Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Biofizyka)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Biofizyka

    - Biofizyka molekularna

    - Fizyka medyczna

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Biofizyka
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr