Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Kompetencje przyszłości. Najbardziej cenione kompetencje menedżerskie

Kompetencje przyszłości. Najbardziej cenione kompetencje menedżerskieNikt nie ma raczej wątpliwości, że style zarządzania zespołami czy projektami, które sprawdzały się kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, niekoniecznie muszą sprawdzać się dzisiaj. Ma to oczywiście związek ze zmianą pokoleniową na rynku pracy. Warto zatem już teraz zastanowić się, jakie kompetencje menedżerskie będą najbardziej poszukiwane w przyszłości – i jak można je zdobyć.

 

Inteligencja emocjonalna ważniejsza niż kiedykolwiek

 

Nie da się ukryć, że już teraz menedżerowie – jeśli chcą być skuteczni, a ich podwładni to osoby w wieku 20-30 lat – muszą wykazywać się wyższą inteligencją emocjonalną niż ich poprzednicy. Ułatwia ona m.in. zdiagnozowanie „cichego odchodzenia z pracy”. Z tym zjawiskiem zmaga się obecnie wiele firm; polega ono na tym, że pracownik wykonuje przydzielone mu minimum obowiązków, ale nie wykazuje jakiejkolwiek inicjatywy czy „ponadprogramowego” działania. Pokolenia Y i Z mają zresztą dość duże problemy z zaangażowaniem się w obowiązki zawodowe, jeśli przełożeni uprawiają mikrozarządzanie, a wartości firmy odbiegają od ich własnych. Z tego względu inteligencja emocjonalna i społeczna, pozwalająca lepiej rozumieć pracowników i ich aspiracje, bez wątpienia będzie jedną z menedżerskich kompetencji przyszłości.

 

Umiejętność zarządzania zdalnym (i często wielokulturowym) zespołem

 

Inną kompetencją przyszłości jest umiejętność zarządzania zespołem rozproszonym, czyli zespołem pracowników wykonujących swoje obowiązki zawodowe z różnych miejsc. Coraz więcej osób pracuje zdalnie; niekiedy konieczna jest wręcz ścisła współpraca różnych zespołów z różnych regionów świata. Dodatkowo nie należy zapominać o pracownikach mobilnych, rzadko pojawiających się w biurze, takich jak choćby przedstawiciele handlowi. Tymczasem menedżer musi poradzić sobie z wyzwaniem zorganizowania pracy takich zespołów, bieżącym rozwiązywaniem problemów oraz weryfikacją wyników pracy. 

Ponadto coraz częściej zespoły (zwłaszcza rozproszone) są wielokulturowe – efektywny menedżer musi to uwzględniać i zdawać sobie sprawę z tego, że osoby z różnych kręgów kulturowych będą mieć odmienne nawyki, podejście do wykonywania obowiązków czy sposób komunikacji ze współpracownikami. Jednym z zadań menedżera jest wypracowanie standardów, które następnie będą przestrzegane przez członków zespołu. Najlepiej, żeby były skonstruowane w taki sposób, by pracownicy – mimo pochodzenia z różnych kręgów kulturowych – nie mieli problemów z ich zaakceptowaniem i zastosowaniem się do nich. 

Warto też mieć świadomość, że wśród kompetencji przyszłości wymienia się również zdolność łączenia wiedzy z wielu dziedzin czy pracę w szumie informacyjnym. Więcej o zmianie pokoleniowej i kompetencjach pożądanych przez pracodawców można przeczytać na Studia MBA Uczelni WSB Merito https://studiamba.merito.pl/baza-wiedzy/poznaj-kompetencje-przyszlosci-ktorych-za-kilka-lat-beda-szukac-pracodawcy.  

 

Jak rozwinąć menedżerskie kompetencje przyszłości?

 

Osoby zajmujące stanowisko kierownicze – zwłaszcza w dużej firmie – mogą być zwyczajnie zmuszone do rozwinięcia kompetencji przyszłości (i to od razu w praktyce). Z tego względu lepiej się do tego przygotować już zawczasu; dobrym pomysłem może być zapisanie się na studia MBA. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, uzupełniają wiedzę i dowiadują się, jak inni menedżerowie rozwiązują problemy pojawiające się w ich pracy. 

Praca z zespołem rozproszonym, w szumie informacyjnym czy wirtualnym środowisku może być wyzwaniem zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych menedżerów – nie ma jednak wątpliwości, że konieczne będzie dostosowanie się do nowej rzeczywistości. 

 

Artykuł sponsorowany


Data publikacji: 25.05.2023