Uniwersytet Pomorski w Słupsku(Niepublliczna)

palceholder

76-200 Słupsk

ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.:

+48 59 84 05 950, +48 533 348 390 (PL, EN), +48 607 927 430 (RU, UA)

Animacje i modelowanie druku 3D
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Diagnostyka i terapia patologii społecznych w cyberprzestrzeni
Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
e-Urzędnik
Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego
Mediacje i negocjacje w szkole
Muzyka i muzykoterapia w rozwoju dziecka
Nauczanie historii
Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Prawo w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Programowanie - trzeci język świata
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość budżetowa i finansowa
Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem – Edukacja dla bezpieczeństwa z kwalifikowanym kursem pierwszej pomocy
Zarządzanie bezpieczeństwem – Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie bezpieczeństwem –obronność państwa
Zarządzanie pracą socjalną
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Słupsku

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Słupsku

Opinie o uczelniach - inne opinie w woj.