Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Dlaczego w Stanach Zjednoczonych obowiązuje język angielski?Język angielski jest dziś ogromnie popularny na całym świecie. Współcześnie służy on milionom ludzi do komunikacji czy tworzenia dzieł kultury. Stał się także językiem polityki i dyplomacji, wypierając francuski, który wcześniej wiódł w tej dziedzinie prym. W wielu państwach angielski otrzymał jeszcze jeden specjalny status, zostając językiem urzędowym, a więc takim, którego używa się do komunikacji w parlamencie oraz do sporządzania oficjalnych dokumentów. Zastanówmy się jednak, jak to jest ze Stanami Zjednoczonymi, które są przecież jednym z najpopularniejszych krajów anglojęzycznych. Czy angielski tam również został ogłoszony urzędowym językiem?

Język angielski w USA – urzędowy czy może niekoniecznie?


Każda osoba zapytana o język urzędowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, odruchowo prawdopodobnie odpowie, że jest to angielski. Gdybyśmy chcieli zastanowić się, czy ma rację, należałoby stwierdzić, że... właściwie nie. Co do zasady, język staje się urzędowym wtedy, kiedy otrzyma taką rangę od państwa, nadaną w specjalnym akcie prawnym. Większość krajów wydała taki akt, który ustanowił język angielski jako urzędowy. USA jednak, na poziomie federalnym, nie uchwaliło dotychczas specjalnego aktu prawnego, a więc z mocy prawa angielski nie jest urzędowy.


Czy to oznacza, że angielski w Stanach nie obowiązuje?


Powszechnie uznaje się angielski za język urzędowy Stanów Zjednoczonych. Pomimo że nie jest nim z mocy prawa, mówi się, że został takim de facto, a więc z samego faktu używania go w sytuacjach bardziej i mniej oficjalnych. Ponadto, niektóre poszczególne stany USA wydały własne akty administracyjne, ustanawiając angielski językiem urzędowym, co wzmocniło jego pozycję w skali kraju. Podobnie na terytoriach zależnych od USA angielski jest zazwyczaj językiem urzędowym, ale często obok innych, lokalnych języków, gdyż zgodnie z prawem każde państwo może mieć więcej niż jeden język urzędowy.


Historia języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych


Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że popularność języka angielskiego w USA, a także ogólnie na świecie, ma swoje źródło w historii. Dzieje samej Ameryki oraz jej dawnych ludów tubylczych sięgają czasów prekolumbijskich. Pierwotni mieszkańcy dzisiejszych Stanów Zjednoczonych pochodzili prawdopodobnie z Azji, jednak w okresie przedkolumbijskim terytorium to zamieszkiwało aż 8 grup kulturowych. W późniejszych latach tereny dzisiejszych Stanów Zjednoczonych były intensywnie kolonizowane przez Hiszpanię, Francję, Holandię i w końcu Wielką Brytanię.


Anglicy stworzyli na terytorium współczesnych Stanów Zjednoczonych własne osady (pierwszą był Jamestown w stanie Wirginia). Zdobywali także takie, które zostały założone przez inne państwa. Czy wiesz na przykład, że dzisiejszy Nowy Jork był kiedyś “Nowym Amsterdamem” założonym przez Holendrów?


Z czasem liczba ludności pochodzącej z Wysp Brytyjskich zwiększała się, gdyż zaczęli oni coraz liczniej przybywać na terytorium amerykańskie. Nic więc dziwnego, że lokalne języki zostały wyparte na rzecz angielskiego. Podobna sytuacja miała miejsce na innych terytoriach, które były skolonizowane – na przykład na egzotycznym Madagaskarze mówi się po francusku, gdyż kiedyś było to terytorium zależne od Francji.


Co ciekawe, istnieje legenda mówiąca o tym, że językiem urzędowym USA miał stać się niemiecki. Zwana jest legendą Muhlenberga, od nazwiska polityka, który ponoć sprzeciwiał się tym zamiarom. Według tych pogłosek, pod koniec XVIII w. w Kongresie miał zostać zgłoszony projekt ustanawiający niemiecki językiem urzędowym niepodległych już Stanów Zjednoczonych i podobno został on odrzucony przewagą tylko jednego głosu sprzeciwu. Plotki takie powstały ok. 1840 roku i do dziś są powtarzane, jednak nigdy nie zostały potwierdzone.


Czy angielski w Stanach Zjednoczonych różni się czymś od języka w Wielkiej Brytanii?


Pomimo że Stany Zjednoczone z czasem stały się niepodległym państwem, tradycja posługiwania się językiem angielskim pozostała. Powstało wiele odmian języka angielskiego, w tym dwie najpopularniejsze: brytyjska i amerykańska. Brytyjczyk z Amerykaninem potrafi porozumieć się bez większych problemów, jednak sposoby mowy różnią się od siebie. Główne różnice zauważalne są w wymowie, czasem w gramatyce i znaczeniu poszczególnych słów. Jako ciekawostkę można przytoczyć, że choć akcent brytyjski jest dziś przez wiele osób uważany za piękniejszy i bardziej elegancki, to tak naprawdę odmiana amerykańska jest bliższa w swojej wymowie oryginalnej angielszczyźnie.


Dziś Stany Zjednoczone Ameryki to potężne państwo, a język angielski opanowuje coraz szersze obszary życia publicznego. Z tego powodu warto samemu zacząć mówić po angielsku, a można to w łatwy sposób osiągnąć, korzystając z kursów oferowanych przez platformę Tutlo. Możesz szybko przekonać się, że wystarczy zaledwie 20 min dziennie poświęcone na naukę, by zacząć płynnie mówić w jednym z najpopularniejszych języków świata.Data publikacji: 12.12.2018