Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE DLA UNIWERSYETU ROLNICZEGO ORAZ JEGO SPÓŁKI SPIN-OFF - HUGO GREEN SOLUTIONS SP. Z.O.O.


WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI” DLA UNIWERSYETU ROLNICZEGO ORAZ JEGO SPÓŁKI SPIN-OFF - HUGO GREEN SOLUTIONS SP. Z.O.O. ZA OPRACOWANIE TECHNOLOGII PRZEDSIEWNEGO NAŚWIETLANIA NASION ORAZ POWSCHODOWEGO NAŚWIETLANIA ROŚLIN

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Hugo Green Solutions – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin otrzymała wyróżnienie w konkursie „Polski Produkt Przyszłości”.

Nagroda ta została przyznana Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz jego spółce spin-off - Hugo Green Solutions Sp. z o.o. w kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy”.

Przedmiotem zgłoszenia z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Hugo Green Solutions Sp. z o.o. była: Innowacyjna eko-technologia HUGO, oparta na dwóch rozwiązaniach Hugo - Growth Stimulator i Hugo - Robot Rolniczy. „HUGO - Growth Stimulator” to innowacyjna technologia powschodowego naświetlania roślin (w fazie testów polowych) oraz przedsiewnego naświetlania nasion (zgłoszone IP i przygotowane algorytmy naświetlania), która jest dedykowana dla nasion roślin przed ich siewem oraz roślin w fazach młodocianych, uprawianych w warunkach polowych. „HUGO Robot Rolniczy” to wersja 1.0, prototyp platformy jezdnej wielozadaniowej umożliwiającej punktowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych związanych z precyzyjnym wykonywaniem naświetlania roślin, oprysków, dolistnego dokarmiania roślin, z możliwością rozbudowy o nowe moduły funkcjonalności.

Rozwiązanie jest odpowiedzią na globalne wyzwania ludzkości odnotowane między innymi przez Światową Organizację Żywienia i Rolnictwa (FAO), która szacuje, że do 2050 roku liczba ludności na świecie zwiększy się do blisko 10 miliardów i aby wyżywić tak liczną populację należy zwiększyć ilość produkcji żywności na świecie o 60% od chwili obecnej do 2050 roku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej eko-technologii HUGO polegającej na dwustopniowym, zintegrowanym procesie diagnozy stanu zdrowotności i biostymulacji roślin w oparciu o analizę obrazu uzyskaną z sensorów spektralnych zainstalowanych na platformie jezdnej Hugo - Robot Rolniczy, będzie można skutecznie wychwytywać pierwsze symptomy uszkodzenia roślin przez patogeny chorobotwórcze oraz wspomóc roślinę poprzez biostymulację z wykorzystaniem naświetlania roślin przy użyciu diod laserowych implementowanych w technologii Hugo - Growth Stimulator.

Była to już XXIII edycja Konkursu, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” ma na celu promowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych produktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć na rynku światowym. W XXIII edycji zgłoszono rekordowe 219 projektów. Konkurs jest współfinansowany z UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO LAB. Rywalizacja w konkursie odbywa się w trzech kategoriach (Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy), w których przyznawane są nagrody główne (po 100 tys. zł) oraz wyróżnienia (po 25 tys. zł). Dodatkowo są wręczane nagrody specjalne.

Więcej: urk.edu.pl/index/site/3354/9461

Pełna prezentacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie sprawdź tutaj.

Data publikacji: 18.06.2021