Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Wrocław

Misja Uczelni

Misją Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont" jest kształcenie studentów w ramach prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, a także nauczanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami. Uczenia skupia się na kształtowaniu u studentów takich cech, jak otwartość na świat, szerokie horyzonty, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, samodzielność, kreatywność oraz promowaniu interdyscyplinarności wiedzy, która pomaga zaistnieć na współczesnym rynku pracy. Ważnym celem WSIS "Horyzont" jest również wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, tolerancji, kultury, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności.

 

O studiach podyplomowych...

WWSIS "Horyzont" we Wrocławiu oferuje studia podyplomowe z zakresu informatyki:

 • Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer
 • Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych
 • Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
 • Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
 • Techniki multimedialne – fotografia cyfrowa

 • W XXI wieku wykształcenie ludzi liczy się coraz bardziej, rynek pracy we Wrocławiu zmienia się bardzo dynamicznie. Zmiany na rynku pracy w Polsce dotyczą wszystkich absolwentów uczelni wyższych. Studia podyplomowe we Wrocławiu na WWSIS stanowią uzupełnienie wiedzy nabytej podczas studiów licencjackich i magisterskich. Wyższe kwalifikacje dzięki studiom podyplomowym wpływają korzystnie na wysokość zarobków absolwentów.

  Studia podyplomowe można traktować jako kolejny szczebel w drabinie kształcenia. Sukces w życiu wymaga pokonania wielu szczebli, jednak daje satysfakcję z życia. Zapis na studia podyplomowe we Wrocławiu to decyzja która może zmienić Twój los na lepsze, zapraszamy.

   

  Dlaczego warto studiować na WWSIS Horyzont we Wrocławiu?

  Jesteśmy jedną z najlepszych Uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku oferującą studia na kierunkach Informatyka I i II stopnia (magisterskie) oraz Automatyka i Robotyka I stopnia - według opinii studentów, ich rodziców oraz wykładowców.

  Misją naszej Uczelni jest kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.

  Programy studiów są tworzone w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.

  Kadrę Uczelni stanowią wysoce wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach.

  Nauka języków na naszej Uczelni jest na najwyższym poziomie.

  Studenci naszej Uczelni mają możliwość odbycia części studiów albo praktyk studenckich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.


  Dla studentów informatyki, którzy mają problemy z matematyki, organizowane są zajęcia wyrównawcze - każdego potrafimy nauczyć matematyki.

  Oferujemy różnorodne formy pomocy finansowej dla naszych studentów.

  Studenci mają do dyspozycji "Wirtualny Dziekanat".

  Na terenie Uczelni istnieje bezprzewodowy dostęp do internetu.

  Jesteśmy organizatorem prestiżowych kursów w ramach Akademii Cisco, dla studentów naszej uczelni Cisco jest w programie studiów bez dodatkowych opłat.

  Jesteśmy jedyną w Europie Uczelnią, która organizuje kursy Fluke Networks.
  Organizujemy studia podyplomowe.

  Posiadamy doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne i ciągle je unowocześniamy.

  Uczelnia jest przyjazna studentom.

   

  Zasady rekrutacji - Studia Podyplomowe: Informatyka

  Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń lub postępowania kwalifikacyjnego, prowadzona jest wyłącznie na semestr zimowy (rekrutacja trwa od 1 czerwca do 15 września).

  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Dziekanacie Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej przy ul. Wejherowskiej 28, 54-239 Wrocław tel./fax 71 799 19 37, mail: rekrutacja.podyplomowe@horyzont.eu

  Dokumenty można składać w Dziekanacie:
  wtorek - sobota: 09.00 – 17.00

  Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy
 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich - oryginał lub odpis)
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego
 • dwa zdjęcia
 • 2 wypełnione i podpisane egzemplarze umowy
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Studiów Podyplomowych

 • Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych udokumentowane przedstawieniem dyplomu oraz wniesienie opłaty wpisowej.