Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Automatyka i robotyka

Dietetyka

Filologia Zobacz wiecej

Fizjoterapia

Informatyka Zobacz wiecej

Kosmetologia

Pedagogika Zobacz wiecej

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Prawo Zobacz wiecej

Technologia żywności i żywienie człowieka

Wychowanie fizyczne Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest uczelnią, która kształci praktyków, współpracuje z biznesem oraz inwestuje w rozwój nauki i innowacyjne rozwiązania. Wyróżnia ją świetna, nowoczesna infrastruktura, doskonała baza dydaktyczna, elastyczne podejście do potrzeb studenta.

Uczelnia kształci na 14 kierunkach, a jej oferta jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przedstawiciele największych firm w regionie zasiadają w Radzie Praktyków, która wspiera władze uczelni w tworzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Studenci mają do dyspozycji komfortowy kampus, system stypendialny, zakwaterowanie w nowoczesnym Domu Studenta. Uczestniczą w programie wymiany międzynarodowej Erasmus, a swoje pasje rozwijają w kołach naukowych oraz klubach sportowych. Uczelnia w sposób szczególny troszczy się o słuchaczy z niepełnosprawnościami.

 

Oferta kształcenia

Studia I stopnia

Administracja, automatyka i robotyka, dietetyka, informatyka, kosmetologia, filologia angielska, pielęgniarstwo, pedagogika, praca socjalna, technologia żywności i żywienia człowieka, wychowanie fizyczne, zarządzanie.

Studia II stopnia

Administracja, informatyka, pielęgniarstwo, zarządzanie

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia, prawo

Uwaga! Uczelnia ubiega się o utworzenie kierunków: mechatronika oraz bezpieczeństwo i certyfikacja żywności.

 

Kontakt

18-400 Łomża

ul. Akademicka 14

tel.:

86 216-82-72