Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Studia podyplomowe MBA w Warszawie

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w Krakowie

Zobacz więcej

Studia podyplomowe w Suchej Beskidzkiej

Zobacz więcej

Wydział Informatyki

Zobacz więcej

Wydział Nauk Społecznych

Zobacz więcej

Wydział Turystyki i Rekreacji

Zobacz więcej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni...

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej jest stabilną i uznaną marką w grupie uczelni wyższych na rynku edukacyjnym Europy. Studia wyższe i magisterskie posiadają wysoką jakość kształcenia, które zostały potwierdzone licznymi nagrodami, akredytacjami i certyfikatami. Wśród szkół wyższych wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Naszą misją jest gwarantowanie absolwentom kompleksowego wykształcenia, w oparciu o aktualną wiedzę praktyków biznesu.

obrazek

WSTiE gwarantuje:

 • indywidualne podejście do każdego studenta i bezpośredni kontakt z wykładowcami

 • nowoczesny system kształcenia oparty na wzorcach europejskich oraz na innowacyjnych ciekawych programach nauczania

 • szerokie spektrum specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej zwiększającej szanse absolwentów u przyszłych pracodawców

 • kadrę naukową składającą się ze specjalistów wiodących ośrodków akademickich w Europie

 • atrakcyjne zajęcia warsztatowe od pierwszego roku studiów

 • nowoczesne pracownie i laboratoria
 • zajęcia w małych grupach
 • możliwość realizacji części studiów na uznanych uczelniach zagranicznych

 • jedna z najatrakcyjniejszych w Polsce ofert praktyk zawodowych w kraju i za granicą (m.in. Wyspy Kanaryjskie, Egipt, Stany Zjednoczone, Tunezja, Anglia, Ibiza).

 • bogaty program stypendiów socjalnych i motywacyjnych, w tym bezpłatną naukę dla studentów niżej uposażonych

 • nabycie umiejętności samodzielnego działania, właściwej oceny sytuacji i podejmowania trafnych decyzji.

 •  

  Studia podyplomowe

  WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia. Następnie zaprasza wysokiej klasy specjalistów, którzy na bazie pozyskanych informacji kreują innowacyjne i poszukiwane specjalności, tworzą nowoczesne programy nauczania bazujące głównie na tak ważnej wiedzy praktycznej.

  W roku akademickim 2016/2017 pojawiło się w naszej ofercie kilka nowych atrakcyjnych specjalności, które mogą stać się dla zainteresowanych przepustką do wzbogacenia swojej wiedzy czy zmiany profilu zawodowego, a w konsekwencji otworzą drogę do lepszej pracy.

   

  Rekrutacja 2016/2017


  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej ogłasza rekrutację na studia podyplomowe na rok akademicki 2016/2017.

 • Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2016.
 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czesne płatne semestralnie, w uzasadnionych przypadkach możliwość rozłożenia na raty.
 • Opłata wpisowa: 200 zł.

 • Wymagane dokumenty:

 • podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej, suplement
 • życiorys
 • dwie fotografie o wymiarach 37 x 52 mm
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (dla nauczycieli)

 • Promocje dla absolwentów WSTiE - NOWOŚĆ

 • Jeśli jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, otrzymujesz zniżkę czesnego w wysokości 10% za 2-semestralne studia podyplomowe w naszej uczelni.

 • Jeżeli złożyłeś dokumenty na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, możesz uzyskać kolejną atrakcyjną bonifikatę pozwalającą na obniżenie kosztów kształcenia.

 • Poleć swojemu znajomemu te same studia podyplomowe w naszej uczelni, a uzyskasz 10% rabatu na czesne za 2 semestry!

 •  

  Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa

  Współpraca z partnerami zagranicznymi zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności WSTiE. Wpływa na podniesienie jakości procesu edukacyjnego, służy wymianie doświadczeń, pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.

  WSTiE od wielu lat aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi na całym świecie:

 • organizacjami międzynarodowymi,
 • ośrodkami polonijnymi,
 • stowarzyszeniami,
 • uczelniami wyższymi.

 • W erze wspólnego rynku edukacyjnego jednym z priorytetów Uczelni jest zarówno rozwój wspólnych projektów z obecnymi partnerami, jak i inicjowanie współpracy z nowymi środowiskami akademickimi.

  Współpraca WSTiE jest najbardziej intensywna z uczelniami z krajów członkowskich Unii Europejskiej ze względu na wspólne z dziedzictwo kulturowe, jak i najnowsze trendy w edukacji wyższej.

  OBSZAR DZIAŁANIA:

 • Koordynacja programu Erasmus; wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej.

 • Negocjowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją umów lub porozumień o współpracy międzynarodowej.

 • Współpraca z uczelniami i innymi organizacjami zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych.

 • Planowanie i organizacja wizyt gości i delegacji zagranicznych w Uczelni oraz delegacji przedstawicieli WSTiE za granicą.

 • Organizowanie i koordynacja programów wymiany dla studentów i pracowników Uczelni i innych partnerów krajowych z instytucjami zagranicznymi.

 • Rekrutacja studentów z zagranicy.

 • Prowadzenie doradztwa i konsultacji dla studentów WSTiE w zakresie możliwości kształcenia na uczelniach za granicą oraz studentów zagranicznych w zakresie form i kierunków kształcenia w WSTiE.

 •  

  Kontakt

  34-200 Sucha Beskidzka

  ul. Zamkowa 1

  tel.:

  33 874 20 80, 874 47 40