Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Analityka i kreatywność społeczna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Biotechnologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Chemia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Chemistry

Zobacz

Zobacz

         

Computer science

Zobacz więcej

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

         

Dziennikarstwo i kultura mediów

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Economics

Zobacz

         

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Farmacja (po uzyskaniu zgody MEN)

         

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia germańska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia polska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filozofia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

Zobacz

         

Fizyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

Zobacz

         

Grafika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Historia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Iberoznawstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały (studia dualne)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria bezpieczeństwa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria medyczna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria multimediów

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Język niemiecki w obrocie gospodarczym (kształcenie od podstaw)

Zobacz

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Kultura w mediach i komunikacji

Zobacz więcej

Zobacz

         

Lekarski

Zobacz

         

Malarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Matematyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Music in Public Space

Zobacz

         

Muzyka w przestrzeni publicznej

Zobacz więcej

Zobacz

         

Painting

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Philosophy

Zobacz

         

Physics

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

         

Political Science

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Politologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

Zobacz

         

Produkcja i marketing żywności

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Psychoprofilaktyka

Zobacz więcej

Zobacz

         

Rachunkowość i podatki

Zobacz

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne NOWOŚĆ!

         

Specialized English for Business

         

Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie NOWOŚĆ! (po uzyskaniu zgody senatu UJD)

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wychowanie fizyczne

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Żywienie człowieka i dietetyka

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - Uniwersytet Jana Długosza

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie powstał z przekształcenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. To doniosłe dla całego środowiska akademickiego wydarzenie miało miejsce 1 czerwca 2023 roku i stało się możliwe dzięki ustawie Parlamentu RP podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 1 maja 2023 roku.

Dzieje Uczelni sięgają jednak głębiej w przeszłość, bo do 1971 roku. Wówczas dzięki decyzji Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Pracownicy Uniwersytetu, którzy pamiętają to historyczne dla miasta wydarzenie, podkreślają iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP już w 1977 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Uczelni była zmiana nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, która nastąpiła 1 października 2004 roku. Przeżywając dynamiczny rozwój na praktycznie wszystkich płaszczyznach, blisko czternaście lat później, Uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (1 czerwca 2018 roku).

Cofnijmy się do początków Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, które, trzeba przyznać, były skromne. Uczelnia rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku kadrę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez ponad 50 lat istnienia Uczelnia znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Obecnie składa się z pięciu wydziałów: Humanistycznego, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Prawa i Ekonomii oraz Sztuki. Strukturę Uniwersytetu tworzy również Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego, które powstało w wyniku zmiany nazwy z Wydziału Nauk o Zdrowiu(decyzją Senatu z 26 kwietnia 2023 roku).

W strukturę UJD zaliczają się także jednostki międzywydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Uniwersytecka. Jej zbiory składają się z ponad 370 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. Odbywają się m.in. wystawy poświęcone zagadnieniom związanym z regionem, jego historią i kulturą.

W rok akademicki 2022/2023 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (a następnie kontynuując jego tradycje Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) wszedł z blisko 60 kierunkami kształcenia (oferując studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, w tym również studia inżynierskie oraz dualne).

Z całą pewnością na szczególne podkreślenie zasługuje fakt uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Uniwersytet na uruchomienie kierunku lekarskiego (14 lipca 2022 roku) oraz przeprowadzenie rekrutacji na pierwszy rok studiów! Innym ważnym wydarzeniem wpływającym na powiększenie oferty kształcenia stało się uzyskanie zgody na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja (8 maja 2023 roku).

Znaczne wzmocnienie potencjału i prestiżu Uniwersytetu nastąpiło na skutek ogłoszenia wyników ewaluacji oraz uzyskanej dzięki niej wysokich ocen kategoryzacji. Na 13 ewaluowanych dyscyplin: 6 uzyskało kategorię A, 7 otrzymało B+. Sukces ten umożliwił podjęcie starań się o zmianę nazwy Uczelni, z Uniwersytetu tzw. „przymiotnikowego” na „klasyczny” co pozwoliło ustanowić Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie .

Uczelnia oferuje kształcenie w Szkole Doktorskiej w dyscyplinach: chemia, filozofia, fizyka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, a także nauki: prawne, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, i o kulturze fizycznej.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie proponuje kandydatom i studentom blisko 35 studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia.

O sile Uczelni świadczy jej kadra. W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zatrudnia ponad 730 osób. W gronie tym znajduje się ok. 480 nauczycieli akademickich. 160 osób zaliczanych jest

do grupy samodzielnych pracowników badawczo-naukowych. Wśród nich znajduje się grupa 57 osób, które szczycą się dyplomami profesora tytularnego.

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez Uniwersytet współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się bogatym dorobkiem. Do tej pory zostały zawarte umowy dotyczące współpracy z ośrodkami naukowymi z kilkunastu państw. Efektem jest wymiana kadry, studentów i doktorantów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe.

Uczelnia podnosi jakość kształcenia. Wyposaża studentów - przyszłych absolwentów - w umiejętności umożliwiające znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Studenci mają szansę m.in. skorzystania z bezpłatnej nauki języków obcych (w tym tzw. języków rzadkich), mogą studiować na kierunkach dualnych (realizowanych we współpracy z pracodawcami) lub usprawnić swój proces kształcenia, wykorzystując najnowsze metody, np. tutoring czy on-line.


budynek ujdstudenci ujdaula wykladowa ujdzajęcia ujd

 

Rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do studiowania na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

Wybierz spośród 60 kierunków studiów, skorzystaj z nowoczesnych metod kształcenia i programów wymiany międzynarodowej.

Proponujemy bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych, dostęp do licznych stypendiów i staży, prestiżowe kierunki studiów, w tym lekarski i nowe – farmację, ratownictwo medyczne oraz kierunki w języku angielskim!

Stawiamy na rozwój, innowacyjne kształcenie i doskonalimy się dla naszych studentów. Dołącz do społeczności Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie!

grafika rekrutacyjna

 

Kontakt

42-200 Częstochowa

ul. Waszyngtona 4/8

tel.:

+48 34 378 41 00