Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja

Architektura informacji

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Art & design

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe (z językiem wykładowym angielskim)

Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo zdrowotne

Bioinformatyka

Biologia

Chemia-nauczyciel chemii

Design

Digital design

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo przyrodnicze

Edukacja techniczno-informatyczna

Ekonomia społeczna

Etyka - mediacje i negocjacje

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia hiszpańska

Filologia polska

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia włoska

Filozofia

Fizyka

Geografia

Gospodarka przestrzenna

Grafika

Historia

Informatyka

Inżynieria bezpieczeństwa

Kognitywistyka

Komunikacja wizualna

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Logopedia

Malarstwo

Matematyka

Ochrona środowiska

Odnowa biologiczna

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Politologia

Polityka społeczna

Praca socjalna

Prawo

Psychologia

Psychologia i biologia zwierząt

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Sztuka i edukacja

Sztuka i media

Sztuka współczesna

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie w służbach społecznych

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Maturzysto, poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie!

Drodzy Maturzyści,

Drodzy Maturzyści, chętnie pomożemy w podjęciu decyzji. Zachęcamy do spotkania się z nami online podczas Wirtualnego Dnia Otwartego: 16 marca 2022 r.

 

Rekrutacja 2022/2023

n

 

O Uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to nowoczesna krakowska uczelnia o wieloletniej tradycji edukacyjnej i świetnym poziomie kształcenia, która dynamicznie się rozwija, dopasowując ofertę edukacyjną do zmieniających się realiów rynku pracy. W ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się bogaty wybór kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Programy nauczania powstają w oparciu o nieustanną analizę rynku pracy, zmieniającej się sytuacji gospodarczej, a także zainteresowań młodych ludzi. Ukończenie studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, licencjata lub inżyniera. Absolwenci uczelni znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, firmach prywatnych, międzynarodowych korporacjach, szkolnictwie oraz w wielu instytucjach kultury. Dyplom ukończenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otwiera wiele możliwości zawodowych, a absolwenci cieszą się opinia ekspertów i wykwalifikowanych specjalistów w swojej branży. 

Wiele możliwości rozwoju

Kształcenie na Uniwersytecie Pedagogicznym odbywa się według doskonale przygotowanych programów nauczania, obejmujących zarówno kompleksową wiedzę merytoryczną, jak i naukę praktycznych umiejętności. W programie każdego kierunku studiów sporo jest zajęć praktycznych, ćwiczeń, warsztatów i innych form umożliwiających zdobywanie cennego doświadczenia. Uniwersytet Pedagogiczny prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową z ośrodkami w całej Europie, między innymi z uczelniami w Portugalii, Szwecji, na Ukrainie, w Bułgarii i Francji. W ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość studiowania na jednej spośród 160 zagranicznych uczelni, z którymi uniwersytet ma podpisaną umowę o współpracy. Możliwość spędzenia semestru lub dwóch na zagranicznej uczelni pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, nawiązanie ciekawych kontaktów zawodowych, szlifowanie języka, a także uczestnictwo w zajęciach, jakie nie są dostępne na macierzystej uczelni. Uniwersytet Pedagogiczny umożliwia również studentom realizowanie pasji i zainteresowań w ramach licznych organizacji studenckich, kół naukowych, stowarzyszeń, sekcji sportowych czy artystycznych.

 

Uniwersytet w Social Media

Zapraszamy do odwiedzenia profili Uczelni na portalach społecznościowych


Facebook Twitter Instagram

 

Struktura uniwersytetu


Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na wydziałach:

  • Wydział Nauk Humanistycznych
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Wydział Sztuki

 

Świetne zaplecze dydaktyczne

Uniwersytet Pedagogiczny zapewnia studentom nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale również doskonałe warunki do edukacji i codziennego życia. W skład kampusu uczelnianego wchodzą komfortowe domy studenckie, świetnie wyposażone sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne, a także rozbudowane zaplecze sportowo-rekreacyjne. Dbamy o komfort pracy studentów i wykładowców. Metodycznie rozwijamy infrastrukturę oraz nowoczesne zaplecze badawcze. Tworzymy środowisko sprzyjające badaniom naukowym, projektom społecznym i artystycznym.

 

Studia Podyplomowe

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:

  • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
  • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022.
Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów:

Lista kierunków i szczegółowe informacje : https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/

 

Kontakt

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14