video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UMW we Wrocławiu w 2022 roku

1. Lekarsko-dentystyczny - prawie 28 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny w swoim programie uwzględnia ogólnę wiedzę z zakresu medycyny, a także rozszerzone zagadnienia dotyczące stomatologii oraz nauk pokrewnych. Absolwenci tego kierunku są gotowi prowadzić profesjonalną opiekę dentystyczną.

Student potrafi diagnozować oraz stawiać prawidłową ocenę stanu chorobowego uzębienia u pacjenta. Po studiach absolwenci mogą podjąć zatrudnienie, np. w państwowych oraz niepublicznych przychodniach stomatologicznych czy różnego rodzaju instytutach naukowych.​​​​

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na UMW.

 

2. Lekarski - ponad 14 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Studia medyczne dają możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu wszystkich dziedzin medycyny oraz dziedzin jej pochodnych. Podczas pierwszych czterech semestrów student ma zza zadanie zaznajomić się z podstawami teoretycznymi kierunku.

Z kolei zajęcia praktyczne (kliniczne) startują od piątego semestru. Wówczas studenci zdobywają swoje pierwsze doświadczenia związane z ich przyszłym zawodem. Absolwenci kierunku lekarskiego w programie kształcenie mają do odbycia obowiązkowy, roczny staż, a zaraz po nim zdają Lekarski Egzamin Końcowy, który pozwala im wybrać konkretną specjalizację.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarski na UMW.

 

3. Ratownictwo medyczne - prawie 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

W programie kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne, studenci poznają teoretyczne podstawy ratownictwa medycznego, specjalistycznego, medycyny ratunkowej, a także nabywają umiejętności praktyczne związane z ich przyszłym zawodem.

Ponadto studenci będą mieć okazję zdobycia niezbędnej wiedzy związanej z medycznymi czynnościami ratunkowymi, które są wykonywane na zaawansowanych, profesjonalnych fantomach. Oprócz pracy w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego, absolwenci znajdują pracę również w: oddziałach Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Policji.

Zobacz więcej: Ratownictwo medyczne na UMW.

 

4. Położnictwo - ponad 5 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (II stopnia)
​​​​​​​Poziom studiów: studia I i II stopnia

Położnictwo jest kierunkiem o charakterze praktycznym, którego główny obszar kształcenia opiera się na naukach medycznych, naukach o zdrowiu oraz naukach o kulturze fizycznej. Ma on ścisłe powiązanie z ginekologią, neonatologią, opieką położniczą, genetyką, embriologią, a także promocją zdrowia.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do tego, aby monitorować prawidłowy przebieg ciąży, przyjąć poród czy pielęgnować oraz sprawować opiekę nad kobietą i jej dzieckiem w okresie okołoporodowym.

Zobacz więcej: Położnictwo na UMW.

 

5. Fizjoterapia - ponad 5 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
​​​​​​​Poziom studiów: jednolite magisterskie

Fizjoterapia jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Sam zawód fizjoterapeuty jest niezwykle istotny i ceniony na rynku pracy. Wykwalifikowany fizjoterapeuta pomaga utrzymywać bądź przywrócić maksymalne zdolności ruchowe oraz funkcjonalne człowieka.

Zakończenie studiów wiąże się z uzyskaniem kompetencji do badania, oceny, diagnostyki funkcjonalnej oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego w wielu dziedzinach, w tym m.in. medycyny, rekreacji i sportu. 

​​​​​​​Zobacz więcej: Fizjoterapia na UMW.