Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we WrocławiuJeśli interesuje Cię tematyka dyplomacji europejskiej, rozważ podjęcie studiów na kierunku, który jest jej poświęcony. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja i które uczelnie we Wrocławiu prowadzą takie studia!

Dyplomacja europejska to kierunek studiów o międzynarodowym i interdyscyplinarnym charakterze. Studenci poznają w toku swoich studiów zagadnienia między innymi z zakresu prawa, nauk politycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych oraz kultury. Ważnym elementem programu studiów na tym kierunku jest nauka języków obcych, między innymi języka niemieckiego.

Jak zapowiada nazwa kierunku, studenci nauczą się także reguł protokołu dyplomatycznego i opanują zasady savoir-vivre"u. Absolwenci kierunku dyplomacja europejska będą wiedzieć, jak współpracować z reprezentantami innych kultur, a także jak się odnaleźć na międzynarodowym rynku pracy.

Uczelnie we Wrocławiu, na których można studiować dyplomację europejską

Studia na kierunku dyplomacja europejska realizowane są na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy"ego Brandta. Centrum to specjalizuje się we współczesnej polityce europejskiej, a także w problematyce stosunków polsko-niemieckich. Międzywydziałowa współpraca, w efekcie której utworzony został kierunek dyplomacja europejska, umożliwia studentom korzystanie z całej infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego obu instytucji, takich jak Biblioteka CSNE.

W ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują się studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku dyplomacja europejska. Na studiach można wybrać 1 z 3 specjalizacji:
•Bezpieczeństwo Międzynarodowe,
•Kultura polityczna i media,
•Polityka zagraniczna.

Rekrutacja na studia na kierunku dyplomacja europejska

Zasady rekrutacji na studia licencjackie na kierunku dyplomacja europejska prowadzonym przez Uniwersytet Wrocławski obrazują poniższe grafika:
zdjecie
zdjecie

Źródło: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5111#zasady

Przykładowe przedmioty wykładane na kierunku dyplomacja europejska

Oto lista przedmiotów, które wchodzą w skład programu studiów na kierunku dyplomacja europejska:
•ekonomia,
•podstawy prawa,
•historia stosunków międzynarodowych,
•geografia polityczna i gospodarcza,
•nauka o państwie i polityce,
•społeczeństwo i kultura Europy,
•statystyka i demografia,
•prawo Unii Europejskiej,
•ochrona własności intelektualnej,
•wprowadzenie do metodologii nauk społecznych,
•psychologia,
•międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,
•system polityczny RP,
•polityki wspólnotowe,
•międzynarodowe stosunki kulturalne,
•organizacje międzynarodowe,
•polityka zagraniczna Polski,
•integracja gospodarcza w Europie,
•historia myśli politycznej,
•polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
•dyplomacja gospodarcza,
•prawo dyplomatyczne i konsularne,
•media a polityka,
•podstawy protokołu dyplomatycznego,
•europejski system bezpieczeństwa,
•korespondencja dyplomatyczna,
•lobbing w instytucjach europejskich,
•Europa a inne kręgi cywilizacyjno – kulturowe,
•seminarium licencjackie,
•lektorat z języka obcego,
•konwersatoria specjalistyczne
•i inne...

Studenci uczestniczą także w ramach studiów w praktykach w placówkach dyplomatycznych, strukturach Unii Europejskiej, organizacjach oraz instytucjach międzynarodowych.

Autor: Martyna Konieczna


Data publikacji: 29.05.2017
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły