Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz wiecej

Ekonomia Zobacz wiecej

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Informatyka Zobacz wiecej

Logistyka Zobacz wiecej

Mechatronika Zobacz wiecej

Pedagogika Zobacz wiecej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pielęgniarstwo Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Transport Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowości w WSEI

W tym roku akademickim pojawiło się wiele nowych specjalności w ofercie. Tegoroczne nowości powstały w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Pracodawcy poszukują dobrze wyedukowanych specjalistów, posiadających praktyczne umiejętności.

Studia I stopnia

E-administracja, to nowa specjalność na kierunku Administracja.

Na kierunku Ekonomia nowościami są: Rynek pracy i polityki społecznej.

Analiza Danych. Big Data i Data Science w finansach oraz Zarządzanie podatkami, to kolejne dwie nowości na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw oraz Logistyka w e-commerce to nowe specjalności na kierunku Logistyka. Natomiast na kierunku Pedagogika nowością jest Profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Nowości pojawiają się również na kierunku Informatyka. Są to: Inżynieria oprogramowania i technologie mobilne oraz Technologie sieciowe i cyberbezpieczeństwo. Natomiast na kierunku Mechatronika nowością jest Mechanika i eksploatacja maszyn.

Pełna lista kierunków realizowanych w ramach studiów I stopnia dostępna jest na stronie internetowej 
https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/


Studia II stopnia

Nowości pojawiają się na kierunku na kierunku Ekonomia – Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość.

Marketing i zarządzanie sprzedażą, to nowość na kierunku Zarządzanie.

Natomiast Technologie cyfrowe w biznesie znajdziemy na kierunku Informatyka.

Na Administracji nowością jest Zarządzanie i prawo w administracji publicznej.

Pełna lista kierunków realizowanych w ramach studiów II stopnia dostępna jest na stronie internetowej 
https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-ii-stopnia/

 

Uczelnia przyszłości

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to nowoczesna uczelnia wyższa, która stawia na kompleksowe i innowacyjne kształcenie w dziedzinach, które dynamicznie się rozwijają i są rosnącym przedmiotem zapotrzebowania pracodawców. Program kształcenia na poszczególnych kierunkach, a także otwieranie nowych specjalności są podyktowane zmieniającymi się trendami w światowej i europejskiej gospodarce oraz biznesie. Dzięki temu kształcenie przygotowuje wykwalifikowane kadry pracowników, którzy bez problemu odnajdują się na wymagającym rynku pracy. Hasłem przewodnim WSEI jest „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”, co przekłada się na coraz ciekawszą i rozwiniętą ofertę dydaktyczną. Władze uczelni stale monitorują zmieniający się rynek pracy, aby zaoferować studentom kształcenie w takich obszarach, które pozwalają na znalezienie dobrego, stabilnego zatrudnienia, umożliwiającego nieustanny rozwój zawodowy i satysfakcję z wykonywanej pracy.

W ofercie dydaktycznej uczelni nieustannie pojawiają się nowe kierunki i specjalności, między innymi studia dualne, studia II stopnia na kierunkach zarządzanie, cyberbezpieczeństwo czy programowanie i analiza danych, skierowane przede wszystkim dla przyszłych informatyków. Nowości, jakie pojawiły się w 2019 roku, to także pięcioletnie studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a także innowacyjne, pełne zaawansowanych technologii Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek, które pozwala na połączenie zdobywanej w czasie studiów wiedzy teoretycznej z zaawansowanymi umiejętnościami praktycznymi. Zmieniająca się oferta dydaktyczna jest przygotowywana na podstawie ścisłej i szeroko zakrojonej współpracy z pracodawcami lokalnymi i nie tylko.

Studenci mają więc pewność, że kształcą się w tych dziedzinach i zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Aż 76 procent nowych studentów wybiera uczelnię ze względu na atrakcyjną formę oferowanego kształcenia. Co więcej, aż 96 procent absolwentów poszczególnych kierunków, a więc niemal wszyscy, wróciło na WSEI, aby kontynuować kształcenie na studiach magisterskich czy podyplomowych. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w WSEI mogą liczyć na rozbudowany i różnorodny program stażów i praktyk, jakich nie można znaleźć na innych uczelniach. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji systematycznie, co roku podejmuje współpracę z kilkudziesięcioma podmiotami biznesowymi, które umożliwiają organizację praktyk, projektów badawczo-rozwojowych, stażów, szkoleń, praktycznej realizacji prac dyplomowych oraz doktorskich. Aktualnie WSEI posiada niemal 400 aktywnych umów o współpracy z przedstawicielami biznesu oraz z innymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Firmy, jakie współpracują z WSEI to wielkie i znane przedsiębiorstwa, takie jak Asseco Data Systemy z branży informatycznej czy PGE Obrót z branży energetycznej. Już na etapie studiów studenci mają więc możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego i poznania specyfiki pracy dla najlepszych podmiotów na rynku. Wielu absolwentów właśnie w tych firmach znajduje później stałe zatrudnienie po ukończeniu kształcenia.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji nieustannie podnosi nie tylko merytoryczny poziom kształcenia, ale również warunki, w jakich uczą się studenci. Rozbudowywane są między innymi laboratoria oraz podmioty, które przeznaczone są do praktycznej nauki. W ostatnich latach powstało między innymi Centrum Edukacji Technicznej Haas, a także Psychologiczne Centrum Diagnozy i terapii, które realizuje projekty badawcze z zakresu psychologii oraz pedagogiki. Choć nazwa uczelni może kojarzyć się z naukami ścisłymi i kształceniem inżynierów, w rzeczywistości Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kładzie równie duży nacisk na kształcenie specjalistów w naukach humanistycznych i społecznych. Bogata oferta kierunków, doskonałe warunki dydaktyczne, świetna infrastruktura i duży nacisk na kształcenie praktyczne sprawiają, że nauka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji to doskonały początek ciekawej, zawodowej przyszłości.

