Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Gdańsk

Gdańsk

ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Studia dyplomowe
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura

Cena za semestr od 3500zł od 3800zł

Architektura Krajobrazu

Cena za semestr od 3800zł od od od

Architektura Wnętrz

Cena za semestr od 3800zł od od od 3800zł

Business and Languages

Cena za semestr od 2700zł

Ekonomia

Cena za semestr od 1650zł od od od

Finanse i Ekonomia Biznesu - Studia Dualne

Cena za semestr od 1650zł od od od

Finanse i Rachunkowość

Cena za semestr od 1650zł od 2200zł

Rachunkowość i Finanse ACCA

Cena za semestr od od od od 3750zł

Wzornictwo

Cena za semestr od 3600zł od od od

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Cena za semestr od 2100zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia Sopocka Szkoła Wyższa

Uczelnie.pl

Sopocka Szkoła Wyższa, lider kształcenia w obszarach: biznesu i architekturyzaprasza na studia licencjackie lub magisterskie na kierunkach finanse i rachunkowość, ekonomia, business & languages (biznes i języki obce). Można również zdobyć tytuł inżyniera na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

SSW jest jedyną uczelnią na Pomorzu oferującą: architekturę krajobrazu, architekturę wnętrz oraz architekturę (dawniej architekturę i urbanistykę).

Co ważne, plany oraz programy studiów, są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami świata biznesu czy absolwentami uczelni. Celem władz uczelni jest zapewnienie satysfakcji studentom, którzy stoją u progu kariery zawodowej jako architekci oraz możliwości kontynuacji kształcenia.prof. dr hab. Teresa Martyniuk

rektor

 

Dlaczego warto wybrać SSW?


Sopocka Szkoła Wyższa to:

 • nowoczesne kierunki studiów stworzone przy współpracy z największymi firmami, tak aby studenci zdobyli odpowiednie przygotowanie.
 • Pierwsza uczelnia w Trójmieście oferująca studia dualne (są dofinansowane z funduszów UE)
 • doświadczeni wykładowcy
 • liczne certyfikaty i akredytacje m.in ACCA oraz Fundacji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)
 • gwarancja praktyk w największych polskich i światowych przedsiębiorstwach np.: Bayer, Kemira, Arla, DNV czy firmach architektonicznych
 • nauka języków obcych na najwyższym poziomie
 • w ofercie znajdują się wszystkie kierunki architektoniczne
 • nowoczesne wyposażenie pracowni
 • wiele dodatkowych kursów i szkoleń dla studentów
 • wyjazdy zagraniczne
 • oferty płatnych staży

 •  

  BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)


  Jedyne takie studia w Polsce!

 • wzorowane na programach najlepszych uczelni zagranicznych,
 • kierunek międzyuczelniany, prowadzony z Ateneum Szkoła Wyższa
 • są to studia łączące intensywną naukę dwóch języków obcych z zagadnieniami z obszarów biznesu i ekonomii,
 • Nauka języków obcych to 50% zajęć
 • GWARANTOWANA przez uczelnię praktyka w jednej z międzynarodowych korporacji lub krajowego lidera biznesu,
 • program studiów stworzony z udziałem osób znanych w świecie biznesu,
 • kończąc, kierunek Business and Languages, absolwent zostanie bardzo dobrze przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku,
 • dyplom dwóch uczelni
 •  

  Systemy stypendialne

  Sopocka Szkoła Wyższa oferuje swoim studentom wiele możliwości wsparcia finansowego:
 • stypendium socjalne
 • stypendium niepełnosprawnych studentów
 • stypendium Rektora dla studentów osiągających najwyższą średnią ocen
 • stypendium Rektora za osiągnięcia artystyczne
 • stypendium Rektora dla wybitnych sportowców


 • Informacje dotyczące stypendiów i warunki ich przyznania znajdują się na stronie www: www.ssw-sopot.pl