Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Mechatronika ( studia dofinansowane z EFS) Zobacz wiecej

Administracja Zobacz wiecej

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz wiecej

Ekonomia Zobacz wiecej

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Informatyka Zobacz wiecej

Logistyka Zobacz wiecej

Mechanika i budowa maszyn Zobacz wiecej

Pedagogika Zobacz wiecej

Pielęgniarstwo Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Psychologia dla magistrów i licencjatów Zobacz wiecej

Transport Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Mechatronika- nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała zgodę PKA na kształcenie studentów na kierunku „Mechatronika”- studia są w 100% finansowane z EFS.

Mechatronika to jeden z kilku przyszłościowych kierunków. Studia prowadzone przez WSEI dają absolwentom ogromne możliwości i dobre perspektywy zawodowe. Student posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zajęcia z projektowania będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych i programów komputerowych typu CAD, MES. Dzięki takim umiejętnościom z łatwością znajdą zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki począwszy od przemysłu maszynowego, a kończąc na spożywczym.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oferuje dwie specjalności:
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice,
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach


 • Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie rekrutacja.wsei.lublin.pl


   

  Uczelnia przyszłości

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to nowoczesna uczelnia wyższa, która stawia na kompleksowe i innowacyjne kształcenie w dziedzinach, które dynamicznie się rozwijają i są rosnącym przedmiotem zapotrzebowania pracodawców. Program kształcenia na poszczególnych kierunkach, a także otwieranie nowych specjalności są podyktowane zmieniającymi się trendami w światowej i europejskiej gospodarce oraz biznesie. Dzięki temu kształcenie przygotowuje wykwalifikowane kadry pracowników, którzy bez problemu odnajdują się na wymagającym rynku pracy. Hasłem przewodnim WSEI jest „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”, co przekłada się na coraz ciekawszą i rozwiniętą ofertę dydaktyczną. Władze uczelni stale monitorują zmieniający się rynek pracy, aby zaoferować studentom kształcenie w takich obszarach, które pozwalają na znalezienie dobrego, stabilnego zatrudnienia, umożliwiającego nieustanny rozwój zawodowy i satysfakcję z wykonywanej pracy.

  W ofercie dydaktycznej uczelni nieustannie pojawiają się nowe kierunki i specjalności, między innymi studia dualne, studia II stopnia na kierunkach zarządzanie, cyberbezpieczeństwo czy programowanie i analiza danych, skierowane przede wszystkim dla przyszłych informatyków. Nowości, jakie pojawiły się w 2019 roku, to także pięcioletnie studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a także innowacyjne, pełne zaawansowanych technologii Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek, które pozwala na połączenie zdobywanej w czasie studiów wiedzy teoretycznej z zaawansowanymi umiejętnościami praktycznymi. Zmieniająca się oferta dydaktyczna jest przygotowywana na podstawie ścisłej i szeroko zakrojonej współpracy z pracodawcami lokalnymi i nie tylko.

  Studenci mają więc pewność, że kształcą się w tych dziedzinach i zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Aż 76 procent nowych studentów wybiera uczelnię ze względu na atrakcyjną formę oferowanego kształcenia. Co więcej, aż 96 procent absolwentów poszczególnych kierunków, a więc niemal wszyscy, wróciło na WSEI, aby kontynuować kształcenie na studiach magisterskich czy podyplomowych. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w WSEI mogą liczyć na rozbudowany i różnorodny program stażów i praktyk, jakich nie można znaleźć na innych uczelniach. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji systematycznie, co roku podejmuje współpracę z kilkudziesięcioma podmiotami biznesowymi, które umożliwiają organizację praktyk, projektów badawczo-rozwojowych, stażów, szkoleń, praktycznej realizacji prac dyplomowych oraz doktorskich. Aktualnie WSEI posiada niemal 400 aktywnych umów o współpracy z przedstawicielami biznesu oraz z innymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Firmy, jakie współpracują z WSEI to wielkie i znane przedsiębiorstwa, takie jak Asseco Data Systemy z branży informatycznej czy PGE Obrót z branży energetycznej. Już na etapie studiów studenci mają więc możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego i poznania specyfiki pracy dla najlepszych podmiotów na rynku. Wielu absolwentów właśnie w tych firmach znajduje później stałe zatrudnienie po ukończeniu kształcenia.