 

Misja WSEI w Lublinie


Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;

 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;

 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;

 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania
  wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.
 •  

  WSEI w rankingach

  Wysoki poziom kształcenia w WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

  W ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” w 2019 roku WSEI zajęła 19 miejsce w Polsce (wśród 231 uczelni niepublicznych), a 1 miejsce w regionie.

  Nasze największe atuty wśród uczelni w Polsce:

  • 2 miejsce w kategorii: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania
  • 2 miejsce w kategorii: pozyskiwanie środków z programów UE
  • 8 miejsce w kategorii: publikacje naukowe
  • 10 miejsce w kategorii: warunki kształcenia – akredytacje
  • 12 miejsce w kategorii: programy studiów prowadzone w j. obcych
  • 13 miejsce w kategorii: preferencje pracodawców
  • 14 miejsce w kategorii: publikacje naukowe h-index
  • 15 miejsce w kategorii: ekonomiczne losy absolwentów
  • 15 miejsce w kategorii: publikacje naukowe – cytowania
  • 16 miejsce w kategorii: prowadzone kierunki magisterskie
  • 18 miejsce w kategorii: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach
  • 18 miejsce w kategorii: nauczyciele akademiccy z zagranicy

   

  Certyfikaty i wyróżnienia


  Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2020
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2020. To nagroda przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”.
  Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów na forum ogólnopolskim.

  European Quality Certificate® 2020
  WSEI, po raz kolejny, otrzymała prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® 2020 został przyznany w kategorii NAUKA  za innowacyjny system kształcenia.

  „Uczelnia Liderów 2021”
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała niezwykle prestiżowy Certyfikat „2021 Uczelnia Liderów” w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

  Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021
  Decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021 otrzymały kierunki:
  • Psychologia – jednolite studia magisterskie
  • Zarządzanie – studia II stopnia
  • Informatyka – studia II stopnia
  • Pielęgniarstwo – studia I stopnia
  Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany jest najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Uczestników Konkursu ocenia Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

  Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2021 i Wiarygodna Szkoła 2021
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji po raz kolejny otrzymała nagrodę podczas XVII edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji uczelni „Wiarygodna Szkoła” oraz X edycji programu certyfikacji znakiem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Program ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

  „Uczelnia Liderów 2020” z Wyróżnieniem „Akademicki Oskar 2020”
  Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

  „Dobra Marka 2020 – Jakość, Zaufanie, Renoma”
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została wyróżniona tytułem „Dobra Marka 2020 – Jakość, Zaufanie, Renoma” w kategorii Uczelnie niepubliczne. Wyróżnienie jest przyznawane najbardziej rozwojowym i rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. Kapituła konkursu brała pod uwagę m.in. pozycję rynkową i progres Uczelni, jakość usług oraz stopień zaufania. Organizatorem programu są ogólnopolski Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita, na łamach, których ukażą się publikacje na temat wyróżnionych podmiotów.

  Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2020
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnią w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Nagrodę dla WSEI przyznano w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe”.

   

  Zasady rekrutacji


  Studia I stopnia, Psychologia i Pielęgniarstwo "pomostowe"
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5).

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • kserokopia Dyplomu pielęgniarskiego (oryginał do wglądu) – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – (dla kandydatów na "pielęgniarstwo pomostowe")
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia I stopnia, studia jednolite magisterskie Psychologia, pielęgniarstwo "pomostowe") dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dla kandydatów na studia inżynierskie kierunek Informatyka, Transport, Mechanika i Budowa Maszyn),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Studia II stopnia
  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  Aby zapisać się na studia należy:
 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 • KROK 1 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • świadectwo dojrzałości,
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych: część A i część B – suplement.

 • KROK 2 - ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia II stopnia uzupełniające) dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie,
 • umowę o warunkach odpłatności (stacjonarne, niestacjonarne),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) i kserokopię suplementu (dla kandydatów na studia II st. uzupełniające),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ankietę rekrutacyjną.

 • KROK 3 - GRATULUJEMY ZOSTAŁEŚ STUDENTEM WSEI

  Kontakt
  Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
  tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

   

  Kontakt

  20-209 Lublin

  Projektowa 4

  tel.:

  81 749 17 70, 81 749 17 77