Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Trzy kluczowe korzyści z podjęcia studiów podyplomowych.

Trzy kluczowe korzyści z podjęcia studiów podyplomowych.Koronawirus i locdown obfituje w szereg ważnych decyzji, czasami bardzo trudnych. Niektórzy pracodawcy mierzą się ze zwolnieniami, a pracownicy stawiają sobie pytanie, czy jest to dobry moment, aby podjąć studia podyplomowe lub się przekwalifikować? Jako doradczyni zawodowa spotykam się z takimi pytaniami wśród studentów, z którymi pracuję. Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Co decyduje o tym, że taka forma nabywania kwalifikacji może przynieść zadowalające efekty?Studia podyplomowe- trzy kluczowe korzyści.Wspierają proces przekwalifikowania sięSłynne zdanie wypowiedziane przez Nelsona Mandelę brzmi: „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, by zmienić świat”. Słowa te wciąż są aktualne i pokazują skuteczność edukacji w aspekcie zmiany postawy, dotyczy to również przedsiębiorstw, które muszą funkcjonować w czasach licznych perturbacji, a z drugiej strony muszą zatrzymać w organizacji odpowiednich ludzi. W dobie gospodarki opartej na wiedzy tworzenie miejsc pracy, w których pracownicy wiedzy będą mogli się rozwijać oraz rozwiązywać złożone problemy jest niezwykle istotne. W książce pt. „Sensotwórczość” dr Joanna Heidtman i Piotr Piasecki podkreślają: „Właściwie we wszystkich branżach i dziedzinach dominują dziś pracownicy wiedzy (ang. Knowledge workers). Ich narzędziem jest umysł, a codziennością tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystywanie wiedzy. Pracownicy wiedzy rozwiązują problemy, analizują, diagnozują, spełniają wymagania klientów i współpracują w tym zakresie z innymi”. Dlatego studia podyplomowe muszą wychodzić naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy oraz organizacji, wzbogacając swoją ofertę o coraz nowsze kierunku. Są często pierwszym krokiem podejmowanym na drodze do przekwalifikowania się, zmiany zawodu lub poszerzenia swoich kompetencji, którymi należy się wykazać w pracy. Bardzo rzadko dziś spotykamy się z sytuacją, że ktoś reprezentuje już tylko jedną dziedzinę. Widzimy to obserwując, chociażby obecny wzorzec studiowania, gdzie młodzi żacy studiują dwa kierunki lub jako studia drugiego stopnia wybierają inną dziedzinę, aby poszerzyć zakres swoich możliwości. Podejście do planowania rozwoju zawodowego znacznie się zmieniło. Pojedyncza decyzja związana z podjęciem kierunku kształcenia nie determinuje dalszych wyborów zawodowych. To my konstruujemy swoją ścieżkę kariery i określamy ważne kryteria decyzyjne kolejnych wyborów zawodowych. Na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oferta studiów podyplomowych jest bardzo szeroka, a uczelnia obecnie nie kojarzy się wyłącznie z kształceniem profesjonalnej kadry pedagogicznej.Instytucja umożliwia doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania i przywództwa, oferując np. Leadership w edukacji i biznesie. Studia te trwają dwa semestry, a słuchacze mają możliwość poznać aktualne trendy i badania z zakresu managementu (elementy Agile, Prince2), self-leadership’u oraz funkcjonowania organizacji w świecie VUCA. Uczelnia wychodzi również naprzeciw aktualnym trendom, oferując kierunki związane z prawnymi aspektami funkcjonowania organizacji takimi jak: cyberbezpieczeństwo, prawo i media; prawo inwestycyjno-budowlane lub prawo dla urzędników nieprawników. To zaledwie część oferty studiów podyplomowych, którą oferuje uczelnia. Bardzo istotnym walorem jest jasno określony cel kształcenia oraz wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, którą współtworzą pracownicy naukowi wraz z kadrą praktyków ze świata biznesu oraz różnych organizacji. Taka współpraca biznesu z nauką jest niezwykle istotna.Budują kontakty zawodowe i biznesoweStudia podyplomowe są okazją do licznych spotkań wśród słuchaczy, którzy reprezentują różne branże i specjalności. Networking może zaowocować powstaniem pomysłów biznesowych lub zainicjować współpracę międzyinstytucjonalną oraz być początkiem realizacji kreatywnych projektów. Jak wiadomo różne spojrzenia członków zespołu, są motorem, który napędza innowacyjne rozwiązania. Taka forma nawiązywania kontaktów ułatwia budowanie zaufania biznesowego, które jest niezwykle cennym