Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy Zobacz wiecej

Gospodarka odpadami komunalnymi Zobacz wiecej

Marketingowe zarządzanie ochroną zdrowia Zobacz wiecej

Odnawialne źródła energii Zobacz wiecej

Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni...

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62. Jest uczelnią niepaństwową, jej założycielem jest prof. dr hab. inż. Jan Misiak, będący zarazem rektorem Uczelni. Rektora w jego obowiązkach wspiera prorektor, powoływany decyzją Rektora.

 

Władze Uczelni

Rektor prof. dr hab. inż. Jan Misiak Prorektor mgr Monika Madej
Dziekan Wydziału Architektury prof. dr inż. Jerzy Wojtatowicz Prodziekan Wydziału Architektury Prof. dr hab. inż. W. Dornowski Dziekan Wydziału Ekologii prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski Prodziekan Wydziału Ekologii prof. dr Bohdan Wieprzkowicz Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr inż. Jan Cetner

 

Najlepsza Prywatna

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zwyciężyła w kategorii NAJLEPSZA PRYWATNA SZKOŁA WYŻSZA 2005 w finale zorganizowanym przez miesięcznik Home&Market w październiku 2005.

 

Medal Europejski 2005

W kwietniu 2005 roku WSEiZ została uhonorowana "MEDALEM EUROPEJSKIM" w "X EDYCJI MEDALI EUROPEJKICH 2005"za wysoki poziom prowadzonych studiów, których jakość jest zgodna ze standardami europejskimi. Medal Europejski jest rekomendacją wystawioną wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą instytucję ds. Unii Europejskiej - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

 

Uczelnia Roku 2004

Dzięki wysokiej jakości kształcenia, nowoczesnym programom nauki, a także znaczącemu wkładowi w rozwój edukacji Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otrzymała tytuł "UCZELNIA ROKU 2004" nadany przez prestiżowy tygodnik "Gazeta Finansowa". 21 marca 2005 podczas Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie statuetkę odebrał Rektor WSEiZ prof. dr hab. inż. Jan Misiak

 

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”

Wyższa Szkołą Ekologii i Zarządzania otrzymała znak jakości "Wiarygodna Szkoła".
Certyfikat został przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Przyznawany jest szkole, która działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej, pozwala realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności (koła zainteresowań, organizacje studenckie, kluby sportowe, wydawnictwa uczelniane).
Wiarygodna szkoła to szkoła godna zaufania. Podejmując naukę w takiej Uczelni możecie mieć pewność, że wybrana przez Was placówka dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.

 

Studia

Studia podyplomowe prowadzone są na dwóch wydziałach: * Wydział Ekologii - Gospodarka odpadami komunalnymi - Odnawialne źródła energii
* Wydział Zarządzania - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Marketingowe zarządzanie ochroną zdrowia - Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

 

Kontakt

02-061 Warszawa

ul. Wawelska 14

tel.:

22 825-80-34 w. 1, 22 825-80-35 w.1