Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Architektury Zobacz wiecej

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Zobacz wiecej

Wydział Budownictwa Zobacz wiecej

Wydział Chemiczny Zobacz wiecej

Wydział Elektryczny Zobacz wiecej

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Zobacz wiecej

Wydział Inżynierii Biomedycznej Zobacz wiecej

Wydział Inżynierii Materiałowej Zobacz wiecej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Zobacz wiecej

Wydział Matematyki Stosowanej Zobacz wiecej

Wydział Mechaniczny Technologiczny Zobacz wiecej

Wydział Organizacji i Zarządzania Zobacz wiecej

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Zobacz wiecej

Instytut Badań nad Edukacja i Komunikacją Zobacz wiecej

Instytut Fizyki Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Ten nowoczesny uniwersytet techniczny stawia na innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, a realnym wsparciem procesu dydaktycznego jest intensywna współpraca z przemysłem.

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badań naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie. Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych:

 • onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna,
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych,
 • materiały przyszłości,
 • inteligentne miasta, mobilność przyszłości
 • automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
 • ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

To wielkie wyróżnienie, ale także ogromna szansa rozwoju. Status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem finansowania, które może być przeznaczone na programy projakościowe. Jest to 10 procent naszej subwencji w 2019 roku, czyli blisko 35 milionów rocznie w latach 2020 – 2026. To także inny algorytm podziału subwencji, ukierunkowany bardziej na efekty działalności badawczej, ale także na doskonałość w zakresie kształcenia, na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz umiędzynarodowienie uczelni we wszystkich obszarach – powiedział prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

 

Dlaczego PŚ?

Nasza uczelnia inspiruje do działania i tworzy bardzo dobre warunki realizacji nawet najśmielszych planów. Studia na Politechnice Śląskiej to doskonała inwestycja w przyszłość i wyjątkowa szansa indywidualnego rozwoju. Stale rozwijamy współpracę międzynarodową. Wynalazki, pomysł i projekty naukowców i studentów Politechniki Śląskiej z powodzeniem konkurują na wszystkich kontynentach.

Politechnika Śląska jest liderem kształcenia na studiach dualnych, które odbywają się na przemian na uczelni i w przemyśle. Studenci jednocześnie zdobywają wiedzę akademicką oraz doświadczenie zawodowe, dzięki czemu nowoczesny przemysł zyskuje wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Uczelnia przygotowała programy studiów dualnych na następujących kierunkach: Inżynieria Materiałowa, Logistyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport kolejowy.

 

Wysoka jakość nauczania

Atuty uczelni to nowoczesna infrastruktura dydaktyczna, laboratoria i profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna. Studia na Politechnice Śląskiej dają szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego już w okresie nauki. Bliska współpraca uczelni z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz innymi pracodawcami skutkuje stażami i praktykami, umożliwiając studentom zdobycie praktycznej wiedzy zawodowej i często otwierając przed nimi możliwości przyszłego zatrudnienia, bliska współpraca z przemysłem i oferta kształcenia dostosowana do potrzeb rynku nowoczesnych technologii powodują, że śląska uczelnia cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem.

Uczelnia od lat znajduje się w czołówce szkół wyższych nastawionych na innowacyjny rozwój. Politechnika Śląska efektywnie włącza się między innymi w program rozwoju elektromobilności oraz projekty dla sektora automotive realizowane wspólnie z KSSE.

 

Nagrody i wyróżnienia

Politechnika Śląska to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieustannie budują liczne sukcesy naukowców, pracowników oraz studentów. Tu najśmielsze nawet pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami.

Politechnika Śląska z certyfikatem Uczelni Liderów 2020! Uczelnia została wyróżniona w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów 2020”. Nasza Uczelnia otrzymała to wyróżnienie jako jedyna spośród publicznych uczelni akademickich w województwie śląskim. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżniła Politechnikę Śląską za prowadzenie studiów w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

Politechnika Śląska już po raz drugi otrzymała prestiżową nagrodę „SuperMarka Śląskie”(2020). Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju uczelni.

W 2020 roku Uczelnia po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Rankings. Ranking QS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rankingów szkół wyższych na świecie.

Politechnika Śląska zadebiutowała w rankingu Times Higher Education by subject (2019)! W zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie, nasza uczelnia zajęła wysokie miejsca w aż dwóch dyscyplinach: Engineering and Technology oraz Computer Science. Obecność Uczelni w tym jednym z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych rankingów, to przede wszystkim efekt pracy wspólnoty akademickiej. To udany debiut i wielki sukces oraz powód do dumy dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni. Plasując się na mocnej pozycji, w ścisłej czołówce najsilniejszych polskich ośrodków akademickich o uznanej renomie, Politechnika Śląska zyskuje większą rozpoznawalność na arenie światowej, a przez to nowe szanse rozwoju.

