Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Szkolenia z dokumentacji cen transferowych


Zbliża się coroczny termin przygotowania dokumentacji cen transferowych i zawiadomienia urzędu skarbowego o gotowości przedsiębiorstwa do kontroli cen transferowych. Omawiamy pokrótce czym są ceny transferowe, jakich podmiotów dotyczą oraz jak przy pomocy szkoleń otwartych zapewnić zgodność działania firmy z przepisami prawa podatkowego.

Czym są ceny transferowe?


Ceny transferowe to pojęcie z zakresu prawa podatkowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Wraz z rozwojem wymiany międzynarodowej i pojawieniem się na rynkach znacznej liczby przedsiębiorstw międzynarodowych i zaawansowanych grup kapitałowych pojawiła się potrzeba uregulowania podatkowego wymiany odbywającej się pomiędzy tymi podmiotami. Okazuje się, że firmy tworzące grupy kapitałowe i konglomeraty powiązanych finansowo i organizacyjnie przedsiębiorstw mogą w znaczny sposób zaniżać podatki płacone na danym rynku, poprzez przeniesienie należności podatkowych na rynki o niższej stopie podatkowej. Podmioty takie na dużą  skalę prowadzą operacje i transakcje, które mają wpływ na wysokość należnych fiskusowi podatków. Państwa, aby zabezpieczyć się przed odpływem należności podatkowych do tzw. rajów podatkowych oraz zabezpieczyć przed tzw. nieuczciwą konkurencją podatkową zdecydowały się w ramach OECD wypracować system zasad podatkowych i kontrolnych mówiących jak należy traktować i rozliczać tego typu transakcje. Aktualnie firmy powiązane kapitałowo zobowiązane zostały do stosowania cen transferowych oraz przygotowania ich dokumentacji.


Dokumentacja cen transferowych


Podmioty powiązane każdego roku zobowiązane są do przygotowania dokumentacji cen transferowych, która będzie potwierdzała rynkowy charakter stosowanych pomiędzy powiązanymi podmiotami rozliczeń, a w ten sposób zapobiegała nieuczciwej optymalizacji podatkowej. Sporządzenie takiej dokumentacji okazuje się jednak być nie lada przedsięwzięciem organizacyjnym. Najbardziej rozpowszechnioną metodą sporządzania cen transferowych jest zasada ceny rynkowej – wymaga ona porównania cen stosowanych do rozliczenia transakcji między podmiotami powiązanymi do innych, występujących na wolnym rynku, ale podobnych w charakterze transakcji. Wymaga to benchmarkowania, dostępu do wiedzy o tego typu transakcjach itp. W zadaniu tym mogą pomóc wyspecjalizowane podmioty, poczynając na firmach konsultingowych dostarczających usługi doradcze po firmy szkoleniowe, które przygotowują zespoły księgowo-podatkowe do przygotowania dokumentacji.


Szkolenia z cen transferowych


Z racji złożonego charakteru dokumentacji cen transferowych, a także bardzo wysokich sankcji karno-skarbowych z tytułu braku takiej dokumentacji bądź jej nieprawidłowego sporządzenia na rynku powstało wiele firm szkoleniowych specjalizujących się w tej tematyce. Listę tego typu firm oraz szkoleń z cen transferowych można znaleźć na https://eventis.pl/szkolenia/ceny-transferowe. Szkoleniom mogą również towarzyszyć indywidualne konsultacje, przed bądź po zajęciach, pozwalające ocenić poprawność sporządzonej dokumentacji podatkowej.


Krótka oferty dostępnej na rynku wskazuje, że w 2019 roku za dwudniowe szkolenie praktyczne, mające charakter warsztatu z ćwiczeniami oraz studium przypadków, firmom przyjdzie się zapłacić średnio 1400 zł netto od osoby. Szkolenia tego typu dostępne są przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, co nie powinno dziwić, gdyż w tych miastach w Polsce najczęściej mają siedziby międzynarodowe przedsiębiorstwa stosujące ceny transferowe. Przeciętne szkolenie z cen transferowych trwa około 16 godzin merytorycznych zajęć i pozwala zarówno zapoznać się ze stanem prawnym, jak i praktycznymi zagadnieniami związanymi z dokumentowaniem cen transferowych.


„Okres wakacyjny to jeden z ostatnich momentów w ciągu roku na udział w tego typu szkoleniach, gdyż na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za rok poprzedni podmioty dokonujące tego typu operacji mają czas do końca września.” – mówi Anna Gajewska z firmy szkoleniowej Harvest Group Poland oferującej szkolenia z cen transferowych. Po przygotowaniu dokumentacji należy zawiadomić kierownika odpowiedniego urzędu skarbowego o gotowości do kontroli dokumentacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia na druku urzędowym.


Data publikacji: 12.07.2019