Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Negocjacje i mediacje w biznesie

Negocjacje i mediacje w biznesieRolę negocjacji w biznesie znają dobrze wszyscy ci, którzy na co dzień trudnią się kontaktami handlowymi – nie tylko tymi bezpośrednio wynikającymi z profilu działalności (np. produkcja czy dystrybucja). Odpowiednio wynegocjowane warunki umowy czy uzyskana dzięki zastosowaniu technik negocjacyjnych cena to najprostsze przykłady udanych kontaktów z Klientem. Negocjacje to jednak nie tylko sposób dojścia do porozumienia, ale i sposób rozwiązywania konfliktów. Podobną funkcję pełni zresztą mediacja, z tym że w mediacji spór rozwiązywany jest z pomocą mediatora.

Umiejętność negocjacji i mediacji w biznesie służy niwelowaniu napięć pomiędzy partnerami, a także polubownemu dochodzeniu do porozumienia – co ważne, z pominięciem drogi sądowej. Potencjał, jaki tkwi w pozasądowych metodach rozwiązywania konfliktu, od lat wykorzystuje wielu europejskich i amerykańskich przedsiębiorców; dostrzega go także coraz więcej polskich firm. Do roli biznesowego negocjatora i mediatora przygotowują nie tylko pojedyncze szkolenia i kursy, ale i – bardziej kompleksowo – studia podyplomowe.

 

Czemu służą takie studia?

 

Celem studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji w biznesie jest przede wszystkim przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im sprawnie rozwiązywać gospodarcze spory, a także konflikty występujące w miejscu pracy. Udział w studiach zaowocuje jednak nie tylko w życiu zawodowym – zdobyte kompetencje znajdą przełożenie również w życiu osobistym.

 

Kto jest adresatem studiów?

 

Studia dedykowane są osobom, które posiadają już wykształcenie wyższe (tzn. ukończyły studia I lub II stopnia) i które pragną nauczyć się, w jaki sposób skutecznie prowadzić negocjacje i mediacje biznesowe. Adresatami studiów są wszyscy zainteresowani tą tematyką, jednak – z uwagi na specyfikę kierunku – skierowane są one przede wszystkim do menedżerów różnych szczebli, pracowników działów windykacyjnych i prawnych, a także właścicieli małych lub średnich przedsiębiorstw.

Studia podejmują również osoby, które zamierzają uzyskać wpis na listę mediatorów.

 

Czego się nauczę?

 

Podczas studiów słuchacze zgłębią meandry psychologicznych aspektów konfliktu, poznają także jego możliwy biznesowy kontekst. Program studiów stworzono w odniesieniu do następujących zagadnień:

 • podstawowe kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora, autodiagnoza
 •  komunikacja interpersonalna
 • trening asertywności
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • teoria konfliktu
 • mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • analiza i diagnoza konfliktu
 • teoria, strategia, taktyka i etapy negocjacji
 • trening negocjacji
 • komunikacja interpersonalna w czasie negocjacji
 • alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce
 • podstawy i specyfika mediacji; - mediacja w Europie i na świecie
 • mediacja a proces sądowy
 • standardy i zasady prowadzenia mediacji
 • etapy mediacji
 • rola i etyka mediatora
 • negocjacje a mediacje i inne.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów, warsztatów i studiów przypadku. Wybierając ofertę studiów, warto wziąć pod uwagę to, czy w programie poświęcono dostatecznie dużo miejsca zajęciom praktycznym.

 

Organizacja studiów

 

Studia podyplomowe na kierunku „negocjacje i mediacje w biznesie” trwają zazwyczaj dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Słuchacze uczestniczą w zajęciach, które odbywają się podczas weekendowych zjazdów – najczęściej co dwa tygodnie. Kierunek ten znajduje się w ofercie uczelni państwowych i prywatnych. Koszt studiów waha się – w zależności od uczelni – od 3,5 tysięcy do 5 tysięcy złotych za dwa semestry. Kandydaci mają także możliwość rozłożenia czesnego na raty – o warunki spłaty warto pytać jeszcze podczas rekrutacji.

 

Rekrutacja

 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych na jednej z uczelni oferujących naukę na kierunki „negocjacje i mediacje w biznesie” powinny pamiętać, że rekrutacja przebiega zazwyczaj według kolejności zgłoszeń. Oznacza to, że kompletną aplikację należy złożyć na wybranej uczelni możliwie jak najwcześniej. Jakie dokumenty należy zawczasu przygotować?

W skład aplikacji wchodzą zazwyczaj: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie (wniosek) o przyjęcie na studia (niekiedy jest to formularz zgłoszeniowy online), kwestionariusz osobowy lub CV, zdjęcia w formacie legitymacyjnym, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za czesne.

Red. B. Stachnik


Data publikacji: 05.05.2021