Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Filologia romańska - 1 uczelnia

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Filologia romańska w Gdańsku

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Gdański (UG) od 2100 zł /Semestr

Uczelnie z kierunkiem filologia romańska w Gdańsku

Planujesz studia na kierunku filologia romańska? Mamy dla Ciebie podsumowanie, z którego dowiesz się m.in., które uczelnie w Gdańsku prowadzą taki kierunek i jak wygląda rekrutacja!Filologia romańska, skrótowo zwana romanistyką, to nauka o językach romańskich oraz o literaturze pisanej w tych właśnie językach. Mimo że do grupy języków romańskich należą wszystkie języki, które ukształtowały się na podstawie ludowej łaciny (a więc - oprócz francuskiego - między innymi hiszpański, portugalski, włoski czy rumuński), to studia z zakresu filologii romańskiej skupiają się na języku francuskim, francuskojęzycznej literaturze, a także na historii i kulturze Francji. Język francuski jeszcze kilkaset lat temu był tzw. lingua franca, a więc stanowił uniwersalny środek komunikacji - obecnie taki status posiada język angielski. Ślady popularności języka francuskiego możemy obserwować w wielu krajach europejskich, a także w dawnych koloniach francuskich rozsianych po całym świecie. Szacuje się, że językiem francuskim jako ojczystym posługuje się współcześnie około 80 milionów osób, a ponad 200 milionów - jako językiem głównym. Dlatego właśnie, bez wątpienia, wciąż warto poznawać język Moliera!Uczelnie w Gdańsku, na których można studiować romanistykęJedyną gdańską uczelnią, w ofercie której są studia na kierunku filologia romańska, jest Uniwersytet Gdański. Na Wydziale Filologicznym, a dokładnie w Instytucie Filologii Romańskiej, studiować można romanistykę zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich. Kierunek dostępny jest tak dziennie, jak i zaocznie. Studia licencjackie pozwalają opanować język francuski na poziomie C1, studenci mogą także - dzięki rozszerzonemu programowi nauczania - nauczyć się w stopniu komunikatywnym drugiego języka z grupy języków romańskich. Studenci wybierają w toku nauki jedną ze specjalizacji: •translatoryczną, przygotowującą do zawodu tłumacza; •nauczycielską, przygotowującą do zawodu nauczyciela; •„Kultura i media”, kładącą nacisk na komunikację międzykulturową oraz współczesną kulturę medialną w krajach francuskojęzycznych. Studia magisterskie pozwalają z kolei opanować język francuski na poziomie C2. Dlaczego filologia romańska na Uniwersytecie Gdańskim?Uniwersytet Gdański to jedyna uczelnia w całym Trójmieście, na której można studiować romanistykę. Jednak to nie wyłączny powód, dla którego warto wybrać tę właśnie uczelnię. Uniwersytet Gdański zajął 7. miejsce w rankingu najlepszych uczelni prowadzących studia filologiczne w Polsce (ranking magazynu „Perspektywy” z 2016 roku). Było to równocześnie 1. miejsce wśród uczelni w północnej części kraju. Uczelnia, poza wysokim poziomem nauczania, oferuje studentom także możliwość skorzystania z programu Socrates-Erasmus i spędzenia semestru lub całego roku akademickiego we Francji, w Belgii, w Turcji lub w Hiszpanii. Studenci mogą także, w ramach kół naukowych, rozwijać swoje zainteresowania naukowe i językowe. Zasady rekrutacji na filologię romańskąJak wygląda proces rekrutacji na studia z zakresu filologii romańskiej na stacjonarne studia licencjackie? Kandydaci biorą udział w konkursie świadectw maturalnych. Szczegóły przedstawia poniższa tabela: zdjecieŹródło: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20172018/filologia_romanska-stacjonarne-i_stopniaPrzedmioty wykładane na filologii romańskiejOto lista przedmiotów, które uwzględnia program studiów na kierunku filologia romańska:•język i kultura Włoch,•język i kultura Hiszpanii, •język i kultura Portugalii,•myśl humanistyczna i społeczna w krajach romańskich,•kultura języka polskiego,•praktyczna nauka języka francuskiego,•gramatyka praktyczna języka francuskiego,•dzieje i kultura Francji,•historia literatury francuskiej,•elementy językoznawstwa ogólnego,•leksykologia,•językoznawstwo stosowane,•historia języka francuskiego,•językoznawstwo stosowane,•francuski specjalistyczny,•tłumaczenia ustne,•historia języka francuskiego,•i inne...Autor: Weronika Maj

Zobacz uczelnie na mapie w Gdańsku