kadrą dydaktyczną, wykładowcy akademiccy i specjaliści swoich dziedzin zapewniają nowoczesny program edukacyjny, stworzony w oparciu o krajowe i europejskie wzorce edukacyjne. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną z zaawansowanymi laboratoriami, wyposażonymi w najnowszy sprzęt pracowniami, aulami wykładowymi i salami dydaktycznymi. Uczelnia dysponuje własnymi akademikami, Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, nowoczesne laboratoria informatyczne, logopedyczne, symulacji technik biznesowych i badań nad naukami społeczno-językowymi, studenci mogą również korzystać z wyposażonej siłowni i hali sportowej.

Wspieramy ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Uczelnia wspiera swoich studentów podczas rozwijania swoich pasji i uzdolnień, zarówno naukowych i sportowych jak i kulturalnych i artystycznych. Osiągnięcia nagradzane są wysokimi stypendiami, a co roku honorowane są również najlepsze prace licencjackie i magisterskie absolwentów, najciekawsze referaty prezentowane podczas konferencji naukowych. Nagradzani są również studenci, którzy wnieśli największy wkład w życie uczelni i jej otoczenia.

Pomagamy łączyć pracę zawodową ze studiowaniem! Wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób pracujących, uczelnia co roku wzbogaca ofertę kierunków, których zajęcia odbywają się popołudniowo, dzięki czemu osoby będące na etatach mogą podjąć studia bez przerywania pracy, co doceniają również pracodawcy. Również w zbliżającym się roku akademickim dostępne są kierunki studiów stworzone z myślą o osobach pracujących.

 

kształcimy PRAKTYCZNIE najlepszych

U nas zdobędziesz solidną wiedzę, która w połączeniu z nabytymi podczas studiów umiejętnościami praktycznymi otwiera nowe możliwości na współczesnym rynku pracy. Doświadczona kadra dydaktyczna zapewnia wysoki poziom kształcenia i zdobycie niezbędnej wiedzy, a półroczne praktyki pozwolą zapoznać się z praktyczną stroną przyszłego zawodu.

Nowoczesne miejsce do studiowania-Płocka uczelnia zapewnia swoim studentom nowoczesne zaplecze dydaktyczne z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, pracownie graficzne dla przyszłych informatyków, laboratoria mikrobiologiczne, genetyczne czy muzyczno-sportowe i symulacyjne.

Nagradzamy ambitnych Studentów
-osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej, nagradzane są przez Rektora atrakcyjnymi stypendiami, podobnie jak najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, referaty studenckich konferencji i sympozjów naukowych czy aktywna działalność w życiu uczelnianym.

 

Samorząd studencki

Nasza działalność
• organizujemy akcje charytatywne, wydarzenia sportowe, eventy muzyczne i wiele innych imprez studenckich,
• wspieramy studentów,
• współpracujemy z samorządami studenckimi innych uczelni oraz z organizacjami studenckimi.

Nasze korzyści
• zdobywamy doświadczenie,
• nabywamy umiejętności organizacji i współpracy,
• poznajemy ciekawych ludzi,
• przy wszystkich działaniach towarzyszy nam znakomita zabawa.

Działania RSS skierowane są nie tylko do społeczności akademickiej, ale także do mieszkańców Płocka. To dzięki Samorządowi organizowane są „Otrzęsiny Studenckie”, zbiórki charytatywne, szkolenia, wybory MISS i MISTERA Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Juwenalia, a także wiele innych wydarzeń.

 

Koła naukowe

Uczelnia proponuje studentom różne formy aktywności, które służą rozwojowi ich zainteresowań. Wśród nich są studenckie koła naukowe:

Wydział Nauk o Zdrowiu – Koło Naukowe Promocji Zdrowia, Kosmetologów, Nowoczesnego Pielęgniarstwa, Symulacji Medycznych, Młodych Położnych;

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki – Koło Naukowe Anonimowi Fanatycy Komputerów, Koło Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek”, „Młodzi pedagodzy”, „Anglomaniacy”, Koło Psychologiczne „Psychologia i życie”, Koło Naukowe Twórczości i Kreatywności „Żakodywergenci”, Koło Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Koło Nauk Społecznych „Prosocjalni”;

Wydział Nauk Społecznych – „Bezpieczny Obywatel – Bezpieczne Państwo”, Koło Ekonomistów – Sekcja Agrobiznesu, Koło Naukowe Sekcja Zarządzania Finansami. Efekty swojej pracy studenci mogą zaprezentować podczas konferencji naukowych w Polsce i za granicą.

 

Erasmus +

Uczelnia umożliwia podejmowanie działań międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Współpracujemy z kilkudziesięcioma zagranicznymi placówkami partnerskimi w następujących krajach programu: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Cypr, Turcja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia oraz w krajach partnerskich: Albania, Czarnogóra, Gruzja, Mołdawia, Serbia i Ukraina.

Studenci płockiej uczelni, mogą skorzystać ze stypendium udzielanego w ramach międzynarodowego programu Erasmus+, dzięki któremu można odbyć praktyki zawodowe, skorzystać z wymiany studenckiej lub zrealizować część studiów poza granicami kraju. W ramach programu realizowany jest też fundusz PO WER – skierowany do studentów dotkniętych niepełnosprawnością i będących w ciężkiej sytuacji materialnej.

 

Kontakt

Płock

09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

tel.:

24/366-54-00 wew. 247