Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach(Niepublliczna)

palceholder

43-100 Tychy

ul. Sienkiewicza 1, II piętro

tel.:

(32) 787 57 47, 517 137 727

Studia podyplomowe
Arteterapia
Asystent rodziny (NOWOŚĆ)
Bibliotekoznawstwo
Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna (NOWOŚĆ)
Doradztwo zawodowe i Przedsiębiorczość
Dysleksja – Diagnoza i Terapia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera (NOWOŚĆ)
Edukacja matematyczna
Edukacja muzyczna i plastyczna
Edukacja przyrodnicza
Edukacja techniczna
Etyka z Antropologią filozoficzną
Fizyka w szkołach ponadpodstawowych
Geografia w edukacji
Gerontologia – opieka nad osobami starszymi
Historia
Informatyka w edukacji
Język angielski (3-10 lat)
Język francuski (3-10 lat) NOWOŚĆ
Język hiszpański (3-10 lat) NOWOŚĆ
Język niemiecki (3-10 lat) NOWOŚĆ
Język polski w edukacji
Logopedia przedszkolna i szkolna
Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym (NOWOŚĆ)
Pedagogika sztuki
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna
Trener umiejętności społecznych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Tychach

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Tychach

Opinie o uczelniach - inne opinie w woj.