Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Gdańsk

80-045 Gdańsk

ul. Brzegi 55

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Cena za semestr od 3185zł od od od
Wydział Informatyki
Cena za semestr od od 3185zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Zamiejscowy Informatyki PJATK w Gdańsku

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH (PJATK) W GDAŃSKU- WYDZIAŁ INFORMATYKI, WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
istnieje z sukcesem na rynku od 25 lat. To jedna z najwyżej ocenianych uczelni w kraju pod kątem jakości nauczania. Wyróżniania jest przez studentów, pracodawców i media. Gdański oddział Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oferuje studia pierwszego stopnia na dwóch wydziałach: Informatyka i Sztuka Nowych Mediów.

Program kształcenia na naszej Uczelni jest dostosowany do wymogów i oczekiwań rynku pracy oraz standardów kształcenia w Unii Europejskiej i postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Naszym atutem jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy i są wysoko oceniani przez pracodawców.

Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych należą do najlepiej zarabiających młodych specjalistów. Szczegółowe dane znajdują się na stronie: http://ela.nauka.gov.pl w zakładce Rankingi.

PJATK Gdańsk oferuje swoim studentom doskonałe warunki do studiowania w małych grupach, indywidualne stanowiska komputerowe dla każdego studenta, możliwość samodzielnej pracy w pracowniach komputerowych również poza godzinami zajęć.

Studenci naszej Akademii mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie języka japońskiego.

Wydział Informatyki, kierunek Informatyka
:

Studia inżynierskie, nastawione na praktykę IT, kończące się uzyskaniem stopnia inżyniera. W ramach kształcenia oferujemy naszym studentom wiele specjalizacji, m.in.: Inżynieria gier komputerowych, Bazy danych, Grafika i Multimedia, Aplikacje internetowe, Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania czy Sztuczna inteligencja. Koncentrujemy się na zajęciach praktycznych (często realizowanych w ścisłej współpracy z podmiotami biznesowymi) oraz na kształceniu umiejętności najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

W ramach Wydziału Informatyki placówka oferuje ponad 30 różnego rodzaju szkoleń informatycznych.

Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunek Grafika:

Studia artystyczne, kończące się licencjatem, nastawione na wykorzystanie technik komputerowych.
Specjalizujemy się w Projektowaniu Graficznym. Studiując na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w PJATK Gdańsk zdobędziesz szereg umiejętności w zakresie m.in. projektowania graficznego, animacji, projektowania gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów użytkownika, fotografii oraz projektowania przestrzennego (3D) informacji wizualnej.

Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów w ramach zajęć mają zajęcia z kaligrafii, w tym japońskiej.

Nasi absolwenci łączą w sobie cechy – artysty umiejącego twórczo przedstawić swój komunikat wizualny i operatora narzędzi z bardzo dobrą znajomością aplikacji graficznych.

Uczelnia prowadzi kursy przygotowujące na kierunek Grafika z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji (więcej informacji na stronie: www.gdansk.pja.edu.pl/kursrysunku).

Studia podyplomowe Projektowanie Graficzne

Celem studiów jest nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikacji wizualnej począwszy od briefingu, ustalenia założeń projektowych, a na własnej realizacji projektu kończąc. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na świadome podejście do kreacji oraz samodzielnie podejmowanie zadań projektowych.

Studia łączą fachową wiedzę projektową z informacjami na temat estetyki, sztuki, ale też percepcji informacji wizualnej z wykorzystania mediów cyfrowych w procesie kreacji.

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat) specjalizujących się w grafice użytkowej, zainteresowanych projektowaniem graficznym i szeroko pojętą sztuką reklamy. Kandydaci to osoby działające w promocji, marketingu, public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach powiązanych z mediami, architekturze, wzornictwie oraz telewizji.

Planowana data rozpoczęcia zajęć: październik 2019 r.

 

Zasady rekrutacji

W 2018 roku rekrutacja prowadzona jest na następujących kierunkach:

Wydział Informatyki – studia inżynierskie stacjonarne
Wydział Informatyki – studia inżynierskie niestacjonarne
Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) – studia licencjackie stacjonarne
Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) – studia licencjackie niestacjonarne

Rekrutacja odbywa się w Dziekanacie, w godzinach jego otwarcia

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Zasady rekrutacji:
Wydział Informatyki
Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA)

Opłaty za studia i redukcje czesnego w I semestrze za wyniki maturalne

PJATK oferuje studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:

- zapoznać się z regulaminem transferu
- dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni;
- pobrać z dziekanatu PJATK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku.
Ostateczną decyzję dot. transferu oraz kwalifikacji na odpowiedni semestr podejmuje Dziekan.

 

Dni Otwarte

dni Otwarte

Ideą, która przyświeca Dniom Otwartym, jest zaprezentowanie naszej Akademii przede wszystkim naszym przyszłym studentom. Każdy Dzień Otwarty to możliwość spotkania przedstawicieli wszystkich specjalizacji, wydziału, jak również osób zajmujących się wymianą zagraniczną, stypendiami i praktykami studenckimi. Zachęcamy do rozmowy z wykładowcami, asystentami oraz ze studentami. Można też zapoznać się z zasobami sieciowymi PJATK i oprogramowaniem udostępnianym studentom.

Programy Dni Otwartych zostaną opublikowane na stronie internetowej min. 2 tygodnie przed wydarzeniem.

 

Dla studentów

Języki obce

Nauka języka angielskiego w PJWSTK dostosowana jest do stopnia znajomości języka z jakim studenci rozpoczynają studia. Największy nacisk położony jest na naukę Business English - poza zagadnieniami gramatyki, studenci rozwijają umiejętności przydatne w środowisku pracy, np.: przygotowanie i wygłoszenie profesjonalnej prezentacji czy napisanie dobrego CV. Kurs języka angielskiego na studiach dziennych trwa 4 godz. tygodniowo, natomiast w trybie zaocznym 2 godz. podczas każdego zjazdu. Lektorat trwa przez cały okres studiów. Pod koniec studiów, studenci mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) organizowanego w PJWSTK przez LCCI IQ - Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Praktyki

Studenci Informatyki zobowiązani są do odbycia ośmiotygodniowych praktyk studenckich. Zaliczenie praktyk jest warunkiem uzyskania dyplomu. W celu ułatwienia studentom znalezienia interesujących ofert opracowany został portal praktyk. Praktyki są bezpłatne, a pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich przebiegiem. Niektóre firmy decydują się jednak płacić praktykantom lub proponują podpisanie umowy o prace.

Studia w języku angielskim

PJWSTK w Gdańsku planuje uruchomienie studiów anglojęzycznych. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, bazować będzie się na anglojęzycznych wersjach oprogramowania. W tych samych grupach studiować będą studenci polscy i z uczelni zagranicznych, którzy w ramach wymiany zaliczają wybrany semestr w PJWSTK. Program wzbogacony zostanie o wykłady gościnne wykładowców z zagranicznych uniwersytetów partnerskich. Ukończenie studiów w
w/w trybie będzie dokumentowane anglojęzycznym Suplementem do Dyplomu, odpowiadającym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Zasady rekrutacji do grup anglojęzycznych są podobne do zasad w PJWSTK w Warszawie.

 

Kontakt

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk
tel. (0-58) 683-59-75
Dojazd liniami ZKM w Gdańsku:
Przystanek autobusowy: Sandomierska
Dojazd z przystanku Dworzec Główny PKP w Gdańsku liniami:
151, 154, 189, 200, 205, 207, 210, 256