Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


NLP w biznesie


„Nie myśl o różowym słoniu” – to ćwiczenie z pewnością znane każdemu, kto chociaż raz zetknął się z NLP. A różowy słoń to dopiero początek... Ci, którzy zapragną zgłębić meandry neurolingwistycznego programowania, a zdobytą wiedzę wykorzystać w biznesie, mają ku temu wyjątkową okazję – studia podyplomowe na kierunku NLP w biznesie.

Faktem jest, że NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, ma tylu zwolenników, ilu przeciwników. Ta eklektyczna metoda nadal wzbudza kontrowersje i dzieli środowisko naukowe. Mimo to (a może dzięki temu) zainteresowanie NLP utrzymuje się od lat na stałym poziomie, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie. Dlaczego? Czerpiąc z dorobku – między innymi – psychologii, neurofizjologii i lingwistyki, NLP wykształciło zbiór technik, narzędzi i strategii komunikacyjnych wykorzystywanych w biznesie, dzięki którym, jak zapewniają praktycy neurolingwistycznego programowania, nie ma rzeczy niemożliwych.

NLP zakłada, że tym, co wiedzie do sukcesu, jest właśnie efektywna komunikacja, której sprzyjają – zgłębiane w toku studiów podyplomowych – wzorce budowania kontaktu i zdobywania zaufania, wywieranie wpływu (etycznego – jak podkreślają w swoich ofertach uczelnie) oraz umiejętność formułowania tekstów perswazyjnych. W NLP istotne jest bowiem przekonanie, że dzięki odpowiednim strukturom językowym można skutecznie wpływać na procesy decyzyjne klienta.

Po co mi NLP?Słuchacze zostaną zapoznani z narzędziami stosowanymi w NLP. Głównym celem studiów jest bowiem zwiększenie skuteczności komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz wykształcenie biegłości w wykorzystywaniu retoryki i modeli językowych. Słuchacze zdobędą w konsekwencji umiejętność formułowania i wygłaszania sugestywnych przemówień publicznych oraz konstruowania komunikatów perswazyjnych, skutkiem czego nauczą się, w jaki sposób skutecznie motywować współpracowników. Poznane techniki komunikacyjne znajdą przełożenie na efektywność prowadzonych negocjacji czy też wzrost sprzedaży.

NLP w biznesie – dla kogo?Podyplomowe studia z zakresu NLP w biznesie rozpocząć mogą absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Oferta skierowana jest między innymi do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą; do kadry menedżerskiej; do konsultantów i doradców; do pracowników działów personalnych – szkoleniowców, coachów i trenerów; do handlowców czy copywriterów. Na tym nie koniec – studia podyplomowe na kierunku NLP w biznesie okażą się inwestycją w samorozwój; zainteresują wszystkich tych, którzy chcą skuteczniej się komunikować i, dzięki temu, efektywniej realizować postawione sobie cele.

Program studiówAby zdobyć biegłość w posługiwaniu się NLP, należy konsekwentnie i z determinacją przekładać teorię na praktykę. Program studiów podyplomowych na kierunku NLP w biznesie powinien być zatem tak skonstruowany, aby słuchacze mieli możliwość praktycznego przyswajania nowej wiedzy. Oto przykładowe zagadnienia, z którymi adepci NLP z pewnością będą mieli niejednokrotnie do czynienia:
- wstęp do NLP;
- zasady skutecznej komunikacji;
- język ciała;
- świadome utrwalanie pożądanych nawyków (kotwiczenie);
- wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania (metamodel języka);
- podstawy psychologii perswazji;
- skuteczne sposoby ustalania i oceny celów;
- techniki poprawiania relacji interpersonalnych (metamirror);
- techniki zmiany natrętnych wspomnień, skojarzeń i uczuć (submodalności);
- techniki pracy z fobiami, lękiem i przeszkadzającymi wspomnieniami;
- modelowanie sukcesu (rozpoznawanie istotnych komponentów i konstruowanie strategii skutecznego działania);
- kreowanie rzeczywistości (linia czasu);
- metaprogramy;
- strategie rozwiązywania problemów;
- zaawansowane wzorce lingwistyczne;
- praktyczne zastosowanie NLP w technikach negocjacji i sprzedaży;
- psychologia (w tym emisja głosu)
i inne.

Organizacja studiów, opłatyStudia z zakresu NLP w biznesie trwają dwa semestry. Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym – słuchacze uczestniczą w weekendowych zjazdach, które odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Opłata za jeden semestr nauki wynosi około 2 tysiące złotych (wysokość czesnego zależy jednak od wybranej uczelni). Zazwyczaj istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty – o szczegóły należy pytać w odpowiednim sekretariacie wybranej uczelni.

RekrutacjaKandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń. Ważne jest zatem, aby w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty. W skład aplikacji wchodzi zazwyczaj wniosek o przyjęcie na studia (druk z reguły można pobrać z uczelnianych stron internetowych); dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis; kwestionariusz osobowy lub życiorys; dwie fotografie legitymacyjne; dowód albo deklarację wpłaty czesnego.


Red. B. Stachnik

Data publikacji: 10.02.2021