Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Architektura informacji Zobacz wiecej

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Zobacz wiecej

Art & design Zobacz wiecej

Bezpieczeństwo międzynarodowe (z językiem wykładowym angielskim) * Studia będą uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW Zobacz wiecej

Bezpieczeństwo państwa Zobacz wiecej

Bezpieczeństwo zdrowotne Zobacz wiecej

Bioinformatyka Zobacz wiecej

Biologia Zobacz wiecej

Chemia-nauczyciel chemii Zobacz wiecej

Design Zobacz wiecej

Digital design Zobacz wiecej

Edukacja techniczno-informatyczna Zobacz wiecej

Ekonomia społeczna Zobacz wiecej

Etyka - mediacje i negocjacje Zobacz wiecej

Filologia angielska Zobacz wiecej

Filologia germańska Zobacz wiecej

Filologia hiszpańska Zobacz wiecej

Filologia polska Zobacz wiecej

Filologia romańska Zobacz wiecej

Filologia rosyjska Zobacz wiecej

Filologia włoska Zobacz wiecej

Filozofia Zobacz wiecej

Fizyka Zobacz wiecej

Geopolityka * Studia będą uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW Zobacz wiecej

Geografia Zobacz wiecej

Gospodarka przestrzenna Zobacz wiecej

Grafika Zobacz wiecej

Historia Zobacz wiecej

Informatyka Zobacz wiecej

Inżynieria bezpieczeństwa Zobacz wiecej

Kognitywistyka Zobacz wiecej

Komunikacja wizualna Zobacz wiecej

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Zobacz wiecej

Logopedia Zobacz wiecej

Malarstwo Zobacz wiecej

Matematyka Zobacz wiecej

Ochrona środowiska Zobacz wiecej

Odnowa biologiczna Zobacz wiecej

Pedagogika Zobacz wiecej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz wiecej

Pedagogika specjalna Zobacz wiecej

Politologia Zobacz wiecej

Polityka społeczna Zobacz wiecej

Praca socjalna Zobacz wiecej

Prawo Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Socjologia Zobacz wiecej

Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie Zobacz wiecej

Sztuka i edukacja Zobacz wiecej

Sztuka i media Zobacz wiecej

Sztuka współczesna Zobacz wiecej

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe Zobacz wiecej

Turystyka i rekreacja Zobacz wiecej

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe Zobacz wiecej

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi Zobacz wiecej

Zarządzanie w służbach społecznych Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Maturzysto, poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie!

Drodzy Maturzyści,

w związku z trwającą pandemią nie możemy się z Wami spotkać osobiście, ale mamy nadzieję, że ta kilkuminutowa prezentacja pozwoli Wam trochę lepiej poznać naszą uczelnię.

 

Uniwersytet w Social Media

Zapraszamy do odwiedzenia profili Uczelni na portalach społecznościowych


Facebook Twitter Instagram

 

O Uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to nowoczesna krakowska uczelnia o wieloletniej tradycji edukacyjnej i świetnym poziomie kształcenia, która dynamicznie się rozwija, dopasowując ofertę edukacyjną do zmieniających się realiów rynku pracy. W ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się bogaty wybór kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Programy nauczania powstają w oparciu o nieustanną analizę rynku pracy, zmieniającej się sytuacji gospodarczej, a także zainteresowań młodych ludzi. Ukończenie studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, licencjata lub inżyniera. Absolwenci uczelni znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, firmach prywatnych, międzynarodowych korporacjach, szkolnictwie oraz w wielu instytucjach kultury. Dyplom ukończenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otwiera wiele możliwości zawodowych, a absolwenci cieszą się opinia ekspertów i wykwalifikowanych specjalistów w swojej branży. 

Wiele możliwości rozwoju

Kształcenie na Uniwersytecie Pedagogicznym odbywa się według doskonale przygotowanych programów nauczania, obejmujących zarówno kompleksową wiedzę merytoryczną, jak i naukę praktycznych umiejętności. W programie każdego kierunku studiów sporo jest zajęć praktycznych, ćwiczeń, warsztatów i innych form umożliwiających zdobywanie cennego doświadczenia. Uniwersytet Pedagogiczny prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową z ośrodkami w całej Europie, między innymi z uczelniami w Portugalii, Szwecji, na Ukrainie, w Bułgarii i Francji. W ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość studiowania na jednej spośród 160 zagranicznych uczelni, z którymi uniwersytet ma podpisaną umowę o współpracy. Możliwość spędzenia semestru lub dwóch na zagranicznej uczelni pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, nawiązanie ciekawych kontaktów zawodowych, szlifowanie języka, a także uczestnictwo w zajęciach, jakie nie są dostępne na macierzystej uczelni. Uniwersytet Pedagogiczny umożliwia również studentom realizowanie pasji i zainteresowań w ramach licznych organizacji studenckich, kół naukowych, stowarzyszeń, sekcji sportowych czy artystycznych.

 

Struktura uniwersytetu


Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na wydziałach:

  • Wydział Nauk Humanistycznych
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Wydział Sztuki

 

Świetne zaplecze dydaktyczne

Uniwersytet Pedagogiczny zapewnia studentom nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale również doskonałe warunki do edukacji i codziennego życia. W skład kampusu uczelnianego wchodzą komfortowe domy studenckie, świetnie wyposażone sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne, a także rozbudowane zaplecze sportowo-rekreacyjne. Bogaty wybór zajęć w Centrum Sportu i Rekreacji gwarantuje, że każdy w ramach zajęć z wychowania fizycznego znajdzie taką aktywność, która będzie mu odpowiadała. Wysoki poziom nauki, świetna baza dydaktyczna, bardzo dobre zaplecze bytowe sprawiają, że lata spędzone na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są dla studentów cennym doświadczeniem, które procentuje w późniejszym życiu, nie tylko zawodowym.

 

Studia Podyplomowe

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:

  • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
  • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022.
Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów:

Lista kierunków i szczegółowe informacje : https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/

 

Kontakt

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14