kapitałem i podstawą do rozpoczęcia wszelkich inicjatyw. Nawiązane kontakty podczas studiów są przenoszone do sfery on- line i kontynuowane poprzez portal LinkedIn. Potrzebny jest tylko otwarty umysł i dostrzeżenie możliwości, które są wokół nas. Dla osób, które rozpoczęły proces zmiany zawodu lub specjalności jest to szansa na pozyskanie nowej współpracy zawodowej. Dlatego warto wykorzystać drzemiący w studiach podyplomowych potencjał!Pomagają rozwijać kompetencje przyszłościKreatywność, elastyczność poznawcza, krytyczne myślenie oraz zarządzanie zespołem to jedne z kluczowych kompetencji, które zdefiniowało Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z The Boston Consulting Group, publikując raport pt. New Vision for Education. Unlocking the Potential of Technology. Jakie wynikają z tego implikacje? Obszar edukacji musi podążać za potrzebami i trendami współczesnego świata. Uczelnie nie powinny przekazywać jedynie wiedzy teoretycznej, dlatego tak kluczowe jest zbudowanie pomostu biznesu i uczelni wyższych. Obserwujemy to w przypadku powstających kierunków dualnych. Studia podyplomowe z mojej obserwacji radzą sobie z tym najlepiej, stawiając akcent na wiedzę praktyczną, zapraszając do dialogu praktyków biznesu wraz z naukowcami. Po wprowadzeniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w 2018 roku mogliśmy obserwować szereg uczelni, które dostosowały swoją ofertę kształcenia do aktualnego kontekstu. Taką propozycję oferuje również Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Innym ciekawym przykładem jest potrzeba kształcenia skutecznych liderów, którzy będą umieli szybko się adaptować, dostosowując swój styl przywództwa do potrzeb oraz inspirować zespół. Dlatego obecnie na rynku możemy spotkać wiele ofert studiów z zakresu coachingu. Utrzymujący się nadal trend uczenia się przez całe życie pokazuje, że organizacje stawiają na pracowników elastycznych, kreatywnych, którzy będą w stanie współpracować w zespołach różnorodnych, generując innowacyjne pomysły na konkretne problemy pojawiające się w organizacji. Dlatego wybierając kierunki kształcenia w ramach studiów podyplomowych, warto zwracać uwagę na jakość kształcenia, kadrę ekspercką złożoną z naukowców i praktyków, renomę uczelni, program studiów oraz cel kształcenia. Sprawdź ofertę studiów naszego Uniwersytetu, który stawia na jakość i profesjonalizm. Wejdź na stronę: https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/Studia podyplomowe, a nauczanie zdalne.Obserwując zmaganie się nauczycieli oraz rodziców w zakresie nauczania na odległość, możemy zadać sobie pytanie, czy edukacja zdalna może być efektywna? Lockdown pokazał, że wiele instytucji kształcących po prostu nie zdało egzaminów. W związku z tym może nam pozostać przekonanie, że taka forma poszerzania wiedzy na pewno się nie sprawdzi. Nic bardziej mylnego! Wiele Uniwersytetów w Polsce i na świecie tworzy zupełnie inny scenariusz. Studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe mogą być realizowane właśnie w takiej formie, uwzględniając potrzeby obu stron- wykładowców oraz studentów lub słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie jest w pełni przygotowany na realizację studiów w trybie e- learning dysponując nowoczesną platformą technologiczną, która umożliwia realizację zajęć grupowych oraz konsultację indywidualne z prowadzącymi zajęcia. Studia realizowane właśnie w takiej formule lub w formie hybrydowej wiążą się z szeregiem możliwości i korzyści, do których należy: oszczędność czasu, możliwość udziału w zajęciach podyplomowych w zasadzie z każdego zakątka świata (mając dostęp do komputera i dobrego połączenia internetowego), możliwość wyboru uniwersytetu, który z uwagi na odległość nie byłby dostępny dla niektórych osób. Oczywiście istotna jest odpowiednia organizacja zajęć oraz dysponowanie adekwatnymi zasobami. Uniwersytety na świecie w tym uczelnie polskie przywykły do prowadzenia części zajęć wykładowych on- line, nie jest to zupełnie nowa sytuacja. Jakie możliwości w tym zakresie oferuje Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie? Skontaktuj się z nami, wchodząc na naszą stronę, a my odpowiemy na wszelkie wątpliwości.Zapraszamy!https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/

Data publikacji: 10.09.2020