Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT (Kierunek Informatyka)

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

01-447 Warszawa

ul. Newelska 6

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Informatyka
    - Technologie sieciowe
Cena za semestr od od 2400 złzł od od
    - Inżynieria oprogramowania
Cena za semestr od od 2400 złzł od od
    - Inżynieria sieci IP
Cena za semestr od od 3000 złzł od od 3000 złzł
    - Bazy danych
Cena za semestr od od 2400 złzł od od
    - Teleinformatyka
Cena za semestr od od od od 3000 złzł

    - Technologie chmury obliczeniowej

    - Inżynieria programowo-sprzętowa
Cena za semestr od od od od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Informatyka
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2900 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2500-3000 semestr