  Ciekawą nowością, wprowadzoną w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w 2019 roku są studia dualne, zaprojektowane z myślą o tym, by łączyć kształcenie teoretyczne ze zdobywaniem praktycznych umiejętności. Taka forma kształcenia to idealne rozwiązanie dla studentów, którzy chcą od razu po studiach rozpocząć pracę zawodową i móc bez problemu się w niej odnaleźć. Studia dualne są finansowane w stu procentach ze środków europejskich, a więc dla studentów są całkowicie bezpłatne. Ich ideą jest połączenie kształcenia akademickiego z wdrażaniem się do pracy zawodowej u konkretnego pracodawcy. Praktyki zawodowe w trakcie trzyletnich studiów licencjackich to aż 9 miesięcy praktycznej nauki w konkretnej firmie. To na tyle dużo, że można wdrożyć się w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, poznać specyfikę pracy w danym zawodzie, wyrobić sobie ciekawe kontakty zawodowe, a także znaleźć pierwsze zatrudnienie. Najlepsi studenci studiów dualnych mogą bowiem liczyć na pracę u pracodawcy, u którego wcześniej realizowali zajęcia praktyczne.

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji nieustannie podnosi nie tylko merytoryczny poziom kształcenia, ale również warunki, w jakich uczą się studenci. Rozbudowywane są między innymi laboratoria oraz podmioty, które przeznaczone są do praktycznej nauki. W ostatnich latach powstało między innymi Centrum Edukacji Technicznej Haas, a także Psychologiczne Centrum Diagnozy i terapii, które realizuje projekty badawcze z zakresu psychologii oraz pedagogiki. Choć nazwa uczelni może kojarzyć się z naukami ścisłymi i kształceniem inżynierów, w rzeczywistości Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kładzie równie duży nacisk na kształcenie specjalistów w naukach humanistycznych i społecznych. Bogata oferta kierunków, doskonałe warunki dydaktyczne, świetna infrastruktura i duży nacisk na kształcenie praktyczne sprawiają, że nauka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji to doskonały początek ciekawej, zawodowej przyszłości.

   

  Misja WSEI w Lublinie


  Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

  Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

  Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

  Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;

 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;

 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;

 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania
  wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.
 •  

  WSEI w rankingach

  EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018- Prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej.

  Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 - za budowanie synergii nauki z biznesem oraz wytyczanie innowacyjnych kierunków kształcenia. Kanclerz Uczelni Pani Teresa Bogacka została laureatem w kategorii: Inspirująca kobieta w organizacji za zarządzanie Uczelnią, które przekłada się na prestiż Uczelni i stałe umacnianie pozycji WSEI na akademickiej mapie Polski. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została uznana za „Uczelnię przyszłości”.

  „Uczelnia Liderów” . Recenzenci Programu “Uczelni Liderów” po raz kolejny zwrócili uwagę na wdrażany w uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wielkoobszarową współpracą z otoczeniem społecznym. Doceniono również działalność uczelnianego Biura Karier, m.in. usługi w zakresie pośrednictwa pracy, określania optymalnej ścieżki zawodowej, a także współpracę ze środowiskiem społeczno – gospodarczym mającą ułatwić poszukiwanie i znalezienie pracy.

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018 w kategorii: Innowacyjna Uczelnia za innowacyjność oferty dydaktycznej, efektowną działalność naukowo-badawczą oraz rozwój regionu poprzez przygotowywanie studentów do aktywnego życia zawodowego.

  Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2017 i Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2018. Wyróżnienie potwierdzające pozycję uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.


  Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2018 i Wiarygodna Szkoła 2018

   

  Certyfikaty i wyróżnienia


  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od lat zajmuje silną pozycję w czołówce uczelni niepublicznych. Potwierdzają to wyniki rankingów edukacyjnych i przyznawane certyfikaty.

 • 18 miejsce w Polsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni magisterskich (wśród 231 uczelni niepublicznych)
 • 1 miejsce w regionie
 • Złoty Certyfikat "Uczelnia Liderów 2017" wraz z Wyróżnieniem Specjalnym Zarządu Fundacji Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła" i certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca" w roku akademickim 2017/2018.
 • Laureat konkursu na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"
 •  

  Zasady rekrutacji


  Studia I stopnia, Psychologia i Pielęgniarstwo "pomostowe"
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5).

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • kserokopia Dyplomu pielęgniarskiego (oryginał do wglądu) – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia I stopnia, studia jednolite magisterskie Psychologia, pielęgniarstwo "pomostowe") dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dla kandydatów na studia inżynierskie kierunek Informatyka, Transport, Mechanika i Budowa Maszyn),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Studia II stopnia
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych: część A i część B – suplement.

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia II stopnia uzupełniające) dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) i kserokopię suplementu (dla kandydatów na studia II st. uzupełniające),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Kontakt
  Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
  tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

   

  Kontakt

  20-209 Lublin

  Projektowa 4

  tel.:

  81 749 17 70, 81 749 17 77