Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kraków

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

Uniwersytet w Social Media

Zapraszamy do odwiedzenia profili Uczelni na portalach społecznościowych
.

Facebook Twitter Instagram

 

Opis Uczelni – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


O uczelni
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej jest najlepszą uczelnią pedagogiczną wśród uczelni w Krakowie i w Polsce, a jednocześnie pierwszym uniwersytetem pedagogicznym. Dzięki jasno określonym celom możemy pochwalić się ugruntowaną pozycją w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Umożliwia nam to współpracę z innymi uczelniami z całej Europy.

W ostatnich latach nastąpiła przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, postawiono na aktywność badawczą i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego

Struktura organizacyjna Uczelni obejmuje:

Wydział Pedagogiczny
Prowadzi 4 kierunki studiów (Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika,Pedagogika specjalna, Praca socjalna) oraz studia podyplomowe.

Wydział Humanistyczny
Prowadzi 9 kierunków studiów (Historia, Antropologia historyczna,Politologia, Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,Stosunki międzynarodowe, Filozofia, Etyka, Socjologia) oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Filologiczny
Prowadzi 4 kierunki studiów (Filologia polska, Filologia w zakresie następujących specjalności językowych: angielska,germańska, romańska, rosyjska, hiszpańska, włoska), Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,Kulturoznawstwo i wiedza o mediach oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Sztuki
Prowadzi 4 kierunki studiów (Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,Grafika, Wzornictwo) oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Prowadzi 4 kierunki studiów (Fizyka, Matematyka,
Edukacja techniczno-informatyczna, Informatyka) oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Prowadzi 6 kierunków studiów (Geografia, Ochrona środowiska, Turystyka i rekreacja, Gospodarka przestrzenna, Biologia,Chemia), studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Politologii
Prowadzi 5 kierunków studiów (Administracja, Ekonomia społeczna,Politologia,Stosunki międzynarodowe,Bezpieczeństwo wewnętrzne), studia podyplomowe i doktoranckie.

Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia i poszerza swoją ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom społecznym, a także oczekiwaniom i zainteresowaniom młodych ludzi. Posiadane Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną stanowią gwarancję wysokiej jakości kształcenia na naszej uczelni. Posiadamy także szeroką ofertę pomocy dla studentów. Są to między innymi stypendia czy możliwość zakwaterowania w akademikach.

 

Dlaczego Uniwersytet Pedagogiczny?


Prestiż
Uniwersytet Pedagogiczny od lat zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni pedagogicznych. Wspaniałe tradycje, wykwalifikowana kadra oraz wysoki poziom nauczania to atuty, które tworzą naszą renomę. Kształcimy najlepszą kadrę nauczycieli w Polsce. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego to eksperci cenieni nie tylko w dziedzinie edukacji.

Profesjonalizm
Wykwalifikowana kadra naukowa kształci profesjonalistów, zarówno przyszłych pracowników firm, jak i młodych naukowców. Uczelnia przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela – oferta edukacyjna obejmuje również wiele innych dziedzin wiedzy, kierunków i specjalności. Duża ilość zajęć praktycznych zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

Nowoczesność
Uczelnia podejmuje międzynarodową współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, m.in. z Francji, Portugalii czy Szwecji. Jest organizatorem licznych sympozjów i konferencji. Nasi studenci dzięki zagranicznym stypendiom i wymianom mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe. Uniwersytet dysponuje nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami, multimedialnymi salami wykładowymi oraz kompleksem sportowym.

 

Studia (Uczelnia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)


W ofercie edukacyjnej znajdują się studia na 56 kierunkach i ponad 200 różnych specjalnościach. Realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz II stopnia (magisterskich). Uczelnia oferuje także studia podyplomowe i doktoranckie.

Programy oparte są na Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów ECTS, opracowanym przez Komisję Europejską. System ten ułatwia mobilność pomiędzy uczelniami w Krakowie i innych miastach oraz odbywanie części studiów za granicą. Uczelnia stwarza możliwość realizacji zajęć również według indywidualnych programów nauczania.

 

Rozpocznij studia!

Studenci mogą zaangażować się w działalność licznych organizacji funkcjonujących na Uniwersytecie. Są to między innymi Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy czy Samorząd Studentów.

Akademickie Biuro Karier  udostępnia studentom informacje o praktykach i ofertach pracy. Na studentów i absolwentów czekają warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i doskonalenia umiejętności. Doradcy zawodowi pomagają również przygotować dokumenty aplikacyjne. Studenci mogą skorzystać także z porad psychologa.

Na Uczelni wydawane są liczne publikacje studenckie. Osoby zainteresowane dziennikarstwem mogą publikować swoje teksty m.in. w kwartalniku „Konspekt” oraz współtworzyć programy radia „Spektrum”. Na wszystkich Wydziałach aktywnie działają koła naukowe. Można skorzystać także z oferty Centrum Sportu i Rekreacji, która dysponuje nowoczesną bazą sportową: krytą pływalnią, sauną, siłownią i salą fitness. Wydarzenia kulturalne proponuje Klub Studencki „Bakałarz”. Na studentów czeka również nowoczesna baza domów studenckich. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać ze stypendiów socjalnych, a studenci z najlepszymi wynikami ubiegać się o stypendium Rektora.