Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Geodezja - 1 uczelnia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

ul. Akademicka 15

tel.:

81 445-66-45, 81 445-68-85

ikonka email do uczelni


Uczelnie z kierunkiem geodezja i kartografia w Lublinie

Które uczelnie w Lublinie prowadzą kierunek geodezja i kartografia? Jak przebiega rekrutacja na takie studia? Jak prezentuje się program tych studiów? – tego dowiesz się z naszego artykułu!Kierunek studiów geodezja i kartografia łączy w sobie nauki o ziemi oraz nauki techniczne. Studia na tym kierunku kształcą specjalistów z zakresu szeroko rozumianej geodezji – która obejmuje między innymi wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawianie tych obiektów na mapach, a także obsługę geodezyjną obiektów przemysłowych i inżynieryjnych.

Dla kogo ten kierunek okaże się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę? Z pewnością dla tych osób, które cechuje zmysł przestrzenny, skrupulatność, dbałość o detale, umiejętność organizacji i współpracy z innymi, a także obycie z programami komputerowymi.

Uczelnie w Lublinie, na których studiować można geodezję i kartografię

Jedyna uczelnie w Lublinie, w której ofercie znajduje się kierunek geodezja i kartografia, to Uniwersytet Przyrodniczy. Są to studia I stopnia – inżynierskie. Nauka tra wobec tego 7 semestrów, a ukończenie studiów równa się z otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera. Specjalność, jaką studenci zgłębiają w toku nauki, to geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami.

Dlaczego geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie?

Dużym atutem studiów z zakresu geodezji i kartografii właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest to, że mają one stricte praktyczny wymiar. Studenci biorą udział w zajęciach terenowych, a w ich trakcie samodzielnie przeprowadzają badania. Mają także dostęp do nowoczesnych laboratoriów, jak również do pracowni komputerowych wyposażonych w sprzęt ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Odbywają nie tylko obowiązkowe praktyki, ale także ponadprogramowe praktyki i staże, także zagraniczne. Lektoraty z języków obcych, w których uczestniczą studenci, uwzględniają specjalistyczne słownictwo, typowe dla tego kierunku. Rozwój wiedzy i umiejętności wspierają także koła naukowe i organizacje studenckie.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek geodezja i kartografia prowadzony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przebiega zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:

zdjecie
zdjecie
Źróło: http://www.up.lublin.pl/geodezja-kartografia/

Przedmioty wykładane na geodezji i kartografii

•matematyka wyższa,
•fizyka,
•wprowadzenie do geomatyki,
•grafika inżynierska,
•ergonomia i BHP,
•metodologia studiów,
•matematyka z elementami statystyki,
•podstawy gleboznawstwa,
•informatyka w geodezji,
•instrumentoznawstwo,
•technologia informacyjna,
•geodezyjne pomiary szczegółowe,
•kartografia,
•rachunek wyrównawczy,
•systemy odniesienia i układy współrzędnych,
•podstawy rolnictwa i leśnictwa,
•fotogrametria i teledetekcja,
•geodezja satelitarna,
•geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
•geodezyjne urządzanie terenów leśnych,
•geodezja wyższa i astronomia geodezyjna,
•systemy informacji przestrzennej,
•teorie wyceny,
•podziały i rozgraniczenia,
•geodezja inżynieryjna
•i inne...

Autor: Aneta Wątorek