Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

STUDIA DUALNE
Logistyka - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

STUDIA DUALNE
Logistyka - st. I stopnia inżynierskie Zobacz wiecej

STUDIA DUALNE
Transport - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

Budownictwo - st. I stopnia inżynierskie Zobacz wiecej

Zarządzanie - st. I stopnia licencjackie Zobacz wiecej

Logistyka - st. II stopnia magisterskie Zobacz wiecej

Logistyka - st. dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych Zobacz wiecej

Logistics - Graduate Master’s Studies Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis kierunku

Czego nauczysz się na tym kierunku?

Studia na kierunku budownictwo pozwalają studentom na zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych, budownictwa ogólnego, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji metalowych i betonowych, technologii robót budowlanych. Uczą się również organizacji i zarządzania w bidownictwie. Kształcenie umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z nauką praktycznych umiejętności. Studenci uczą się pod okiem doświadczonych specjalistów, mają do dyspozycji doskonale wyposażone pracownie oraz szereg możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Absolwenci kierunku budownictwo znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych i deweloperskich, biurach projektowych wykonujących projekty budowlane, w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją materiałów budowlanych, a także w biurach doradczych i konsultingowych oraz w jednostkach samorządowych i instytucjach w działach zajmujących się budownictwem. Wielu absolwentów budownictwa decyduje się również na zakładanie własnych firm budowlanych i pracę na swój rachunek.

 

Kontakt

51-168 Wrocław

ul. Sołtysowicka 19B

tel.:

71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja