Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Wrocław

51-168 Wrocław

ul. Sołtysowicka 19B

tel.:

71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

  » Logistics - Graduate Master’s Studies Zobacz wiecej

    - spec. Industrial Systems Engineering

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne