Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Wychowanie fizyczne - 1 uczelnia

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem wychowanie fizyczne w Gdańsku

Planujesz studia na kierunku wychowanie fizyczne? Czy wiesz już, które uczelnie w Gdańsku możesz brać pod uwagę? Nasza redakcja przygotowała dla Ciebie zestawienie najważniejszych informacji na temat tego kierunku – sprawdź koniecznie, nim rozpocznie się rekrutacja!

Gdyby zapytać uczniów szkół średnich, z czym kojarzy im się przedmiot wychowanie fizyczne, powszechnie zwany WF-em, z pewnością odpowiedzieliby, że jest to jeden z najbardziej niewymagających i najbardziej przyjemnych przedmiotów. Gdyby jednak to samo pytanie zadać studentom kierunku wychowanie fizyczne – ich odpowiedzi byłyby pewnie nieco inne.Studia na wychowaniu fizycznym to nie tylko ćwiczenia i rzeźbienie swojego ciała. Oczywiście dobra kondycja i sprawność fizyczna są na tych studiach koniecznością, jednak tak samo istotna jest specjalistyczna wiedza dotycząca między innymi tego, w jaki sposób dbać o ciało, aby było zdrowe i utrzymane w dobrej formie – wiadomo przecież powszechnie, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Oprócz zajęć praktycznych na studiach z zakresu wychowania fizycznego odbywają się wobec tego także zajęcia teoretyczne – z takich obszarów jak nauki społeczne, przyrodnicze czy medyczne. Dzięki połączeniu praktyki i teorii absolwenci kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani, aby swoje obowiązki zawodowe wykonywać w sposób kompetentny. Kandydaci na studia na kierunku wychowanie fizyczne powinni być sprawni, powinni posiadać także predyspozycje do pracy z ludźmi w różnym wieku. Studia te dedykowane są bowiem nie tylko zawodowym sportowcom, ale w dużej mierze również osobom, które rozważają pracę nauczyciela, pedagoga lub trenera. Talent pedagogiczny może się wobec tego okazać na wagę złota! Równie istotna jest pasja oraz umiejętność zdrowego współzawodnictwa. Uczelnie w Gdańsku z kierunkiem wychowanie fizyczne w ofercieW Gdańsku kierunek wychowanie fizyczne dostępny jest w ofercie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, a konkretnie – w ofercie Wydziału Wychowania Fizycznego. Studia na tym kierunku można podjąć zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Wychowanie fizyczne można studiować w trybie dziennym i zaocznym – na obu poziomach kształcenia. Na studiach licencjackich studenci mogą wybrać jedną z następujących specjalności:•instruktor sportu (gimnastyka sportowa, judo, koszykówka, lekka atletyka, piłka ręczna, pływanie, tenis, tenis stołowy, żeglarstwo, żeglarstwo deskowe, kulturystyka, narciarstwo zjazdowe, piłka nożna, piłka siatkowa, wioślarstwo),•instruktor treningu personalnego,•instruktor przygotowania motorycznego,•instruktor rekreacji ruchowej (fitness – ćwiczenia siłowe, kinezygerontoprofilaktyka, fitness – nowoczesne formy gimnastyki)•profilaktyka w geriatrii,•odnowa biologiczna.Na studiach magisterskich studenci wybierają spośród dwóch specjalności:•specjalność trenerska w wybranej dyscyplinie sportu,•komunikacja i dziennikarstwo sportowe.Zasady rekrutacji na wychowanie fizyczne w GdańskuRekrutacja na kierunek wychowanie fizyczne obejmuje trzy etapy: ocenę stanu zdrowia (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), konkurs świadectw dojrzałości oraz egzamin sprawności fizycznej.Jeśli chodzi o konkurs świadectw, to :zdjecieCo zaś się tyczy egzaminu sprawności fizycznej, to:zdjecieŹródło: http://www.awf.gda.pl/index.php?id=894Przedmioty wykładane na studiach z wychowania fizycznegoOto lista zajęć, w których uczestniczą studenci wychowania fizycznego w toku studiów licencjackich:• propedeutyka studiów i BHP,• historia filozofii,• anatomia,• historia kultury fizycznej,• organizacja i prawo w oświacie oraz ochrona własności intelektualnej,• pierwsza pomoc przedmedyczna,• komunikacja interpersonalna z emisją głosu,• socjologia wychowania,• teoria i metodyka lekkiej atletyki,• teoria i metodyka pływania,• teoria i metodyka gimnastyki,• teoria i metodyka zespołowych gier sportowych,• muzyka, rytm, taniec,• teoria i metodyka sportów walki,• biologia,• technologia informacyjna,• teoria i metodyka żeglarstwa,• antropologia,• fizjologia człowieka,• biochemia,• psychologia ogólna,• zabawy i gry ruchowe,• psychologia rozwojowo-wychowawcza, • pedagogika, • antropomotoryka,• praktyka wychowawcza – I i II etap edukacji,• żeglarstwo morskie i śródlądowe, • biomechanika z elementami ergonomii,• podstawy dydaktyki,• dydaktyka wychowania fizycznego,• posturologia,• metodyka ćwiczeń korekcyjnych,• metody psychoregulacji,• teoria i metodyka łyżwiarstwa,• przedmioty biologiczno-medyczne,• teoria sportu dzieci młodzieży,• edukacja zdrowotna,• praktyka pedagogiczna – ćwiczenia korekcyjne,• i inne…Autor: Marek Brzeski

Zobacz uczelnie na mapie w Gdańsku