Student Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej otrzymał Studencki Nobel. Zajął pierwsze miejsce w kategorii Technologia Informacyjna. Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów pod  honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Politechnika Śląska dwukrotnie została uhonorowana wyróżnieniem ELSEVIER Research Impact Leader 2017 oraz 2018.Ostatnio w obszarze nauk społecznych w kategorii Engineering and Technology, jako jedna z uczelni, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie.

Politechnika Śląska uzyskała logo HR Excellence in Research, będące wyrazem uznania przez Komisję Europejską starań uczelni w zakresie wdrożenia zasad przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W Politechnice Śląskiej działa ponad 180 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

Projekty te mają pionierski charakter oraz budzą zainteresowanie mediów i inwestorów zewnętrznych:


 • Studenci z koła naukowego Silesian Aerospace Technologies wygrali konkurs, zorganizowany przez wrocławską firmę SatRevolution, na opracowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej, będącej wyposażeniem satelity. Eksperyment posłuży zbadaniu przestrzeni kosmicznej.


 • Studenckie Koło Naukowe Silesia Racing („SR”) realizuje projekt poświęcony rowerom tradycyjnym i elektrycznym, stanowiącym element eko- i elektromobilności. Rowery będą użytkowane w nowoczesnym indywidualnym transporcie miejskim.


 • High Flyers na podium Droniady 2020! Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers zajęło I miejsce w konkurencji „Korytarz życia” oraz II miejsce w klasyfikacji generalnej w VII edycji Droniady, organizowanej na terenie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach.


 • Studenci z koła naukowego PolSl Racing zajęli pierwsze miejsce w zawodach Formula Students Netherlands 2019, w kategorii Acceleration. Załoga bolidu SW-02 „Quarado” odniosła też zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zawodów Formula Student Andorra w Hiszpanii.


 • Projekt „CO. Living” autorstwa studentek architektury zwyciężył w międzynarodowym konkursie Multi Comfort Student Contest.


 • Nagrody dla naukowców za wynalazki i innowacje podczas XII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG.


 • 4. miejsce „Silesian Erne” (Śląskiego Bielika) w 6. edycji zawodów dronów Droniada 2019.


 • Zespół Silesian Greenpower zajął I i III miejsce na zawodach na torze East Fortune w Szkocji, ponadto otrzymał nagrodę Siemens Digital Award za zaprojektowany i wytworzony przez członków zespołu Silesian Greenpower system telemetrii.


 • Drużyna CAG z koła naukowego Pylon zdobyła III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Mostów Drewnianych organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Konstruktor z Politechniki Białostockiej.


Na uczelni działa też Biuro Karier Studenckich. To miejsce, w którym studenci uzyskują rzetelne informacje o rynku pracy, nabywają praktyczną wiedzę o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Biuro pomaga również w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach.

Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką.

W działaniach mających na celu pobudzenie przedsiębiorczości wśród studentów Politechniki Śląskiej bardzo mocno wspierają uczelnię również partnerzy przemysłowi, którzy regularnie biorą udział w wymienionych wydarzeniach, oferując studentom i absolwentom nie tylko atrakcyjne praktyki i staże, ale często także służąc merytoryczną pomocą w założeniu firmy czy wdrożeniu nowych technologii do przemysłu.

Absolwenci Politechniki Śląskiej nierzadko zajmują wysokie stanowiska w sektorze gospodarczym, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Według „Rzeczpospolitej” z 2020 r. uczelnia zajmuje piąte miejsce w Polsce w rankingu uczelni, których absolwenci zajmują stanowiska prezesów dużych firm. Politechnika Śląska znajduje się również na czwartym miejscu wśród uczelni technicznych w zakresie wysokości wynagrodzeń absolwentów po pierwszym roku pracy (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak 2020).

 

Warunki studiowania

Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej jest jednym z większych w kraju. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby ulepszyć jego infrastrukturę. W ostatnim czasie Politechnika Śląska zakończyła dwa etapy termomodernizacji akademików. Prace odbyły się w czterech budynkach: DS. Karolinka, DS. Karlik, DS. Elektron i DS. Strzecha zlokalizowane w Gliwicach przy ul. Kujawskiej. W sumie Uczelnia posiada blisko 3 tys. miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych o zróżnicowanym standardzie. Na terenie gliwickiego kampusu znajduje się aż 11 domów studenckich. Katowicki i zabrzański kampus mają po jednym akademiku.

 

Kontakt

44-100 Gliwice

ul. Akademicka 2A

tel.:

32 237 11 81,
rekrutacja: 32 237 19 87, 32 237 23 62