Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo biznesu

Coaching dietetyczny

Coaching systemowy

Coaching zdrowia

Cyberbezpieczeństwo

Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia, sztuka

Finansowanie i rozwój start-upów

Historia sztuki. Interpretacje

Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza

Innovation and Technology Project Management

Kreatywne metody w pracy coacha i trenera

Life Coaching

Life Coaching Start Up

Manager CSR

Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga

Muzyka w mediach

Neuromanagement

Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes

Skuteczny Inspektor Ochrony Danych

Studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce

Studium Kreatywnego Pisania

Sztuka współczesna. Wiedza i rynek

Teoria i praktyka sommelierska

Terroryzm i zagrożenia hybrydowe

Wiedza o winie. Media, rynek, kultura (ed. e-learning i zjazdy weekendowe)

Zarządzanie kryzysem

Zarządzanie prywatną placówką medyczną

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Studium kreatywnego pisania

Podyplomowe studia niestacjonarne, prowadzone z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania, studia realizowane są w trakcie 2 semestrów (1 rok). Studia pozwolą zdobyć wiedzę z zakresu kreatywnego tworzenia prozy, zasad pisania scenariuszy, powieści czy dramatów oraz tworzenia treść przeznaczonych dla odbiorcy internetowego. Nauka pozwala poznać rynek wydawniczy krajowy i zagraniczny, a w trakcie zajęć praktycznych poznać swoje predyspozycje pisarskie i wybrać najlepszą dla siebie formę literacką. Znając wszystkie etapy powstawania książki, posiadając umiejętność tworzenia intrygującej fabuły i relacji jakie występują między autorem i jego wydawcą, dużo łatwiej można się poruszać w świecie wydawniczym, tworząc wartościowe dzieła zdobywające rynek komercyjny. Studia pomagają odnaleźć się w pracy pisarza-literata, copywritera tworzącego treści dla masowych odbiorców w cyberprzestrzeni, dziennikarza mediów internetowych, Glogera, scenarzysty czy specjalisty w dziedzinie reklamy, marketingu i PR, współpracując z wydawnictwami i redakcjami mediów cyfrowych.

Manager CSR

Jednoroczne studia podyplomowe, prowadzone w języku polskim, z nauka realizowaną w formie niestacjonarnej, która trwa 1 rok (2 semestry). Studia są okazją zapoznania się ze współczesnymi zagadnieniami zarządzania i zrównoważonego rozwoju w biznesie. Nauka pozwala zdobyć kompetencje niezbędne do menadżerskiego zarządzania strategicznego w firmie i wyspecjalizowanie się w komunikacji CSR (Corporate Social Responsibility) – czyli odpowiedzialności firmy za to, jaki wpływ wywiera jej działalność na społeczeństwo. Studia uczą w jaki sposób tworzone są ratingi firm i oceny pozafinansowe, jakie czynniki mają największe znaczenie w ocenie przedsiębiorstwa (ESG) – Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność i Ład Korporacyjny. Słuchacze studium podyplomowego uczą się jak organizować i zarządzać zespołem, wdrażając w biznesie strategię CSR. Absolwenci kierunku uzyskują kompetencje menadżerskie poszukiwane w międzynarodowych korporacjach i firmach jako liderzy CSR, zajmując decyzyjne stanowiska w firmach w działach związanych z zarządzaniem i zrównoważonym rozwojem firmy.

Life Coaching

Dwusemestralne studia podyplomowe, prowadzone w trybie zaocznym (niestacjonarnym) z jednoroczną nauką odbywającą się również w systemie zajęć zdalnych online. Studia pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w lfe coachingu, z zagadnieniami związanymi z rozwojem osobistym, odpowiedzialnością w rodzinie (coaching rodzicielski), pomocy w znalezieniu właściwej ścieżki i rozwiązywaniu problemów z jakimi zmagają się pary i budowania prawidłowych relacji w związkach, zagadnienia z nauki zdrowego trybu życia – Wellness, coaching oparty o filozofię Zen, nauka prawidłowych relacji w zespołach wielokulturowych w zarządach i korporacjach międzynarodowych czy rozwijanie umiejętności pracy grupowej. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można poznać odpowiednie narzędzia stosowane w coachingu i stworzyć własny styl. Absolwenci kierunku najczęściej zasilają szeregi pracowników dużych firm i korporacji w sektorze doradczym i odpowiedzialnym za rozwój personalny, współpracują z psychologami, terapeutami i nauczycielami lub prowadzą warsztaty i szkolenia.

 

Kontakt

00-901 Warszawa

Plac Defilad 1, PKiN, XII piętro

tel.:

22 656 71 89