Reklama - Uniwersytet Opolski

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (WSZiA)

45-085 Opole

ul. Niedziałkowskiego 18

tel.:

77 402-19-03, 77 456-64-94

ikonka email do uczelni

info@wszia.opole.pl

Studia dyplomowe
Administracja
Ekonomia
Filologia
Informatyka i ekonometria
Logistyka
Pedagogika
Politologia
Socjologia
Zarządzanie

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Opolska szkoła wyższa, rozpoczęła swoją działalność 10-VI-1996r., na mocy decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Dynamicznie rozwijająca się placówka, konsekwentnie otwierała nowe kierunki i zdobywała kolejne uprawnienia, stając się trzecia największą uczelnią w Opolu pod względem ilości studentów. W 2003r. opolska szkoła wyższa utworzyła Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach, funkcjonujący obecnie jako Wydział Nauk Społecznych.

Większość kadry dydaktyczno-naukowej stanowią praktycy o wieloletnim doświadczeniu, dlatego studenci mają okazję poznać zarówno merytoryczną jak i praktyczną stronę przyszłego zawodu. Uczelnia prowadzi również ożywioną działalność naukową organizując liczne kongresy i konferencje naukowe o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Rola edukacyjna uczelni doceniana jest przez niezależnych ekspertów, o czym świadczą liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia, w tym na przykład „Lider Rozwoju Regionalnego 2019”, czy Medal Pamiątkowy płk. Piotra Wysockiego – jako uznanie za wkład w badania logistyczne. Analizując potrzeby regionalnego i krajowego rynku pracy, uczelnia dostosowuje program edukacyjny uwzględniając zmiany gospodarcze i potrzeby przyszłych pracodawców. Opolska uczelnia kształci studentów w oparciu o czterowydziałową strukturę i kilkanaście dostępnych kierunków.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Zarządzanie16001600
Pedagogika16001600
Politologia16001600
Socjologia16001600
Informatyka i ekonometria16001600
Logistyka16001600
Filologia16001600
Ekonomia16001600
Administracja16001600

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Studia dualne w MWSLiT
Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu
Wałbrzyska PWSZ AS. Uczelnia, która kształci praktycznie

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni opolskie