Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Instruktor ds. terapii uzależnień - specjalista z powołaniemCzym jest terapia uzależnień? Czym zajmuje się instruktor ds. terapii uzależnień? Jak nim zostać? Jak wygląda kształcenie w tym zawodzie i perspektywy pracy?

Instruktorzy ds. terapii uzależnień pomagają głównie osobom uzależnionym od alkoholu i innych używek, pod kierunkiem specjalistów. Jest to zawód bardzo wymagający i odpowiedzialny, ale jednocześnie dający wielką satysfakcję z niesienia realnej pomocy w wychodzeniu z nałogu i powrocie do normalnego i świadomego życia. By zostać instruktorem ds. terapii uzależnień, wystarczy ukończyć roczny kurs.

Terapia uzależnień

Jest to kompleksowe leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz innych substancji, polegające na leczeniu odwykowym, leczeniu uzależnienia oraz terapii. Pierwszy etap to zaprzestanie picia czy zażywania określonych środków. Drugi to detoksykacja organizmu (tzw. detoks). Trzeci etap to program terapeutyczny (najczęściej realizowany w specjalistycznym ośrodku). Najlepsze efekty terapii można uzyskać w warunkach stacjonarnych z uwagi na stałą opiekę i dużą intensywność. Po wyjściu z ośrodka kolejny etap to terapia nawrotów uzależnienia (grupy wsparcia – spotkania AA i program 12 kroków). Terapia ma za zadanie wzmocnić motywację do porzucenia nałogu i bycia odpowiedzialnym za swoje życie i zdrowie.

Czym zajmuje się instruktor ds. terapii uzależnień?


Jest to profesja, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale także satysfakcją. Jej efekty można zobaczyć na własne oczy. Zasadniczo, instruktor ds. terapii uzależnień planuje i prowadzi terapię (razem z zespołem specjalistów) i obserwuje jej postępy. Do jego obowiązków należy także popularyzacja życia bez uzależnień, zajmuje się również profilaktyką uzależnień i edukacją prozdrowotną.
Jest to także praca wymagająca, a niekiedy bardzo trudna – np. praca z młodocianymi, przestępcami, narkomanami, osobami z zaburzeniami nawyków i popędów czy dorosłymi dziećmi alkoholików. Pomocne jest doświadczenie oraz uczestnictwo w kursach doszkalających i stałe poszerzanie swojej wiedzy.
Do obowiązków instruktora ds. terapii uzależnień należy wykonywanie następujących czynności: zapoznanie się z sytuacją psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą i rodzinną pacjenta, prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych, pomaganie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej, prowadzenie rejestracji i ewidencji zgłoszeń, sporządzenie sprawozdań z liczby przyjętych osób i udzielonej im pomocy, udzielanie informacji na temat możliwości terapii, prowadzenie obserwacji zachowania uzależnionych, spisywanie i zabezpieczanie ubrań i rzeczy osobistych pacjentów, prowadzenie rozmów z uzależnionymi, wspieranie uzależnionych w miejscach ich spotkań, współpraca z rodzinami uzależnionych, czynny udział w promocji życia bez nałogów i propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Jak zostać instruktorem ds. terapii uzależnień?

Instruktor ds. terapii uzależnień jest bardzo potrzebny we współczesnym świecie. Dzięki wiedzy i umiejętnościom pomaga wyjść z uzależnienia i wrócić do normalnego życia.
Aby zostać takim instruktorem, należy zapisać się na kurs jednoroczny, prowadzony w systemie zaocznym (zjazdy w weekendy), przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat. Po jego zakończeniu otrzymuje się świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat szkoły.
Szczegóły dotyczące kształcenia w charakterze instruktora ds. terapii uzależnień można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/instruktor-ds--terapii--uzaleznien..

Czego można nauczyć się na kursie instruktora ds. terapii uzależnień?

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat społecznych uwarunkowań i konsekwencji uzależnień, podstaw interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki, strategii terapeutycznych w terapii indywidualnej i grupowej, metodyki pracy z uzależnionymi, uzależnień behawioralnych. Ponadto biorą udział w warsztatach pracy terapeutycznej, podczas których można sprawdzić swoją wiedzę w praktyce.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:
- patologie społeczne i dysfunkcje współczesnej rodziny
- podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki
- społeczne uwarunkowania uzależnień
- konsekwencje uzależnień
- strategie terapeutyczne (terapia grupowa i indywidualna)
- typologia uzależnień od substancji i środków psychoaktywnych
- problemy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej
- wprowadzenie do psychopatologii
- zagadnienia z zakresu uzależnień behawioralnych
- zarys psychologii ogólnej
- metodyka pracy z uzależnionymi
- trening kompetencji interpersonalnych
- warsztat pracy terapeutycznej.

Perspektywy pracy instruktora ds. terapii uzależnień

Absolwenci kierunku Instruktor ds. terapii uzależnień mogą podjąć pracę w poradniach psychoterapeutycznych, ośrodkach i gabinetach leczenia uzależnień, jednostkach prowadzących tzw. grupy wsparcia oraz stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się problematyką uzależnień.

Artykuł sponsorowany

Data publikacji: 20.05.2019