Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne
Administracja urzędów samorządowych i państwowych
Administracja urzędów samorządowych i państwowych z modułem zarządzania kryzysowego
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Język angielski biznesu
Język francuski biznesu
Język niemiecki biznesu
Komputerowe Systemy Sterowania, Przetwarzanie Sygnałów i Systemy IoT
Komunikacja 2.0 i media społecznościowe
Logopedia
Marketing oświatowy
Pedagogika specjalna – studia kwalifikacyjne
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
Psychoonkologia w praktyce
Rachunkowość finansowa z warsztatem komputerowym
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Tarnowie

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Tarnowie

Opinie o uczelniach - inne opinie w woj. małopolskim