Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) (Kierunek Kosmetologia dla praktyków)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-158 Kraków

ul. Krowoderska 73

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Kosmetologia dla praktyków

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Kosmetologia dla praktyków
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3300 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 3300 semestr

KOSMETOLOGIA DLA PRAKTYKÓW

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. przyjął regulamin potwierdzania efektów uczenia się. Potwierdzenie efektów uczenia się pozwala na skrócenie czasu odbywanych studiów poprzez uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych np. w pracy, na szkoleniach.

Powołani przez Władze KWSPZ specjaliści, w tym reprezentujący nauczaną branżę w praktyce, będą oceniać doświadczenie zawodowe kandydatów – przez m.in. gromadzoną przez nich dokumentację dokonań w zawodzie Kosmetologa oraz umów potwierdzających doświadczenie.

W wyniku uznania doświadczenia zawodowego studia I stopnia nadające tytuł zawodowy licencjat mogą ulec skróceniu z 6 semestrów nawet do 3 semestrów.

 

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Co to jest potwierdzanie efektów uczenia się?

Potwierdzenie efektów uczenia się – proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Na jakich kierunkach przeprowadzamy proces potwierdzania efektów uczenia się?

Efekty uczenia się możemy potwierdzać na kierunku Kosmetologia I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Kto może się ubiegać o potwierdzenie efektów uczenia się?

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia – Kosmetologia.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
1. Uznawanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza systemem edukacji formalnej
2. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się KWSPZ
3. Wniosek PEUS