Uczelnie z ludzką twarzą - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

Lokalizacja: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów.

- Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?
W ramach Wydziału Zarządzania i Administracji prowadzimy zajęcia na kierunkach zarządzanie oraz administracja. Największą popularnością cieszą się specjalizacje „zarządzanie obsługą klienta”, „zarządzanie projektami”, „zarządzanie przedsiębiorstwem”, „zarządzanie Lean”, „zarządzanie logistyką”, „rachunkowość”, „kadry i płace”, „zarządzanie marką”, „psychologia zarządzania” na kierunku zarządzanie, oraz „kadry i płace, „administracja samorządowa”, „administracja publiczna”, „bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych” oraz „administracja finansowa i podatkowa” na kierunku administracja.

- Czy uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?
Od początku istnienia Uczelni prowadzimy zajęcia na kierunkach zarządzanie oraz administracja, zarówno na studiach I jak i II stopnia. Mamy w tym duże doświadczenie, sprawdzoną kadrę wykładowców i wciąż zainteresowanie studentów, dlatego kontynuujemy tę tradycję.
Co nie oznacza, że nie modyfikujemy tych kierunków. Wciąż dopasowujemy programy kształcenia do zmian na rynku pracy i w gospodarce. Odzwierciedla się to także w ofercie studiów podyplomowych. Niedawno uruchomiliśmy między innymi zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P., Lean Management czy SAP® S/4HANA - efektywne zarządzanie biznesem.

- Czy na uczelni studiują obcokrajowcy? Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?
Co roku rekrutuje się kilku studentów z zagranicy. Korzystając z trybu niestacjonarnego na odległość studiuje u nas również wielu Polaków mieszkających za granicą. Odpowiada im otwartość Uczelni na międzynarodowe rozwiązania i kadra, w której mamy wielu praktyków biznesu działających w międzynarodowych firmach.

- Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?
Jesteśmy Uczelnią stawiającą na kształcenie praktyczne, dlatego przede wszystkim współpracujemy z międzynarodowymi firmami i instytucjami. Najważniejszymi partnerami są PMI, Kaizen Institute oraz SAP. Nasi studenci uczestniczą też w międzynarodowych wymianach studenckich dzięki współpracy prowadzonej z Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”.

- Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?
Aktywność biura karier i współpraca z biznesem przenikają się w naszej Uczelni w sposób naturalny z realizacją kształcenia. Nasi wykładowcy to pracownicy korporacji, własnych kancelarii czy klastrów gospodarczych, stąd w ramach prowadzonych zająć nie tylko wyposażają studentów w wiedzę kierunkową, ale też w umiejętność jej wykorzystywania w życiu zawodowym.
Uczelnia oczywiście podejmuje także inne działania w tym zakresie. Właśnie kończymy realizację projektu „Czas Zawodowców”, na który pozyskaliśmy dotację z funduszy europejskich. W ramach projektu studenci otrzymali szerokie kompleksowe wsparcie doradców zawodowych i coachów. Wielu projekt pomógł w wyborze ścieżki zawodowej, ale też w awansie czy negocjacjach płacowych. Na stałe w Uczelni w ramach dyżurów do dyspozycji naszych studentów są prawnik i doradca zawodowy.

- Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?
Tak, bardzo lubimy tę formę kontaktu z naszymi aktualnymi i przyszłymi studentami i słuchaczami.
W roku 2020 zorganizowana została 16. już edycja corocznej Konferencji Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom. Jej celem jest wymiana doświadczeń w zakresie pisania prac dyplomowych. Zarówno prace licencjackie jak i magisterskie można we WSZiB składać w formie tradycyjnej, jak i w formie projektu. Ta druga forma jest wciąż mniej znana i promujemy ją, bo obserwujemy w ramach prac projektowych rozwijanie przez studentów bardzo ciekawych pomysłów biznesowych i społecznych. Konferencja pomaga w przygotowaniu się do obrony i wymianie dobrych praktyk. W tym roku konferencja po raz pierwszy odbyła się w formie on-line, ze względu na epidemię. Jednak zebrała wysoką ocenę uczestników, dlatego zastanawiamy się nad włączeniem form zdalnych na stałe do tego wydarzenia.
Podejmujemy także działania naukowe. Tradycją są konferencje naukowe na aktualne tematy łączące akademicką refleksję z analizą rynku. W listopadzie 2019 przeprowadziliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową "Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej”. Zaprosiliśmy inspirujące grono prelegentów do dzielenia się wiedzą na temat doskonalenia procesów edukacyjnych. Referaty wygłosili między innymi goście z USA, Chin i krajów Europy, dzięki czemu osiągnęliśmy globalną perspektywę spojrzenia na edukację wyższą. Wnioski zawrzemy w publikacji pokonferencyjnej.

- Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?
Aktualnie najważniejszą nagrodą i wyróżnieniem dla nas są wyniki ankiety, jaką przeprowadziliśmy wśród naszych studentów na temat tego, jak Uczelnia poradziła sobie z nauczaniem zdalnym w okresie pandemii. 94,14% z nich oceniło nas na najwyższym poziomie (oceny 5 i 4 w 5-cio stopniowej skali, gdzie 5 to ocena najwyższa), zarówno pod względem jakości kształcenia, jak i przygotowania technicznego. W okresie pandemii wszystkie nasze zajęcia odbyły się zdalnie zgodnie z planem, wszyscy studenci zdawali egzaminy w założonych terminach, odbyły się wszystkie zaplanowane obrony i zjazdy studiów podyplomowych. Włożyliśmy jako Uczelnia bardzo dużo pracy w reorganizację kształcenia, ale zamykamy rok akademicki bez uszczerbku, jaki mogły spowodować wyjątkowe warunki, w jakich przyszło nam działać. Podziękowania studentów, jakie wciąż otrzymujemy, są dla nas największym wyróżnieniem i wynagrodzeniem zaangażowania.

- Jakie jest zaplecze naukowe i sportowe uczelni?
WSZiB w Poznaniu to uczelnia o profilu praktycznym. Wszystkie sale dydaktyczne, zlokalizowane w jednym budynku, by ułatwić studentom logistykę, przystosowane są do prowadzenia wykładów w dużych grupach, ale też kameralnych warsztatów i pracy nad projektami. W Uczelni znajduje się sala komputerowa i biblioteka, której zasoby są stale aktualizowane o najnowsze pozycje książkowe i branżowe czasopisma. Na terenie Uczelni, wewnątrz i na zewnątrz, do dyspozycji studentów jest kilka stref relaksu, zaplecze gastronomiczne i bezpłatny dostęp do sieci internetowej. Uczelnia swoim studentom oferuje też około 100 bezpłatnych miejsc parkingowych.

- Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. Mogą otrzymać też stypendium Rektora. Na autorów najlepszych prac dyplomowych czekają co roku nagrody Rektora i Kanclerza WSZiB w Poznaniu.

Rektor WSZiB w Poznaniu
prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z JM Rektorem dr hab. inż. Mariuszem Cygnarem, prof. PWSZ

- JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW DLA SIEBIE ? Rektor: Każdy wybór wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Wybór kierunku studiów spośród bogatej oferty wielu uczelni nie będzie łatwy. Już na tym etapie, Drogi Kandydacie, decydujesz o swojej prz...