Ateneum - Szkoła Wyższa

80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 1

tel.:

+58 307-45-51, +58 307-45-45

ikonka email do uczelni

dziekanat@ateneum.edu.pl

rekrutacja@ateneum.edu.pl

Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Prezenter i Dziennikarz Muzyczny - NOWOŚĆ!
Podyplomowe Studium Psychopedagogiczne Przygotowanie do Nauczania J. Angielskiego
Podyplomowe Studium Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej
Podyplomowe Studium Rynek Pracy a Związki Zawodowe
Podyplomowe Studium Asystent Rodziny - NOWOŚĆ!!!
Podyplomowe Studium Gerontologii
Podyplomowe Studium Nauczanie J. Angielskiego w Edukacji Wczesnoszkolnej
Podyplomowe Studium Dziennikarskie
Podyplomowe Studium Dziennikarstwa Sportowego
Podyplomowe Studium Dziennikarskie - media branżowe, samorządowe i firmowe (custom publishing)
Podyplomowe Studium Mediacje Sądowe i Pozasądowe - NOWOŚĆ!
Podyplomowe Studium Animacji i Zarządzania Instytucjami Kultury
Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Publicznego, Szkolnego
Podyplomowe Studium Nauczycieli Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
Podyplomowe Studium Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studium Opiekunek Dziecięcych
Podyplomowe Studium Pedagogiczne
Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej
Podyplomowe Studium Trener Szkoleń Instytucjonalnych
Podyplomowe Studium Wiedza o Kulturze i Edukacja Medialna
Podyplomowe Studium Zintegrowanej Wczesnej Edukacji
Podyplomowe Studium Infobrokerstwo
Podyplomowe Studium Dialog Społeczny
Podyplomowe Studium Specjalista ds. Profilaktyki Środowiskowej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Podyplomowe Studium Polityka i Zarządzanie Oświatą
Podyplomowe Studium Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza
Organizator Działalności Politycznej i Społecznej
Podyplomowe Studium Doradztwo Zawodowe
Podyplomowe Studium Politologii
Podyplomowe Studium Pomoc Dziecku i Jego Rodzinie

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Organizator Działalności Politycznej i Społecznej 1100 zł / semestr
Podyplomowe Studium Doradztwo Zawodowe 1100 zł / semestr
Podyplomowe Studium Infobrokerstwo 2800 zł/semestr
Podyplomowe Studium Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza 1300 zł/semestr
Podyplomowe Studium Politologii 1300 zł/semestr
Podyplomowe Studium Polityka i Zarządzanie Oświatą 1700 zł/semestr
Podyplomowe Studium Pomoc Dziecku i Jego Rodzinie 1100 zł / semestr
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w