Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Geodezja - 1 uczelnia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Geodezja i kartografia

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem geodezja i kartografia w Lublinie

Które uczelnie w Lublinie prowadzą kierunek geodezja i kartografia? Jak przebiega rekrutacja na takie studia? Jak prezentuje się program tych studiów? – tego dowiesz się z naszego artykułu!Kierunek studiów geodezja i kartografia łączy w sobie nauki o ziemi oraz nauki techniczne. Studia na tym kierunku kształcą specjalistów z zakresu szeroko rozumianej geodezji – która obejmuje między innymi wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawianie tych obiektów na mapach, a także obsługę geodezyjną obiektów przemysłowych i inżynieryjnych.Dla kogo ten kierunek okaże się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę? Z pewnością dla tych osób, które cechuje zmysł przestrzenny, skrupulatność, dbałość o detale, umiejętność organizacji i współpracy z innymi, a także obycie z programami komputerowymi. Uczelnie w Lublinie, na których studiować można geodezję i kartografięJedyna uczelnie w Lublinie, w której ofercie znajduje się kierunek geodezja i kartografia, to Uniwersytet Przyrodniczy. Są to studia I stopnia – inżynierskie. Nauka tra wobec tego 7 semestrów, a ukończenie studiów równa się z otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera. Specjalność, jaką studenci zgłębiają w toku nauki, to geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami. Dlaczego geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie?Dużym atutem studiów z zakresu geodezji i kartografii właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest to, że mają one stricte praktyczny wymiar. Studenci biorą udział w zajęciach terenowych, a w ich trakcie samodzielnie przeprowadzają badania. Mają także dostęp do nowoczesnych laboratoriów, jak również do pracowni komputerowych wyposażonych w sprzęt ze specjalistycznym oprogramowaniem. Odbywają nie tylko obowiązkowe praktyki, ale także ponadprogramowe praktyki i staże, także zagraniczne. Lektoraty z języków obcych, w których uczestniczą studenci, uwzględniają specjalistyczne słownictwo, typowe dla tego kierunku. Rozwój wiedzy i umiejętności wspierają także koła naukowe i organizacje studenckie. Zasady rekrutacjiRekrutacja na kierunek geodezja i kartografia prowadzony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przebiega zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:zdjeciezdjecieŹróło: http://www.up.lublin.pl/geodezja-kartografia/Przedmioty wykładane na geodezji i kartografii•matematyka wyższa,•fizyka,•wprowadzenie do geomatyki,•grafika inżynierska,•ergonomia i BHP,•metodologia studiów,•matematyka z elementami statystyki,•podstawy gleboznawstwa,•informatyka w geodezji,•instrumentoznawstwo,•technologia informacyjna,•geodezyjne pomiary szczegółowe,•kartografia,•rachunek wyrównawczy,•systemy odniesienia i układy współrzędnych,•podstawy rolnictwa i leśnictwa,•fotogrametria i teledetekcja,•geodezja satelitarna,•geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,•geodezyjne urządzanie terenów leśnych,•geodezja wyższa i astronomia geodezyjna,•systemy informacji przestrzennej,•teorie wyceny,•podziały i rozgraniczenia,•geodezja inżynieryjna•i inne...Autor: Aneta Wątorek

Zobacz uczelnie na mapie w Lublinie