Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Fizyka z astronomią


Podyplomowe studia z zakresu fizyki i astronomii nadają kwalifikacje do nauczania fizyki z astronomią jako drugiego przedmiotu szkolnego. Dla nauczycieli przedmiotów ścisłych to doskonały sposób na podniesienie zawodowych kompetencji!

Głównym celem podyplomowych studiów z zakresu fizyki i astronomii (fizyki z astronomią) jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego planowania, a następnie wdrażania i realizowania procesu nauczania przedmiotu szkolnego, jakim jest fizyka z astronomią. Studia mają zatem charakter kwalifikacyjny, nadają bowiem słuchaczom, najczęściej nauczycielom innych przedmiotów ścisłych, kwalifikacje do uczenia fizyki jako drugiego przedmiotu, a przy okazji doskonalący, gdyż podnoszą kompetencje nauczycieli uczących już tego przedmiotu.

Adresaci studiówAdresatami studiów są zatem osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, potwierdzone dyplomem licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, i wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, a więc przygotowanie pedagogiczne. Główną grupą docelową są nauczyciele przedmiotów ścisłych – na studia podyplomowe z zakresu fizyki i astronomii decydują się z reguły osoby, które podczas swojej wyższej edukacji uczestniczyły w zajęciach z przedmiotu „fizyka”, a teraz pragną poszerzyć swoją wiedzę i wykorzystać ją w życiu zawodowym, zdobywając uprawnienia do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Organizacja studiów. OpłatyStudia podyplomowe z fizyki z astronomią podjąć można między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwesytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu czy na Politechnice Gdańskiej. Studia trwają trzy semestry, podczas których w trybie niestacjonarnym odbywają się weekendowe zjazdy. Harmonogram zjazdów ustala indywidualnie każda z uczelni. Studia rozpoczynają się zazwyczaj w semestrze zimowym (od października), niektóre uczelnie uruchamiają jednak także edycje rozpoczynające się w semestrze letnim (od lutego).

Koszt studiów podyplomowych z zakresu fizyki z astronomią wynosi od 1,5 tysiąca złotych do 2,5 tysiąca złotych za jeden semestr. Istnieje możliwość, aby opłatę za studia rozłożyć na raty. Przy odrobinie szczęścia znaleźć można także studia dofinansowywane z funduszów Unii Europejskiej.

Program studiówProgram studiów, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela", uwzględnia przedmioty przygotowujące do wykładania fizyki z astronomią w zakresie merytorycznym, przedmioty z zakresu dydaktyki przedmiotu i 60h praktyk w szkole.

Przykładowy program studiów prezentuje się następująco:
- matematyka;
- mechanika;
- termodynamika;
- elektryczność i magnetyzm;
- fizyka kwantowa;
- optyka;
- astronomia z astrofizyką;
- pracownia fizyczna (laboratorium);
- fizyka jądrowa, atomowa i cząsteczkowa;
- fizyka fazy skondensowanej;
- komputer w szkolnym eksperymencie fizycznym;
- laboratorium dydaktyki fizyki;
- dydaktyka fizyki;
- praktyki w szkole.

RekrutacjaOsoby, które pragną rozpocząć podyplomowe studia z fizyki i astronomii, powinny złożyć swoją aplikację przed upływem wyznaczonego terminu. Kandydaci są przyjmowani na studia według kolejności zgłoszeń, dlatego niezwykle ważna jest terminowość. Zawczasu przygotować należy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Warto posiadać również zdjęcia legitymacyjne, a także kserokopię dowodu osobistego. Podanie o przyjęcie na studia pobrać można z reguły ze strony uczelni.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 23.02.2021