Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Automatyka i robotyka

Zobacz

Dietetyka

Zobacz

Filologia

Zobacz więcej

Zobacz

Fizjoterapia

Zobacz

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Kosmetologia

Zobacz

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

Praca socjalna

Zobacz

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zobacz

Zobacz

Wychowanie fizyczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest uczelnią, która kształci praktyków, współpracuje z biznesem oraz inwestuje w rozwój nauki i innowacyjne rozwiązania. Wyróżnia ją świetna, nowoczesna infrastruktura, doskonała baza dydaktyczna, elastyczne podejście do potrzeb studenta.

Uczelnia kształci na 14 kierunkach, a jej oferta jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przedstawiciele największych firm w regionie zasiadają w Radzie Praktyków, która wspiera władze uczelni w tworzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Studenci mają do dyspozycji komfortowy kampus, system stypendialny, zakwaterowanie w nowoczesnym Domu Studenta. Uczestniczą w programie wymiany międzynarodowej Erasmus, a swoje pasje rozwijają w kołach naukowych oraz klubach sportowych. Uczelnia w sposób szczególny troszczy się o słuchaczy z niepełnosprawnościami.

 

Oferta kształcenia

Studia I stopnia

Administracja, automatyka i robotyka, dietetyka, informatyka, kosmetologia, filologia angielska, pielęgniarstwo, pedagogika, praca socjalna, technologia żywności i żywienia człowieka, wychowanie fizyczne, zarządzanie.

Studia II stopnia

Administracja, informatyka, pielęgniarstwo, zarządzanie

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia, prawo

Uwaga! Uczelnia ubiega się o utworzenie kierunków: mechatronika oraz bezpieczeństwo i certyfikacja żywności.

 

Studia za granicą

Możliwość zdobywania cennych doświadczeń i spędzenia części edukacji za granicą to okazja, z której od lat studenci korzystają chętnie i często. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży umożliwia swoim studentom wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na zagraniczne uczelnie, które również uczestniczą w programie. Dzięki takiej możliwości każdy student ma okazję spędzenia 12 miesięcy (24 w przypadku studiów jednolitych magisterskich) na wybranej uczelni, dopasowane profilem do kierunku i rodzaju kształcenia, jaki jest realizowany na macierzystej uczelni. To okazja do zdobycia nowych doświadczeń, podszlifowania nauki języka obcego, uczestniczenia w ciekawych programach praktyk i stażów, a co za tym idzie – do rozwoju zawodowego w wybranej branży, ale na arenie międzynarodowej. Program Erasmus+ jest tak skonstruowany, że umożliwia kilkukrotne wyjazdy w ramach przysługującego limitu miesięcy. Nie trzeba więc koniecznie spędzić 12 miesięcy na jednej zagranicznej uczelni. Równie dobrze można wyjechać 3 razy na 4 miesiące do różnych krajów, co dodatkowo wzbogaci doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

 

Program PO WER

Program Erasmus + nie jest jedyną opcją pozwalającą na zdobywanie nowych doświadczeń dla studentów uczelni. Ciekawą propozycją dla studentów ze specjalnymi potrzebami jest projekt Zagraniczna Mobilność realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program jest skierowany do studentów niepełnosprawnych, a także do osób, które są w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą sobie pozwolić na zagraniczny rozwój zawodowy. Dzięki programowi tacy studenci mają wyrównane szanse, mogą skorzystać z części kształcenia na zagranicznych uczelniach, co pozwala im na zwiększenie kompetencji zawodowych i umiejętności, a także atrakcyjności w oczach przyszłych pracodawców. Program PO WER ułatwia start w życie zawodowe, dostarczając licznych kompetencji przydatnych w późniejszej pracy i rozwoju.

 

Kontakt

18-400 Łomża

ul. Akademicka 14

tel.:

86 216-82-72