Administracja
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Dietetyka
Filologia angielska
Fizjoterapia
Informatyka
Kosmetologia
Logistyka
Mechatronika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Prawo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie