Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Wrocław

51-168 Wrocław

ul. Sołtysowicka 19B

tel.:

71 324 68 42, 71 325 15 14 - rekrutacja

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

  » Budownictwo - st. I stopnia inżynierskie Zobacz wiecej

    - spec. Budownictwo dróg i mostów

    - spec. Drogi szynowe

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis kierunku

Czego nauczysz się na tym kierunku?

Studia na kierunku budownictwo pozwalają studentom na zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych, budownictwa ogólnego, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji metalowych i betonowych, technologii robót budowlanych. Uczą się również organizacji i zarządzania w bidownictwie. Kształcenie umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z nauką praktycznych umiejętności. Studenci uczą się pod okiem doświadczonych specjalistów, mają do dyspozycji doskonale wyposażone pracownie oraz szereg możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Absolwenci kierunku budownictwo znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych i deweloperskich, biurach projektowych wykonujących projekty budowlane, w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją materiałów budowlanych, a także w biurach doradczych i konsultingowych oraz w jednostkach samorządowych i instytucjach w działach zajmujących się budownictwem. Wielu absolwentów budownictwa decyduje się również na zakładanie własnych firm budowlanych i pracę na swój rachunek.

 

Połączenie nie mogło zostać utworzone.
SQLSTATE[HYT00]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired